• Odbierz prezent
Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. O czym mówi nowa perspektywa na lata 2021-2027?

MFiPR informuje: Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki - to temat spotkania zorganizowanego przez Związek Pracodawców Klastry Polskie, które ma przybliżyć przedsiębiorcom priorytety nowej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W spotkaniu wzięła udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Fundusze Europejskie i środki krajowe inwestowane aktualnie w programach Inteligentny Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko pokazały, że w polskich firmach, start-upach, klastrach i samorządach tkwi olbrzymi potencjał kreowania i absorbowania innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań wpisujących się w Europejski Zielony Ład. Mieliśmy duży odzew na konkursy tematyczne dotyczące zazieleniania gospodarki, w tym związane z elektromobilnością, OZE, nawozami przyjaznymi środowisku, technologiami wodorowymi czy magazynowaniem energii - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wśród interesujących projektów,

które już wpisują się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu są na przykład systemy monitoringu i prognozy jakości powietrza, testy molekularne umożliwiające minimalizowanie oprysków chemicznych, mobilne linie przetwarzania odpadów pozwalające uniknąć kontaktu człowieka z substancjami niebezpiecznymi czy nowoczesne elektryczne pojazdy miejskie.

- Tylko w instrumentach inwestycyjnych dla MŚP w dziedzinie ekoinnowacji wsparliśmy 777 przedsiębiorstw na łączną kwotę 4,7 mld zł dofinansowania - dodała Jarosińska-Jedynak.

Jak znaczyła wiceszefowa w resorcie funduszy i polityki regionalnej

potrzeby przedsiębiorstw w zazielenianiu ich działalności zostały przeanalizowane w trakcie prac nad projektami programów na perspektywę finansową 2021-2027. Wśród najważniejszych barier minister wymieniła luki kompetencyjne.

- Przestawienie modelu biznesowego na gospodarkę obiegu zamkniętego wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. Istotnymi problemami są też brak wystarczających środków części przedsiębiorstw na inwestycje środowiskowe i brak szybkich korzyści ekonomicznych w przypadku części inwestycji środowiskowych - dodała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

W nowej perspektywie 2021-2027

poszerzyliśmy już istniejącą ofertę wsparcia w zakresie zazieleniania gospodarki o nowe elementy. Najlepszym tego przykładem będzie nasz nowy program Fundusze Europejskie na Nowoczesną Gospodarkę (FENG), z którego korzystają głównie przedsiębiorcy. W FENG będziemy:

• zapewniać środki na B+R oraz zielone technologie. Nowością mają być dotacyjne projekty kompleksowe, w których będzie można otrzymać wsparcie nie tylko na B+R, ale także na infrastrukturę B+R, wdrożenie, internacjonalizację oraz właśnie zazielenianie działalności,

• wspierać przeprowadzanie ocen środowiskowych, dotyczących śladu środowiskowego i cyklu życia danego produktu. Chcemy także propagować świadectwo Environmental Technology Verification, stanowiące obiektywną weryfikację wpływu środowiskowego rozwijanych technologii,

• wzmacniać zielone kompetencje kadr przedsiębiorstw na przykład w zakresie ekoprojektowania,

• rozwijać potencjał klastrów w tworzeniu cyrkularnych łańcuchów wartości i symbioz przemysłowych, na przykład w modelu „twój odpad moim surowcem”,

• uruchamiać zieloną ścieżkę w kredycie technologicznym, a także w ramach programów rozwojowych (typu Scale up green), w którym startupy będą dostarczały większym przedsiębiorcom rozwiązania odpowiadające na ich prośrodowiskowe potrzeby rozwojowe.

Projekty wpisujące się w Europejski Zielony Ład

będą również finansowane z innych programów krajowych: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny.

Związek Pracodawców Klastry Polskie organizuje i uczestniczy w debatach o wyzwaniach Europejskiego Zielonego Ładu. Klastry zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

W panelu eksperckim z wiceminister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak uczestniczyli: Hanna Uhl - Dyrektor Biura Wsparcia Transformacji Energetycznej w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN, Arkadiusz Dewódzki - dyrektor w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marek Przeor - Komisja Europejska DG GROW, Krzysztof Krystowski - prezes Związku Klastrów Polskich i wiceprezes European Clusters Alliance, a jako moderator Sebastian Rynkiewicz - prezesa Klastra Obróbki Metali.

Źródło: MFIPR


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk