• Odbierz prezent
Co to jest depozyt zabezpieczający Forex i sposoby jego ochrony

Do otwarcia pozycji na rynku Forex konieczny jest dodatkowy odpowiednio wysoki kapitał  czyli depozyt zabezpieczający. Nie jest to koszt transakcji a jedynie zamrożony na czas otwarcia pozycji kapitał, który jest zwracany na konto wraz z zamknięciem pozycji. Zwrot depozytu zabezpieczającego jest uzależniony od niektórych czynników, takich jak rodzaj rynku czy dźwignia finansowa na rachunku głównym. Im wyższy zysk, tym większe ryzyko poniesienia starty. Należy pamiętać, że nieumiejętne zarządzanie ryzykiem może spowodować, że poziom straty przekroczy początkowy depozyt.

 

Depozyt zabezpieczający na rynku Forex

Depozyt zabezpieczający = Wartość zlecenia * wymagany depozyt(%)* kurs pary walutowej   Jedną z ważniejszych koncepcji rynku Forex jest depozyt zabezpieczający/z języka angielskiego margin/. Jest to część kapitału na rachunku, która jest zarezerwowana i wyrażana jako procent pełnej wartości wybranej pozycji, najczęściej jest to 1%, 2%, 4%, 10% w zależności od brokera Forex. Przy tego rodzaju handlu istnieje też duże  ryzyko w postaci zwiększonych tak zysków jak i strat. I o tym trzeba pamiętać.                                                                                                                                                  

Inwestowanie z lewarem

Dysponując niedużym kapitałem a stosując inwestowanie z lewarem nazywane inaczej inwestowaniem za pomocą dźwigni finansowej możemy także generować duże zyski. Na podstawie depozytu zabezpieczającego obliczamy maksymalną dźwignię finansową a następnie wykorzystujemy ją na rachunku. Inwestowanie z dźwignią stwarza dogodne warunki  do obracania bardzo dużym kapitałem, przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego/ przy dźwigni 1:30 potrzeba jedynie 3,33% wartości nominalnej depozytu zabezpieczającego/. Im większa dźwignia, tym mniejszy depozyt zabezpieczający. Skutkuje to znacznie większymi zwrotami  inwestycji w porównaniu z  początkową kwotą depozytu.

 

Ochrona depozytu

*Unikanie ujemnego salda

Jeśli lubimy ryzyko i handel dużymi pozycjami /np.100 razy większymi/w stosunku do  depozytu lub zamierzamy handlować tylko minimalną częścią funduszy a korzystać z wysokiej dźwigni to w takiej sytuacji należy korzystać z ofert brokera gwarantującego nam ochronę przed ujemnym saldem. Zabezpieczy nas to przed nagłym niespodziewanym debetem w przypadku gwałtownych zmian na rynku.

 

*Rozsądek i rozwaga  

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem w Polsce obowiązuje dźwignia na poziomie 1:100 i taką właśnie oferują brokerzy. Dlatego też należy postępować rozważnie: otwierać mniejsze transakcje albo utrzymywać zabezpieczenie wyższe niż wymagany depozyt.

 

*Regularność wypłat zysków

Najlepszą metodą jest metoda „małej łyżeczki” chroniąca nasz depozyt i eliminująca straty do minimum. Chodzi tu o regularne wypłaty zysku. Zysk to nagroda a nagroda to motywacja do lepszej, efektywniejszej  pracy czyli handlu. Każdy przecież lubi być nagradzany.

 

*Stop Loss

Jedną z podstawowych zasad zarządzania ryzykiem jest ograniczanie strat a do tego możemy wykorzystać Stop Loss czyli zlecenie obronne. Stop Loss może działać automatycznie i nie wymaga wtedy  manualnego monitorowania pozycji. W ten prosty sposób zyskujemy dodatkową  kontrolę i komfort psychiczny. Możemy też stworzyć własny Stop Loss. Jeśli ktoś lubi procenty może także zastosować wartość procentową Stop Loss czyli określony procent depozytu. Może to być procent depozytu liczony od kwoty wstępnej bądź procent liczony każdorazowo do pozostającej na koncie kwoty.

 

*Broker z gwarancją depozytu

Ryzyko towarzyszy traderowi stale  i ze wszystkich stron. Podczas gdy pozycje są otwarte grozi nam ryzyko ze strony rynku  a nasz depozyt dodatkowo  zagrożony jest ze strony brokera. Nierzetelność brokera, jego  upadłość może spowodować naszą stratę. Z tej to przyczyny na naszych brokerów trzeba wybierać tych , którzy posiadają licencję, podlegają przepisom regulacyjnym w danym kraju  oraz cieszą się dobrą, sprawdzoną opinią wśród inwestorów.

 

*Przezorność

Na rynku Forex jest jak w wulkanie. Nigdy nie jesteśmy pewni czy nie nastąpi gwałtowny ruch chociażby mały krach giełdowy. Pozostaje nam tylko kwestia zabezpieczenia się lub jak kto woli kwestia skutecznej obrony. I tu pomogą nam nasza przebiegłość i przezorność. Przezorny: nigdy nie inwestuje całego kapitału w jeden rodzaj inwestycji; nie powierza wszystkich swych funduszy jednemu brokerowi/część może być zdeponowana w banku na koncie/; duży inwestowany kapitał lokuje u kilku licencjonowanych brokerów z gwarancją depozytu; zawsze pamięta o ochronie przed ujemnym saldem.

 

* Sumowanie ryzyka z pozycji

Rynek handlowy Forex jest obecnie skorelowany a sumowanie ryzyka z pozycji to codzienność. Otwierając jakąkolwiek pozycję należy rozpatrywać ryzyko w sposób nieizolowany. Przyjmuje się, że średnia korelacja dwóch spółek na amerykańskich parkietach szacowana jest na około 80%.Wynika z tego że spadki na akcjach z dużym prawdopodobieństwem dotkną obu spółek w tym samym czasie a więc nabywca będzie tracił i zyskiwał na obu inwestycjach równolegle. Sytuacja z walutami i surowcami jest podobna.


Janek Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk