Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Jak wykorzystać swap

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Swap, nazywany również rolover bądź overnight, to operacja pozostawienia otwartej pozycji na kolejną dobę. Dostajemy lub płacimy za nią odsetki. Na rynku Forex powstają liczne strategie, których celem jest wykorzystanie operacji swap na korzyść tradera. Podstawą konstrukcji tego typu systemów jest odnalezienie instrumentów finansowych oraz określenie kierunku dla którego naliczany swap będzie dodatni.

 

Kluczowy problem

Problemem jest zwykle wielkość dodatniego swapa, która rzadko kiedy przekracza wartość jednego pipsa na danej parze walutowej. Brzmi zniechęcająco. Jednak w ujęciu kilkumiesięcznych transakcji, poduszka, powstała w wyniku operacji przetrzymywania pozycji na kolejną dobę, stanowi wystarczającą gratyfikację cierpliwości tradera.

Jeżeli spojrzymy na definicję słownikową, swap może wydawać się niejasnym pojęciem.

Swap walutowy – to kontrakt, który dotyczy zakupu waluty Y, używając waluty Z, z obowiązkiem odkupu waluty Z za walutę Y po upływie określonego czasu. W warunkach takiego kontraktu można ustalić m.in. kurs i datę wymiany.

Reklama

Na rynku walutowym kontrakty swap dzielą się na kilka rodzajów. Ważne, przy określaniu z jakim rodzajem umowy swap mamy do czynienia, są dwie operacje. Pierwsza z nich to fizyczne dostarczenie waluty nazywane spot. Natomiast druga operacja to wymiana waluty po wcześniej ustalonym kursie, czyli tzw. forward. Obie operacje dla tradera rynku Forex nie są widoczne, dlatego że automatycznie dokonuje ich broker w jego imieniu. Może on natomiast zaobserwować naliczoną, bądź odliczoną kwotę od rachunku, za przetrzymanie pozycji przez północ.

 

Rodzaje swapów

Na podstawie dwóch operacji, spot oraz forwad, wyróżnić możemy aż 3 różne rodzaje kontraktów swap.

Standardowa wersja umowy, czyli tzw. swap standardowy, występuje wtedy, kiedy bliższą datą rozliczenia jest spot, a wymiana powrotna odbywa się na warunkach forward.

Swap forwardowy, jako drugi najpopularniejszy rodzaj kontraktu swap, występuje wtedy, gdy za pierwszą transakcję rozliczamy się na warunkach forward, natomiast ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotowych.

Trzecim, dość popularnym swapem jest tzw. swap jednodniowy, o którym mówimy wtedy gdy transakcje realizowane są do daty spot.

Reklama

W przypadku rynku Forex zakładamy, że nie jesteśmy zainteresowani fizyczną dostawą waluty, więc nasze otwarte pozycje nie osiągną daty rozliczenia i codziennie będą korygowane o wartość punktów swap.

Każda transakcja na rynku Forex wiąże się z punktami swapowymi. Jeśli masz otwarte konto, możesz sprawdzić wysokość punktów swapowych na każdej transakcji. Wartość może być dodatnia oraz ujemna (w zależności od tego czy kupujemy, czy sprzedajemy dany instrument finansowy). Brokerzy często używają takich słów jak rollover, overnight, swapowanie, do określenia pozostawionej otwartej pozycji na kolejną dobę.

Cała operacja polega na skorygowaniu ceny otwarcia pozycji. Taka korekta obejmuje koszt utrzymania niezaksięgowanego wyniku z otwartej pozycji oraz punkty swapowe, które wynikają z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej. Jeśli punkty swapowe są dodatnie, to podczas swapowania na nasze konto księgowany jest zysk, jeśli punkty swapowe są ujemne, to do naszego konta doliczona jest strata.

Należy pamiętać, że wielkość punktów swapowych również zależy od wielkości pozycji i zaangażowanych środków w walucie depozytowej. Jest ona z kolei zależna od kursu waluty depozytowej do waluty bazowej otwartej pozycji.

Poniżej prezentuję potrzebną ilość środków na otwarcie pozycji wielkości 1 lota, przy standardowej dźwigni 1:100.

