Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Zawirowania na GBP/PLN! Eksperci prognozują co dalej z kursem funta szterlinga, mamy się czego obawiać!

|
selectedselectedselected

W ostatnich miesiącach rynek walutowy doświadczył znaczących zmian, szczególnie w kursie funta brytyjskiego (GBP) w stosunku do polskiego złotego (PLN). Przełom marca i kwietnia przyniósł dramatyczne osłabienie kursu GBP/PLN, co wywołało falę spekulacji oraz intensywnych analiz wśród inwestorów i analityków finansowych. Analitycy z BNP Paribas dokładnie przyglądają się tym zmianom, starając się przewidzieć przyszłość tej kluczowej pary walutowej.

Zawirowania na GBP/PLN! Eksperci prognozują co dalej z kursem funta szterlinga, mamy się czego obawiać!
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Na przełomie marca i kwietnia 2024 roku kurs GBP/PLN spadł do najniższego poziomu od końca 2020 roku, osiągając 4,95 PLN. Taki ruch wywołał szerokie zainteresowanie i spekulacje wśród inwestorów, którzy zaczęli analizować przyczyny tak gwałtownego spadku. Było to głównie spowodowane umocnieniem polskiej waluty, które wynikało z jastrzębiego stanowiska Rady Polityki Pieniężnej (RPP), poprawy nastrojów względem polskich aktywów oraz potwierdzenia napływu środków z Unii Europejskiej.

 

 

Największe zmienności funta w historii! Co wpłynęło na wahania GBP?

1. Kryzys Finansowy 2008 roku - funt brytyjski gwałtownie osłabił się wobec innych głównych walut z powodu globalnego kryzysu finansowego, który wywołał masową wyprzedaż ryzykownych aktywów i spadek zaufania inwestorów do rynków finansowych.

2. Referendum Brexitowe 2016 roku - wynik referendum, w którym Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej, spowodował nagły spadek wartości funta wobec dolara amerykańskiego i euro z powodu niepewności co do przyszłości gospodarczej kraju.

Reklama

3. Pandemia COVID-19 w 2020 roku - Pandemia wywołała ogromną zmienność na rynkach walutowych, w tym gwałtowny spadek funta brytyjskiego, gdy inwestorzy poszukiwali bezpiecznych przystani w obliczu globalnego kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego.

4.  Black Wednesday 1992 roku - w wyniku spekulacyjnych ataków na funta i nieudanej próby obrony jego wartości przez Bank Anglii, Wielka Brytania została zmuszona do wycofania się z Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM), co spowodowało gwałtowny spadek wartości funta.

 

Czynniki wpływające na kurs GBP/PLN

Na początku 2024 roku gospodarka Wielkiej Brytanii wykazywała odporność, a wskaźnik PMI utrzymywał się powyżej poziomu ekspansji, wynosząc w marcu 52,8 punktów. Na marcowym posiedzeniu Banku Anglii (BoE) dwóch członków komitetu monetarnego zmiękczyło swoje jastrzębie stanowisko, co jednak nie zapowiadało natychmiastowych obniżek stóp procentowych.

Prognozy analityków BNP Paribas

Analitycy BNP Paribas zauważają, że mimo poprawiających się wskaźników aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, inflacja spada wolniej niż oczekiwano. W związku z tym, przewidywane obniżki stóp procentowych mogą się opóźnić. Obecnie analitycy BNP Paribas oczekują łącznych obniżek stóp procentowych o 75 punktów bazowych do poziomu 4,50% w bieżącym roku, z pierwszą obniżką spodziewaną w sierpniu.

Reklama

Pomimo pewnych obaw dotyczących deficytu budżetowego w Wielkiej Brytanii, spadek niepewności związanej z wynikami najbliższych wyborów może wspierać funta. Analitycy przewidują, że kurs GBP/PLN może osiągnąć poziom 5,12 PLN w dalszej części roku. Te prognozy bazują na oczekiwanym stabilnym wzroście gospodarczym Wielkiej Brytanii oraz na polityce monetarnej Banku Anglii.

 

W efekcie rewidujemy nasze nastawienie względem brytyjskiej waluty. Dla pary GBPPLN oczekujemy poziomów w okolicy 5,12 w dalszej części roku. - eksperci BNP Paribas

 

Kurs GBP/PLN był w ostatnich miesiącach pod wpływem wielu czynników ekonomicznych i politycznych. Analitycy BNP Paribas prognozują, że mimo obecnych wyzwań, kurs funta brytyjskiego do polskiego złotego ma szansę na stabilizację i umocnienie w nadchodzących miesiącach. Inwestorzy powinni śledzić zarówno decyzje polityczne, jak i dane gospodarcze, aby lepiej przewidywać przyszłe ruchy na rynku walutowym.

Reklama

Wnioski analityków BNP Paribas dają nadzieję na pozytywny rozwój sytuacji na rynku walutowym, co może przynieść korzyści zarówno inwestorom, jak i szerokiej gospodarce.GBP/PLN 

 

Kurs funta brytyjskiego GBP/PLN na przestrzeni ostatniego miesiąca (+2,7942%)

W ciągu ostatniego miesiąca kurs GBP/PLN osiągnął najwyższą wartość 5,2047 PLN, co miało miejsce 14 czerwca 2024 roku. Z kolei najniższy poziom kursu wyniósł 4,9748 PLN, odnotowany 22 maja 2024 roku. Różnica między tymi dwoma wartościami wyniosła 0,2299 PLN, co wskazuje na znaczne wahania kursu w analizowanym okresie.

Średnia wartość kursu GBP/PLN w ostatnim miesiącu wyniosła 5,0710 PLN. Taka przeciętna wartość pomaga zrozumieć, jak kurs funta kształtował się na przestrzeni całego miesiąca, pokazując ogólną tendencję i stabilność waluty.

Procentowa zmienność kursu GBP/PLN wyniosła 2,7942%. Taka zmiana procentowa wskazuje na dynamikę rynku i na to, jak znacząco kurs funta zmieniał się w stosunku do polskiego złotego.

Reklama

W ostatnim miesiącu kurs GBP/PLN wykazywał znaczną zmienność, z najwyższą wartością osiągniętą na poziomie 5,2047 PLN i najniższą na poziomie 4,9748 PLN. Średnia wartość kursu wyniosła 5,0710 PLN, a zmienność procentowa osiągnęła 2,7942%. Te dane wskazują na dynamiczne zmiany na rynku walutowym, co może być wynikiem wielu czynników ekonomicznych i politycznych.

zawirowania na gbppln eksperci prognozuja co dalej z kursem funta szterlinga mamy sie czego obawiac grafika numer 1zawirowania na gbppln eksperci prognozuja co dalej z kursem funta szterlinga mamy sie czego obawiac grafika numer 1

 

Kurs funta brytyjskiego GBP/PLN na przestrzeni roku (-0,68%)

W ciągu ostatniego roku kurs GBP/PLN osiągnął najwyższą wartość na poziomie 5,4729 PLN. Z kolei najniższy poziom kursu wyniósł 4,9516 PLN. Różnica między tymi wartościami wynosi 0,5213 PLN, co wskazuje na dużą amplitudę wahań kursu w tym okresie. Tak znacząca zmienność może być wynikiem wielu czynników ekonomicznych, politycznych oraz rynkowych.

Średnia wartość kursu GBP/PLN w analizowanym okresie wyniosła 5,1047 PLN. Ta przeciętna wartość daje nam ogólny obraz tego, jak kurs funta do złotego kształtował się w ciągu roku, wskazując na pewną stabilizację w okolicach tej wartości.

Procentowa zmienność kursu GBP/PLN wyniosła -0,6882%. Taka zmiana procentowa może sugerować, że mimo dużych wahań kursu w poszczególnych momentach, ogólny trend wykazywał niewielkie osłabienie kursu funta względem polskiego złotego.

Reklama

W ciągu ostatniego roku kurs GBP/PLN wykazywał znaczną zmienność. Najwyższy poziom wyniósł 5,4729 PLN, najniższy 4,9516 PLN, a średnia wartość kursu była na poziomie 5,1047 PLN. Procentowa zmienność wyniosła -0,6882%, co wskazuje na niewielkie osłabienie kursu funta w stosunku do polskiego złotego w dłuższym okresie.

zawirowania na gbppln eksperci prognozuja co dalej z kursem funta szterlinga mamy sie czego obawiac grafika numer 2zawirowania na gbppln eksperci prognozuja co dalej z kursem funta szterlinga mamy sie czego obawiac grafika numer 2

 

Kurs funta brytjksiego GBP/PLN w 2008 roku (-6,54%)

W 2008 roku kurs funta brytyjskiego (GBP) do polskiego złotego (PLN) charakteryzował się dużą zmiennością, wynikającą z globalnego kryzysu finansowego. Najwyższa wartość kursu w tym roku wyniosła 5,0515 PLN, podczas gdy najniższa odnotowana wartość to 4,0185 PLN.

Różnica między tymi wartościami wyniosła 1,0330 PLN. Średnia wartość kursu w ciągu roku kształtowała się na poziomie 4,4129 PLN. Procentowa zmiana kursu wyniosła -6,5432%, co odzwierciedla ogólny spadek wartości funta brytyjskiego wobec polskiego złotego w wyniku zawirowań finansowych na świecie.
 

Reklama

zawirowania na gbppln eksperci prognozuja co dalej z kursem funta szterlinga mamy sie czego obawiac grafika numer 3zawirowania na gbppln eksperci prognozuja co dalej z kursem funta szterlinga mamy sie czego obawiac grafika numer 3

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Wiktoria Gut

Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG


Reklama
Reklama