Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Handluj walutami... na GPW

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Ze świecą szukać inwestorów, którzy handlują walutami w innym miejscu, niż na platformie Forex. Alternatywę stanowią mniej popularne rozwiązania, którymi warto się zainteresować, ponieważ często zaletami przewyższają tradycyjny trading. Jedną z takich opcji jest zakup kontraktów terminowych na waluty, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontrakt terminowy na walutę jest instrumentem pochodnym z wysoką dźwignią finansową. Stanowi on umowę sprzedaży, w której kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do sprzedaży, w ściśle określonym czasie, po ściśle określonej (w momencie zawarcia transakcji) cenie, pewnej określonej ilości walut lub dokonują oni równoważnego rozliczenia finansowego. Głównym celem powstania kontraktów było umożliwienie hedgingu walutowego, czyli strategii zabezpieczającej przed niekorzystnymi zmianami kursu walutowego. Polega ona na zajęciu jednocześnie dwóch pozycji: na rynku natychmiastowym (spot) oraz na rynku terminowym. Są one odwrotne w stosunku do siebie. Inwestor, który chce zabezpieczyć długą pozycję w walucie obcej, sprzedaje tę walutę na rynku i zajmuje pozycję krótką, natomiast jeśli chce zabezpieczyć krótką pozycję, to kupuje tę walutę na rynku, czyli zajmuje pozycję długą. W efekcie, straty z jednej pozycji równoważą się z zyskami z drugiej.

Kontrakty walutowe zostały wprowadzone na gpw we wrześniu 1998 roku. Na początku były to kontrakty na notowania usd/pln. Rok później wprowadzono EUR/PLN. Ostatni kontrakt – CHF/PLN pojawił się dopiero w 2008 roku, czyli już po nagłym wzroście kursu franka szwajcarskiego, skutkującym problemem z obsługą kredytów hipotecznych, notowanych w tej walucie. W tym samym roku wprowadzono także kontrakty na funty brytyjskie, jednakże ze względu na małe zainteresowanie, po roku wycofano ten instrument.

Jeżeli inwestor nie zdecyduje się zamknąć kontraktu przed terminem zapadalności, to jego transakcja zostanie rozliczona w dniu zapadalności kontraktu. Jest to zawsze trzeci piątek danego miesiąca kalendarzowego lub pierwszy dzień sesyjny przed trzecim piątkiem, jeżeli przypada na niego święto. Oczywiście, inwestując w kontrakty terminowe, należy pamiętać także o prowizjach, które wynoszą około 0,20 PLN za transakcję. W związku z czym, chcąc kupić i sprzedać kontrakt, łącznie należy zapłacić 0,40 PLN.

 

Forex, a kontrakty terminowe na waluty

Reklama

Istnieją znaczące różnice pomiędzy tymi dwiema możliwościami inwestycyjnymi. Każda z nich ma swoje wady i zalety. Zdecydowaną przewagą platformy Forex jest ogromna płynność na tym rynku. Z perspektywy dwóch dekad widać, że bardzo mało inwestorów korzystało z tej formy – dużo więcej osób przejawiało zainteresowanie spekulacją, np. kontraktem opartym o indeks WIG20. Natomiast Forex stanowi jeden z największych rynków o szacowanych dziennych obrotach powyżej 5,3 bln USD.

Następna różnica to godziny handlu. W przypadku rynku otc są to 24 godziny przez pięć dni, co pozwala na elastyczne podejście do inwestowania. Zakup i sprzedaż kontraktów umożliwiono w trakcie działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli w godzinach 8:30 – 17:05. Choć w tym przypadku inwestor ma ograniczone możliwości inwestowania, to ta sytuacja jest korzystna pod pewnymi względami, ponieważ szacuje się, że w godzinach otwarcia giełdy dokonuje się 90% obrotu międzybankowego – w efekcie większej płynności, następuje dużo niższy spread. Podobną sytuację można zauważyć w przypadku dźwigni finansowej. Z jednej strony dźwignia 1:100 jest jednym z głównych czynników zachęcających do inwestowania na Forex, z drugiej strony (wraz z faktem, że większość inwestorów nie stosuje metod zarządzania kapitałem) przyczynia się ona do fatalnych statystyk zyskowności na tej platformie. W przypadku obrotu giełdowego, minimalna wartość depozytu jest dużo wyższa (ustalana oddzielnie dla różnych kontraktów przez izbę rozliczeniową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), co przekłada się na o wiele niższą dźwignię finansową. Ogranicza to potencjalne zyski, ale co istotniejsze – daje większe szanse na utrzymanie się na rynku, gdy kurs będzie zachowywał się inaczej, niż przewidywaliśmy. Wymaganie większego depozytu na GPW jest zrozumiałe ze względu na mniejsze zainteresowania tym rodzajem inwestycji i jej niższą płynność.

W przypadku handlu na GPW nie ma miejsca na konflikt interesów, jaki pojawia się, gdy forexowy broker działa w modelu Market Maker, który powoduje, że strata klienta jest zyskiem brokera. Przykładowo, broker MM może nie przyjąć zleconej transakcji, podając zamiast niej inne kwotowanie, na które klient może się zgodzić lub nie. Może także poszerzyć spread, który spowoduje realizację zlecenia stop loss po cenie, której nie zobaczymy na prawdziwym rynku, co można tłumaczyć nagłym zmniejszeniem płynności na instrumencie. Handel na platformie GPW charakteryzuje się tym, że transakcje są zawierane poprzez wszystkich uczestników rynku, w związku z czym konflikt interesów jest niemożliwy.

Dodatkową zaletą obrotu giełdowego jest pełna przejrzystość rynku. Uczestnicy mają wgląd w arkusze zleceń, wartość obrotów oraz lop na równych prawach. Dostęp do dodatkowych danych może ułatwić im prowadzenie tradingu.

Na rynku OTC inwestycji dokonujemy na tzw. rynku spot, czyli po bieżącej cenie kontraktu, podczas gdy na rynku regulowanym inwestorzy obstawiają kurs w dniu rozliczenia transakcji (tzw. kurs terminowy). W związku z powyższym, należy uwzględnić także różnice w oprocentowaniu pożyczek, związanych z poszczególnymi walutami. Przykładowo, by móc obliczyć kurs terminowy dla pary EUR/PLN, trzeba posłużyć się wzorem:

FXMAG forex handluj walutami... na gpw gpw kontrakty terminowe instrumenty finansowe waluty 1FXMAG forex handluj walutami... na gpw gpw kontrakty terminowe instrumenty finansowe waluty 1

Porównując koszty dwóch inwestycji, oprócz prowizji, musimy uwzględnić punkty swapowe, które są naliczane każdego dnia na rynku Forex. Z drugiej strony, występuje tam często stały spread, co jest niespotykane w przypadku inwestycji na giełdzie. Dlatego trudno stwierdzić, kiedy koszt będzie niższy, ponieważ może się okazać, że przy długoterminowych inwestycjach zakup kontraktów będzie bardziej opłacalny, ze względu na uniknięcie swapowego kosztu.

Reklama

Ostatnia różnica wynika ze sposobu egzekucji zleceń. Na rynku regulowanym inwestorzy składają zlecenia – mogą albo zaakceptować obecną cenę kupna lub sprzedaży, albo wystawić własne zlecenie i czekać, aż ktoś zdecyduje się wystawić zlecenie przeciwne i zaakceptuje ich cenę.

Natomiast, w przypadku modelu Market Maker na rynku Forex, broker wystawia jednocześnie ceny kupna i sprzedaży, po których możemy dokonywać transakcji.

 

Zasady tworzenia nazw kontraktów oraz harmonogram sesji

Oprócz ogólnej wiedzy na temat działania tego typu instrumentów finansowych warto – gdy chcemy nimi handlować – posiadać także bardziej szczegółową wiedzę na temat nazw kontraktów oraz dokładnych godzin sesji. Zasady tworzenia nazwy kontraktu są takie same, jak w przypadku kontraktów indeksowych. Wyróżniamy następujące człony:

FXMAG forex handluj walutami... na gpw gpw kontrakty terminowe instrumenty finansowe waluty 2FXMAG forex handluj walutami... na gpw gpw kontrakty terminowe instrumenty finansowe waluty 2

Kontrakty na waluty notowane są w większej ilości serii. Zawsze są to trzy najbliższe miesiące oraz trzy kolejne serie z cyklu trzymiesięcznego. Czyli, jeżeli mamy początek lutego, to notowane będą następujące kontrakty: lutowy, marcowy, kwietniowy oraz czerwcowy, wrześniowy i grudniowy.

FXMAG forex handluj walutami... na gpw gpw kontrakty terminowe instrumenty finansowe waluty 3FXMAG forex handluj walutami... na gpw gpw kontrakty terminowe instrumenty finansowe waluty 3

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Rafał Wrona

Rafał Wrona

Absolwent Ekonomii na UEK. Zwolennik łączenia analizy technicznej z analizą makroekonomiczną oraz inwestycji, wykorzystujących powiązania pomiędzy odmiennymi typami instrumentów finansowych. Wśród jego zainteresowań znajdują się inwestycje alternatywne (ETFy, Fundusze Hedgingowe, VC, PE, Equity Crowdfunding).


Reklama
Reklama