Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.05
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama

Co powinieneś wiedzieć o Kalkulatorze wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń to narzędzie pozwalające w łatwy i szybki sposób obliczyć wynagrodzenie brutto oraz netto biorąc pod uwagę rodzaj umowy oraz szczegóły dotyczące zatrudnienia. Skorzystać można z wersji prostej oraz zaawansowanej kalkulatora.

W wersji prostej do obliczeń przyjęte zostały standardowe parametry dotyczące umów o pracę, zlecenie, o dzieło oraz B2B. Żeby uzyskać wynik wystarczy podać kwotę wynagrodzenia, a kalkulator przeliczy wartość netto oraz brutto, a także poda szczegóły dotyczące poszczególnych podatków i składek. Dodatkowo pod obliczeniami, które dotyczą pracownika zaprezentowane są informacje traktujące o koszcie pracodawcy.

Wersja zaawansowana kalkulatora wynagrodzeń jest wersją rozbudowaną, w której użytkownik może dokładnie określić warunki umowy, a także wprowadzić informacje dot. kwestii podatkowych takich jak np. zerowy PIT dotyczący osób poniżej 26 roku życia czy np. formę rozliczenia podatkowego z małżonkiem. W kalkulatorze zaawansowanym wybrać można rodzaj umowy, wymiar godzinowy, miejsce zatrudnienia i inne istotne parametry, który wpływają ostatecznie na wysokość odprowadzanych stawek i podatków.

Kalkulator wynagrodzeń FXMAG jest narzędziem bezpłatnym oraz nielimitowanym.

Należy pamiętać, że kalkulator wynagrodzeń spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń wynagrodzeń dla pracowników w warunkach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Właściciel tego narzędzia nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami, a pracownikami.

Najczęściej zadawane pytania dot. umów

Jakie są rodzaje umów o pracę?

FAQ arrow

Rodzaje umów o pracę podzielone zostały w zależności od czasu ich trwania. W związku z powyższym wyróżniamy 3 rodzaje umów o pracę. Na czas określony (w tym umowa na tzw. zastępstwo), na czas nieokreślony oraz na okres próbny. Każdy rodzaj umowy został dokładnie opisany w Kodeksie pracy. Z perspektywy pracownika najkorzystniejszym jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Chroni prawa pracownika w największym stopniu.

Na jaki okres może być zawarta umowa o pracę?

FAQ arrow

Umowę o pracę można zawrzeć na czas określony, na czas nieokreślony oraz na okres próbny. Przy czym istotne jest to, że umowa o pracę na okres próbny nie może przekraczać okresu 3 miesięcy. Ważnym aspektem przy umowie o pracę na okres próbny jest to na jaki czas zawarta ma być docelowa umowa o pracę. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas krótszy niż 6 miesięcy okres próbny nie może przekraczać 1 miesiąca. Dla okresu co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 12 miesięcy okres próbny może wynosić 2 miesiące. W sytuacji gdy świadczenie pracy ma być dłuższe niż 12 miesięcy to umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na okres 3 miesięcy. Obostrzenia dotyczą również umowy o pracę zawieranej na czas określony. W przypadku gdy umowa zawierana jest między tymi samymi stronami to stosunek pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów nie może przekraczać 3.

Na czym polega umowa o dzieło?

FAQ arrow

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Przedmiotem tej umowy jest dostarczenie konkretnego dzieła przez przyjmującego, w zamian za co zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia.

Na czym polega umowa zlecenie?

FAQ arrow

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności powierzonych mu przez zleceniodawcę. Warunki prawne umowy zlecenie określone są w Kodeksie cywilnym w artykułach 734 - 751.

Co należy się pracownikowi na umowę zlecenie?

FAQ arrow

Umowa zlecenie jest umową, która nie chroni interesów pracownika. Zleceniobiorcy nie przysługują terminy wypowiedzenia, urlopy, wynagrodzenia chorobowe czy świadczenia za nadgodziny. Umowa zlecenie nie liczy się również do stażu pracy. Co ważne umowa zlecenie może zostać zerwana przez obydwie strony w trybie natychmiastowym.

Co to jest umowa B2B?

FAQ arrow

Umowa B2B to umowa o współpracę podpisywana pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Jedna ze stron umowy zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz drugiego podmiotu w zamian za ustalone wynagrodzenie. Co ważne umowy o współpracę nie mogą zawierać elementów charakterystycznych dla stosunku pracy.

Jakie są minusy B2B?

FAQ arrow

Umowy B2B to umowy pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Minusami są zatem kwestie, które tożsame są prowadzeniu konkretnego podmiotu. Bardzo istotnym dylematem jest zastanowienie się czy jest sens zakładania własnej działalności w sytuacji, w której nasze usługi świadczyć będziemy jednemu konkretnemu podmiotowi. Analizę dokonywać należy indywidualnie, w tym w szczególności należy odpowiednio dobrać formę prowadzenia działalności gospodarczej.