Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat notowania spółki

Cyfrowy Polsat to obecnie największa polska platforma satelitarna, dająca milionom Polaków dostęp do ponad stu indywidualnych kanałów telewizyjnych. Początki notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sięgają 2008 roku. Działalność firmy nacechowana jest stałym rozwojem. Firma Zygmunta Solorza-Żaka prowadzi także szereg usług pokrewnych względem telewizji (niektóre z tych usług z kolei w ogóle nie są związane z rynkiem telewizyjnym, ale jest to zdecydowana mniejszość). O wielkości spółki świadczyć może wielkość kapitału zakładowego, wynosząca ponad dwadzieścia pięć miliardów złotych. Spoglądając na różnego rodzaju wykresy giełdowe, sądzić można, że wartość udziałów spółki będzie stale rosnąć. Trzeba też mieć na uwadze, że wypracowany już przez spółkę kapitał w postaci bardzo szerokiej gamy świadczonych usług nie jest w stanie drastycznie ulec jakiejkolwiek dewaluacji, ponieważ to właśnie Cyfrowy Polsat jest liderem w zakresie usług satelitarnych.

Cyfrowy Polsat SA kurs akcji

Kurs Cyfrowego Polsatu na warszawskiej GPW wynosi (dane na wrzesień 2017) około 26 złotych za sztukę. Od roku, mniej więcej od lipca 2016 roku, kurs akcji powoli, lecz sukcesywnie pnie się do góry. W tym okresie dostrzec można coraz częstsze występowanie linii wsparcia, które na dłuższą metę przyniosły spółce bardzo korzystne wyniki giełdowe. Czy optymistyczne prognozy będą miały odzwierciedlenie w rzeczywistości? Trudno powiedzieć. Z pewnością jednak należy wziąć je pod uwagę podczas rozważań i zbierania informacji „za” i „przeciw”, dotyczących ewentualnego naszego zainwestowania w omawianą spółkę.

Cyfrowy Polsat giełda – analiza techniczna

Jak możemy zobaczyć za pomocą analizy technicznej początek istnienia spółki należącej do Zygmunta Solorza-Żaka na GPW w Warszawie były pod znakiem zapytania. Nie dominowały wówczas żadne dłuższe okresy wsparcia czy linii oporu, a najczęściej występującą tendencją była figura horyzontalna (konsolidacja). Sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać. W chwili obecnej warto zastanowić się nad rozłożeniem swojego portfela inwestycyjnego również na udziały Cyfrowego Polsatu S.A. Z mniejszymi odchyleniami, od 2012 roku wartość udziałów spółki na giełdzie systematycznie rośnie, co możemy wywnioskować badając poziomy, w których kończyły się sesje giełdowe. Z drugiej strony możliwe jest występowanie dalej tendencji horyzontalnych. Trudno powiedzieć, czy przy takim scenariuszu inwestycje krótsze, niż długoterminowe, byłyby dla nas finansowo opłacalne. Trend horyzontalny może zostać jednak przełamany przez pojawiające się w najbliższych miesiącach coraz częstsze i silniejsze linie wsparcie. Należy jednak podchodzić do tego instrumentu bardzo ostrożnie, a przy podejmowaniu decyzji – obserwować rynek, zaznajomić się jak najbardziej ze spółką, charakterem jej działalności, a także w ramach analizy fundamentalnej zainteresować oficjalnymi raportami finansowymi publikowanymi co kwartał przez Cyfrowy Polsat S.A.