Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kurs euro do złotego dzisiaj

W środę doszło do osłabienia złotego w relacji do euro, co wypchnęło kurs EUR/PLN ponownie powyżej poziomu 4,60. W relacji do dolara polska waluta pozostała stabilna, a utrzymaniu poziomu 4,06 na USD/PLN sprzyjał wzrost kursu EUR/USD w okolice 1,1350.

Podwyżka stóp procentowych przez RPP o 50 pb była zgodna z konsensusem ekonomistów,

jednak okazała się niewystarczająca, aby pozwolić złotemu na pełne utrzymanie umocnienia z ostatnich dni. Rynek pochodny wskazywał na przestrzeń do silniejszego ruchu, co może znaleźć jednak swoje odzwierciedlenie w przyszłych decyzjach Rady. W komunikacie po posiedzeniu wciąż brak określenia działań w polityce pieniężnej jako cyklu podwyżek stóp procentowych (w stylu czeskim czy węgierskim), jednak sugestia, że kolejne decyzje będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji wskazuje na przestrzeń do dalszego wzrostu kosztu pieniądza. Oczekujemy, że do końca roku kurs EUR/PLN będzie poruszał się wokół poziomu 4,60.

W środę złoty był nieco słabszy niż inne waluty z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które wraz z większością rynków wschodzących korzystały na osłabieniu dolara. Na niekorzyść USD działał spadek obaw o wpływ wariantu omikron koronawirusa na aktywność gospodarczą. Ponadto aktywa ryzykowne pozytywnie reagowały na informację podaną przez Pfizera na temat skuteczności trzeciej dawki preparatu na ochronę przeciw COVID-19.

W czwartek na rynkach w CEE uwagę będzie przyciągała tygodniowa operacja depozytowa Narodowego Banku Węgier

Reklama

W ostatnich ruchach węgierskie władze podnosiły stopę operacji powyżej stawki bazowej, co oznaczało zacieśnianie polityki pieniężnej i umocniało forinta.

Na krajowym rynku stopy procentowej przed środowym posiedzeniem RPP widać było tendencję do spadku krzywych dochodowości. Co ciekawe, na świecie dominowały odwrotne tendencje. Ostatecznie decyzja Rady o podwyższeniu stopy referencyjnej o 50 pb. okazała się bardziej umiarkowana od oczekiwań rynkowych i doprowadziła do silnego spadku krzywych.

Podczas czwartkowej sesji bardzo ciekawym wydarzeniem będzie aukcja zamiany organizowana przez Ministerstwo Finansów

Chociaż sam przetarg zapewne będzie miał neutralny wpływ na notowania, pokaże jednak siłę strony popytowej. Z ostatnich danych wynika, że inwestorzy zagraniczni raczej ograniczali swoje ekspozycje na rynku papierów skarbowych, sektor bankowy krótkoterminowo pozostaje pod presją po podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej a fundusze inwestycyjne dedykowane papierom dłużnym zmagają się z odpływem kapitału. MF oferować będzie papiery OK0724, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 w zamian za odkupowane PS0422, OK0722, WS0922 i WZ1122. Ostatecznie sprzedaż może wynieść około 2 mld PLN.

Wpływ na notowania obligacji może mieć czwartkowa konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego

Chociaż środowa decyzja wyjaśniła wiele wątpliwości, dalsze komentarze sygnalizujące kontynuację cyklu podwyżek stóp w najbliższych miesiącach będą sprzyjać utrzymaniu się krzywych dochodowości w pobliżu 3%. Już w środowym komentarzu pojawiła się sugestia, że NBP będzie starał się obniżać inflację, co otwiera przestrzeń do zaostrzenia polityki pieniężnej na początku 2022 r. Do końca roku będzie to tworzyć presję na wzrost krótkiego końca krzywej dochodowości.

Czytaj więcej