Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Bank Światowy włączył Rosję do elitarnego grona. Krok wzbudza kontrowersje

|
selectedselectedselected

Bank Światowy podniósł status Rosji do rangi państwa o “wysokim dochodzie”. Kontrowersyjny awans maskuje realne problemy tego kraju. Dlaczego globalni bankierzy przystali na taką zmianę?

Bank Światowy włączył Rosję do elitarnego grona. Krok wzbudza kontrowersje
Anton Vaganov/Associated Press/East News
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
  • Dlaczego Rosja stała się krajem o “wysokim dochodzie”?
  • Czy faktycznie kraj ten dynamicznie się rozwinął?
  • Jak sklasyfikowana została Ukraina?

 

Rosja awansowała do najwyższej kategorii dochodu Banku Światowego. Czy słusznie?

Pomimo sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę, Bank Światowy awansował Rosję do statusu kraju o “wysokim dochodzie". Awans ten ma wiele powodów.

Przede wszystkim realne PKB Rosji wzrosło o 3,6% w ujęciu realnym, szacuje The World Bank. Nominalnie, jest to pokaźna zwyżka PKB o 10,9%. Dodatkowo, rosyjski dochód narodowy brutto na mieszkańca wzrósł o 11,2%.

Według statystyk rosyjska gospodarka miała się naprawdę dobrze. W I kwartale 2024 roku PKB Rosji wzrosło o 5,4% rok do roku. Jednak czy dane te odzwierciedlają rzeczywisty obraz koniunktury dla rosyjskich obywateli? 

Na aktywność gospodarczą w Rosji wpłynął duży wzrost aktywności związanej z wojskiem w 2023 roku. - podkreślają analitycy Banku Światowego.

Inwazja na Ukrainę znacznie zwiększyła PKB Rosji ze względu na zwiększone wydatki wojskowe. Na pozór wzrost ten odzwierciedla silną aktywność gospodarczą i wzrost.

 

Wykres: PKB Rosji (dane rok do roku) według obliczeń rosyjskiego urzędu statystycznego

bank swiatowy wlaczyl rosje do elitarnego grona kontrowersyjny krok na tle krwawej wojny grafika numer 1bank swiatowy wlaczyl rosje do elitarnego grona kontrowersyjny krok na tle krwawej wojny grafika numer 1

Reklama

Źródło: Trading Economics.

 

Jednak PKB jest wadliwą miarą, ponieważ nie uwzględnia ludzkich i społecznych kosztów wojny. Wzrost PKB może maskować głębsze kwestie gospodarcze i długoterminową niestabilność. 

Zwyżka napędzany przez zbrojenia często prowadzi do niezrównoważonego rozwoju i zaniedbania innych krytycznych sektorów. Przykładowo, fundusze przeznaczone na wydatki wojskowe mogłyby zostać wykorzystane na opiekę zdrowotną lub edukację. 

Wzrost gospodarczy napędzany wydatkami wojskowymi jest tymczasowy i często następuje po nim spowolnienie gospodarcze. 

Reklama

Konsekwencje wykraczają poza gospodarkę, a zwiększony nacisk na wojsko może prowadzić do dalszych napięć geopolitycznych. W związku z tym, choć dane dotyczące PKB mogą wyglądać imponująco, szersze konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki i społeczeństwa są znacznie bardziej złożone.

Statystyki Rosji ”na papierze” prezentują się dobrze. Obserwowane było odbicie w handlu o 6,8%, wzrost w sektorze finansowym 8,7% czy zwyżka produkcji w budownictwie 6,6%. To jednak miraż, bowiem wzrost ten napędzany jest zbrojeniami, które prowadzone są kosztem innych sektorów gospodarki.

 

Zobacz również: Złota era gospodarki Polski. Rewelacyjne prognozy, Polacy będą zarabiać dużo więcej

 

Ukraina również awansowała w rankingu Banku Światowego

Reklama

Strona broniąca się w krwawym konflikcie, Ukraina, również przeniesiona została do wyższej kategorii krajów w katalogu Banku Światowego. Wcześniej państwo to było krajem o “niższym średnim” dochodzie, a od 2025 roku będzie uważana za kraj o “wyższym średnim” dochodzie.

 

Wykres: Kraje zmieniające kategorie dochodu wyznaczone przez Bank Światowy

bank swiatowy wlaczyl rosje do elitarnego grona kontrowersyjny krok na tle krwawej wojny grafika numer 2bank swiatowy wlaczyl rosje do elitarnego grona kontrowersyjny krok na tle krwawej wojny grafika numer 2

Źródło: Bank Światowy.

Reklama

 

W międzyczasie Ukraina doświadczyła zarówno ożywienia gospodarczego, jak i spadku demograficznego. Po poważnym spadku realnego PKB o 28,8% w 2022 roku, w 2023 roku Ukraina odnotowała wzrost o 5,3%.

Ożywienie to jest napędzane głównie przez działalność budowlaną na Ukrainie. Wzrosła ona o 24,6%. Wydatki inwestycyjne również wzrosły o 52,9%, pomagając w odbudowie Ukrainy pomimo trwającego konfliktu.

Dane te wyglądają imponująco po 2022 roku, który był katastrofalną zapaścią. Tragiczna sytuacja ma miejsce w przypadku demografii kraju.

Populacja Ukrainy zmniejszyła się o ponad 15% od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Wpłynęło to dodatkowo na wskaźniki ekonomiczne, prowadząc do 18,5% wzrostu nominalnego w danych The World Bank. 

Reklama

Mniejsza liczba ludności oznacza bowiem, że przy obliczaniu wartości wskaźnika “per capita”, produkcja w gospodarce jest dzielona przez mniejszą liczbę ludzi.

 

Czytaj także: Alarmująca sytuacja gospodarki. Czy wytrzyma falę długu?

 

Jak Bank Światowy klasyfikuje kraje?

Bank Światowy klasyfikuje kraje na podstawie ich dochodów dzieląc je na cztery różne kategorie: o niskich dochodach, o niższych średnich dochodach, o wyższych średnich dochodach i o wysokich dochodach. Kategorie te są określane na podstawie dochodu narodowego brutto na mieszkańca danego kraju.

Reklama

Bank Światowy corocznie aktualizuje progi dochodowe, biorąc pod uwagę czynniki takie jak inflacja i kursy wymiany walut. Klasyfikacja ta pomaga w alokacji zasobów finansowych i formułowaniu polityki gospodarczej. Ma ona jednak swoje wady i zalety.

Z jednej strony, stanowi ona jasny punkt odniesienia dla porównywania gospodarek czy dystrybucji pomocy finansowej lub humanitarnej. Z drugiej, krytycy twierdzą, że nadmiernie upraszcza złożone realia gospodarcze.

Ponadto, niektórzy twierdzą, że nie uwzględnia ona w pełni nierówności dochodowych czy majątkowych w poszczególnych krajach. Pomimo tych kontrowersji, kategoryzacja dochodów Banku Światowego pozostaje ważnym narzędziem w globalnej analizie ekonomicznej.

 

Zobacz także: Brak zleceń i spadek popytu na nieruchomości. Ekspert ostrzega

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Przemysław Tabor

Przemysław Tabor

Redaktor i YouTuber w FXMAG. Zafascynowany makroekonomią zwolennik analizy fundamentalnej w inwestowaniu.


Reklama
Reklama