Zarządzanie kapitałem na rynku forex jest podstawą. Użycie dźwigni 1:100 niesie za sobą ryzyko straty, natomiast przykłady mają charakter edukacyjny.

Reklama

 

Obliczenia na dzień 25 listopada 2014r.

FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 1FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 1

Wielkość pozycji jaką możemy otworzyć na walutach bazowych, angażując 10000 złotych, przy standardowej dźwigni 1:100.

FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 2FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 2

 

Reklama

Od czego zależy wielkość dodatnich lub ujemnych punktów swapowych?

Wielkość punktów swapowych zależy przede wszystkim od stopy procentowej krajów, których walutami obracamy.

Wiemy, że każdy kraj ma swoją stopę procentową. Zarabiamy wtedy, gdy kupujemy walutę w państwie z wyższą stopą procentową, w stosunku do waluty w kraju z niższą stopą procentową.

W praktyce na rynku Forex wygląda to tak, jakby brać kredyt w jednym państwie (które ma niższą stopę procentową) i składać depozyt w innym państwie (które cechuje wyższa stopa procentowa).

Jeżeli różnica miedzy stopami procentowymi w poszczególnych krajach jest duża i kupujemy walutę kraju z wyższą stopą procentową, w stosunku do waluty kraju z niższą, i przetrzymujemy otwartą pozycję przez dobę, to zarabiamy nie tylko na ruchach ceny, ale również na punktach swapowych.

Może to brzmieć skomplikowanie, ale na rynku Forex za pośrednictwem brokerów możemy zrobić taką transakcję jednym kliknięciem myszki, kupując bądź sprzedając instrument finansowy. Całą operację swap wykonuje za nas broker.

Reklama

 

Przykład

Dokonujemy transakcji, w której kupujemy turecką lirę (TRY) za euro (EUR) na rynku Forex. Faktycznie kupujemy (składamy na depozyt) tureckie liry, które mają większą stopę procentową, w zamian za euro, które cechuje niższa stopa procentowa. Zamknięcie transakcji powoduje odwrotną operację.

FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 3FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 3

Z perspektywy dziennej miejsce wyglądało jeszcze atrakcyjniej do zajęcia pozycji długoterminowej, zgodnej z trendem wyższego rzędu. Początkowy poziom SL znajdował się w okolicach kursu 3.00.

FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 4FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 4

Reklama

 

Podsumowanie transakcji

Na wykresie można zauważyć, że otwarte były dwie dodatkowe transakcje (06.08.2014 i 29.09.2014), które zwiększyły początkową pozycję aż trzykrotnie. Pierwsza pozycja została zamknięta po dotarciu do targetu #1 (widoczna realizacja TP). Następne zostały zamknięte ręcznie, po ostrzegawczym sygnale wystąpienia korekty (silna popytowa świeca pin bar w okolicach wsparcia).

FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 5FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 5

Zysk z punktów swapowych, pozwolił na powiększenie pozycji, co wygenerowało zysk na poziomie 8.4% depozytu wyjściowego. Warto zauważyć, że maksymalne ryzyko nie przekroczyło 1.5% posiadanych środków. 25% zysku z pozycji wygenerowały punkty swapowe.

FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 6FXMAG forex jak wykorzystać swap swap swap walutowy trader 6

Reklama

Długoterminowe inwestowanie w trwających trendach, zgodnie z umacnianiem się waluty, która ma wyższą stopę procentową, do waluty która ma niższą stopę procentową, generuje dodatkową przewagę na rynku Forex. Należy zwrócić jednak uwagę, że w przypadku gdy nie planowane jest utrzymywanie pozycji przez kilka tygodni, swap nie powinien stanowić argumentu do otwarcia, bądź zamknięcia transakcji. Ewentualna wartość dodana ze swapa jest zbyt mała w stosunku do wyceny pojedynczego pipsa, a więc ryzyko kursowe znacząco przewyższa ryzyko przetrzymania pozycji na kolejną dobę.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Nazarij Ałeksiuk

Nazarij Ałeksiuk

Zwolennik klasycznej analizy technicznej oraz Price Action. Podchodzi do Forex jako do biznesu i zawsze gra z trendem. Trader długo i średnioterminowy.


Reklama
Reklama