Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kwartalnik rynku walutowego. Sprawdź co dalej z kursem euro i dolara

|
selectedselectedselected

Na koniec II kw. 2024 r. prognozujemy spadek kursu EUR/PLN do poziomu 4,26 oraz kursu USD/PLN do poziomu 3,87 przy wzroście kursu EUR/USD do poziomu 1,10.
 

Kwartalnik rynku walutowego. Sprawdź co dalej z kursem euro i dolara
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Po silnym umocnieniu złotego w ostatnich miesiącach ubiegłego roku I kw. 2024 r. przyniósł stabilizację, niemniej polska waluta wciąż wyróżniała się pozytywnie na tle koszyka walut rynków wschodzących.

 

Wykres 1. Pomimo wyraźnego umocnienia dolara na szerokim rynku w I kw. 2024 r. złoty wyróżniał się pozytywnie w koszyku walut rynków wschodzących…

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Oczekujemy utrzymania się tej pozytywnej tendencji również w bieżącym kwartale, a dalszą aprecjację złotego wspierać będą solidne fundamenty polskiej gospodarki, napływ środków unijnych oraz korzystna dla dyferencjału stóp procentowych dywergencja w politykach monetarnych RPP oraz Fed i EBC. Przestrzeń do dalszego umocnienia polskiej waluty może ograniczać przedłużająca się stagnacja w Niemczech, ewentualne wyhamowanie globalnych procesów dezinflacji oraz wynikający z geopolityki wzrost regionalnej awersji do ryzyka. 

 

Wykres 2. …i jako jedyna waluta w regionie CEE-3 umocnił się w tym okresie do euro.

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Zobacz także: Ponure perspektywy dla brytyjskiej gospodarki. Ile zapłacimy za jednego funta?


Krajowe publikacje danych makroekonomicznych potwierdziły poprawę koniunktury gospodarczej na początku bieżącego roku, a to powinno znaleźć odzwierciedlenie w ponad 2% wzroście PKB w I kwartale. Obserwowana od stycznia silna poprawa dynamiki sprzedaży detalicznej oraz gwałtowny wzrost realnych dochodów przekładają się na wyraźne ożywienie popytu konsumpcyjnego.

 

Wykres 3. Według miary efektywnego kursu walutowego złoty jest najdroższy od kilkunastu lat względem całego koszyka walut zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Mocne odbicie konsumpcji, wraz ze wzrostem inwestycji napędzanych napływem środków unijnych po odblokowaniu funduszy strukturalnych oraz KPO (w kwietniu Polska z tego tytułu ma otrzymać transzę w wysokości 6,9 mld euro), będą głównymi filarami solidnego wzrostu gospodarczego, który według naszych szacunków powinien sięgnąć 3,7% w 2024 r., tym samym wyróżniając pozytywnie Polskę na tle większości europejskich gospodarek.

 

Wykres 4. W 2024 r. wzrost PKB powinien przekroczyć 3,5%, napędzany rosnącą konsumpcją oraz inwestycjami wspartymi napływem odblokowanych funduszy unijnych dla Polski…

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Ewentualna wymiana części wspominanych wyżej środków unijnych na rynku przełożyłaby się bezpośrednio na umocnienie złotego, aczkolwiek dotychczasowa praktyka ze strony Ministerstwa Finansów wskazuje, że środki te w całości będą wymienione w NBP. To pośrednio również powinno wspierać złotego poprzez podniesienie wiarygodności finansowej kraju w wyniku znaczącego wzrostu aktywów rezerwowych NBP. Utrzymująca się solidna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących (oczekujemy w II kw. salda +1,8% w relacji do PKB) wzmacnia fundamentalnie siłę polskiej waluty, aczkolwiek jest to już czynnik mocno na rynku zdyskontowany, a dodatkowo okres wyraźnej poprawy salda C/A prawdopodobnie zakończył się. 

 

Wykres 5. …a otrzymane z UE środki poprzez wymianę w NBP przyczynią się do dalszego, wyraźnego wzrostu aktywów rezerwowych utrzymywanych w banku centralnym.

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Zobacz także: Prognozy euro i dolara na kolejne kwartały według analityków i ekonomistów największych bankówZakładamy, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma do końca półrocza stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a oczekiwania rynkowe płynące z krzywej FRA wskazują obecnie na październik jako termin jedynej obniżki stóp NBP w 2024 r. To kontrastuje z utrzymującymi się oczekiwaniami odnośnie luzowania polityki monetarnej przez EBC i Fed, gdzie instrumenty rynkowe wyceniają czerwiec oraz lipiec jako terminy pierwszych obniżek stóp, a łączna ich skala w bieżącym roku może sięgnąć 75-100 pb.

 

Wykres 6. RPP sygnalizuje możliwość utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2024 r. pomimo spadku inflacji CPI do celu inflacyjnego NBP…

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Wynikająca z tego poprawa dyferencjału stóp procentowych pomiędzy Polską a rynkami bazowymi powinna wspierać fundamentalnie złotego, aczkolwiek czynnik ten mógł być już w dominującym stopniu przez rynki zdyskontowany. Polska waluta powinna być jednak wciąż faworyzowana przez zagranicznych inwestorów wśród walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej w związku z oczekiwaną kontynuacją dynamicznego procesu luzowania pieniężnego m.in. przez węgierski oraz czeski bank centralny. 

 

Zobacz także: Jakie są prognozy dla franka? Pictet podaje kwoty

 

Wykres 7. … co powinno wspierać utrzymanie się dodatnich, realnych stóp procentowych w Polsce i premiować PLN wśród walut regionu CEE-3, w związku z sygnalizowaną kontynuacją cyklów luzowania pieniężnego przez CNB i MNB.

 

Reklama

Źródło: Refinitiv, GUS, NBPOczekiwana nieznaczna poprawa kondycji globalnej gospodarki przy zakładanym tzw. ,,miękkim lądowaniu” amerykańskiej  gospodarki sprzyja utrzymywaniu się dobrych nastrojów na globalnych rynkach kapitałowych oraz korzystnemu dla walut rynków wschodzących apetytowi na ryzykowne aktywa. Nieco wyższe oczekiwania rynkowe co do tempa i skali luzowania pieniężnego w strefie euro niż w USA w 2024 r. mogą początkowo wywierać nieznaczną presję na kurs EUR/USD. Jednakże pojawiające się coraz częściej pozytywne zaskoczenia w odczytach wskaźników makroekonomicznych płynących ze strefy euro, przy jednoczesnych oznakach schłodzenia amerykańskiej gospodarki, ostatecznie doprowadzą według naszej oceny do osłabienia dolara do euro na koniec bieżącego kwartału. 

 

Zobacz także: Prognozy dla leja rumuńskiego (RON) – nadchodzi koniec stabilnych notowań?

 

Wykres 8. Inwestorzy oczekują, że zarówno Fed jak i EBC wkrótce rozpoczną nowe cykle luzowania pieniężnego a ich skala sięgnie 75-100 pb. w b.r. co poprawiłoby dyferencjał stóp procentowych pomiędzy rynkami bazowymi a EM…

Reklama

 

Źródło: Refinitiv, GUS, NBPWyzwaniem dla walut rynków wschodzących będzie kondycja chińskiej gospodarki dla której ,,piętą achillesową” jest wciąż kulejący sektor nieruchomości, a dotychczasowe działania regulacyjne i stymulacyjne ze strony chińskich władz nie przyniosły tu znaczącej poprawy. Niepokoi również przedłużająca się stagnacja niemieckiej gospodarki, tłumiąca umiarkowane ożywienie gospodarcze w strefie euro, co może przełożyć się niekorzystnie na wskazane powyżej perspektywy mocnego wzrostu gospodarczego w Polsce.

 

Wykres 9. …i powinno doprowadzić do spadku rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oraz deprecjacji dolara z korzyścią dla walut rynków wschodzących, w tym złotego.

Reklama

 

 

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

 

Reklama

Dodatkowo rosnące ceny ropy naftowej (ponad 15% od początku roku) i innych surowców energetycznych, w przypadku kontynuacji tego niekorzystnego trendu, mogą wyhamować globalne procesy dezinflacji przyczyniając się do opóźnienia zakładanego przez nas startu luzowania pieniężnego na rynkach bazowych. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje napięta globalna geopolityka, a szczególnym zagrożeniem dla wyceny złotego, w kontekście wzrostu regionalnej awersji do ryzyka, byłby widoczny postęp ofensywy wojsk rosyjskich na Ukrainie.

 

Zobacz także: Prognozy dla kursu korony czeskiej (CZK) – bank centralny głównym rozgrywającym

 

Wykres 10. …Pomimo perspektyw mocniejszego wzrostu dla gospodarki amerykańskiej niż dla strefy euro w 2024 r. to dane makro z Europy coraz częściej zaskakują pozytywnie uczestników rynku, co przy zachowaniu tego trendu powinno wspierać wzrost kursu EUR/USD w bieżącym kwartale.

Źródło: Refinitiv, GUS, NBP

Reklama

 

Prognozy dla rynku walutowego dla EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, EUR/CHF, CHF/PLN

P-prognoza Źródło: PKO Bank Polski, Refinitiv (stan na dzień 03.04.2024)

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 


Reklama

Czytaj dalej