Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.37
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja | FXMAG INWESTOR
Materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

EUR:

EBC, zgodnie z zapowiedziami i oczekiwaniami, podniósł stopy procentowe o 50pb – refinansową do 3,00%, a depozytową do 2,50%. Bank zamierza podnieść stopy o 50pb w marcu, po czym dokona oceny przyszłej ścieżki stóp. Kolejne decyzje EBC mają nadal zależeć od napływających danych i będą zapadały z posiedzenia na posiedzenie. Więcej w Makro Flashu: „Bilans EBC się zazieleni”.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 1

 

UK:

BoE, zgodnie z oczekiwaniami, podwyższył stopę bazową o 50pb do 4,0%. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 7:2 (2 głosy za pozostawieniem stóp bez zmian). W komunikacie napisano, że szczyt globalnej presji inflacyjnej już prawdopodobnie minął. Narasta jednak krajowa presja inflacyjna, i to mocniej niż oczekiwano w projekcji z listopada. Zarówno płace w sektorze prywatnym oraz warunki na rynku pracy, jak i inflacja cen usług (które BoE wymienia jako mierniki tej presji) pozostają wysokie. Kolejne decyzje BoE o ewentualnych dalszych podwyżkach stóp będą zależeć od tego, czy ww. wskaźniki będą sugerować narastanie presji inflacyjnej. BoE zaktualizował prognozy – przy założeniu rynkowych stóp procentowych (szczyt w 1h23 na poziomie 4,5%, a następnie spadek w ciągu 3 lat do 3,25%) inflacja CPI obniży się z ok. 10,5% w grudniu 2022 do ok. 4% w grudniu 2023, a pod koniec horyzontu projekcji nawet spadnie poniżej celu (1% w 1q26). Jednocześnie ścieżka PKB sugeruje, że skala i czas trwania recesji będą krótsze niż oczekiwano w listopadowej projekcji, m.in. za sprawą łagodniejszego przebiegu kryzysu energetycznego. Siódemka „jastrzębi” uważała, że ryzyko związane z inflacją jest duże i asymetryczne (przechylone w górę), co skłaniało ich do nadania większej wagi mocnym bieżącym miernikom presji inflacyjnej, a mniejszej wagi średnioterminowym prognozom. Z kolei dwójka „gołębi” podkreślała słabość sfery realnej (spadające dochody realne i efekty już dokonanego zacieśnienia monetarnego) oraz fakt znaczących opóźnień oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę. Ich zdaniem dotychczasowy poziom stóp nie tylko był odpowiedni by opanować inflację, ale wręcz sprowadziłby ją poniżej celu inflacyjnego. Dalsze podwyżki przyspieszają moment, w którym trzeba będzie przejść do obniżek stóp. Naszym zdaniem BoE zbliża się do zakończenia cyklu podwyżek i zakończy go z główną stopą na poziomie 4,50%.

Reklama

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 2

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 2

 

CZE:

CNB, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił stopy procentowe bez zmian (stopa repo: 7,0%). Pięciu członków Zarządu głosowało za tą decyzją, a dwóch za podwyższeniem stóp o 50pb. W komunikacie wskazano, że dokonane wcześniej podwyżki stóp procentowych istotnie ograniczają krajowy popyt (spadek sprzedaży nowych kredytów hipotecznych o 81% r/r w grudniu 2022), a realne stopy procentowe ex ante stały się dodatnie po raz pierwszy od wielu lat. Według nowych prognoz banku (por. wykres) inflacja CPI w 1q23 przejściowo wzrośnie (wzrost cen energii), by potem szybko spadać i wrócić w okolice celu (2%) już na początku 2024. Jednocześnie łagodniejsza od wcześniejszych oczekiwań ma być recesja (spadek PKB r/r tylko w 1h23). Niemniej, konsumpcja prywatna od 5 kwartałów spada w ujęciu q/q, co obrazuje ograniczoną skalę możliwej krajowej presji popytowej. CNB w dalszym ciągu będzie podejmował decyzje „z posiedzenia na posiedzenie” i w razie konieczności powróci do zacieśniania polityki pieniężnej. Wśród czynników ryzyka w górę dla inflacji CNB wymienia m.in. zbyt ekspansywną politykę fiskalną, odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych i spiralę cenowo-płacową. Ryzykiem w dół są natomiast głębsza od oczekiwań recesja oraz szybszy spadek inflacji bazowej (ograniczona skala efektów drugiej rundy i słaba krajowa presja inflacyjna). Bank deklaruje, że będzie nadal aktywnie zapobiegał nadmiernym fluktuacjom kursu CZK.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 3

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 3

 

USA:

Reklama

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wyniosła 183 tys. (kons.: 200 tys.) i pozostaje w krótkoterminowym trendzie spadkowym. Oznacza to trzeci tydzień z rzędu z odczytami poniżej 200 tys. Liczba bezrobotnych pobierających zasiłek nieznacznie spadła, do 1,655 mln. Dane sugerują, że amerykański rynek pracy pozostaje rozgrzany. Nieco inny obraz kreśli jednak Raport Challengera, wg którego w styczniu liczba planowanych zwolnień wzrosła do 102,9 tys. i była najwyższa od września 2020. Dane potwierdzają informacje medialne o trwających/rozpoczętych restrukturyzacjach w wielu amerykańskich firmach. Szczególnie dotknięty jest nimi sektor technologiczny, w którym liczba planowanych zwolnień jest drugą najwyższą w historii (po listopadzie 2022). Silny wzrost liczby zwolnień dotyczy również sektora finansowego, aczkolwiek tu skala jest o rząd wielkości niższa niż podczas Globalnego Kryzysu Finansowego. Rozdźwięk danych o zwolnieniach ze spadającą liczbą wniosków o zasiłek i mocnym rynkiem pracy można tłumaczyć nadal wysoką liczbą wakatów. Skutkuje to tym, że zwalniani pracownicy z łatwością będą w stanie znaleźć nową (choć być może gorzej płatną) pracę, a nie zasilą grona bezrobotnych.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 4

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 4

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 5

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 5

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 6

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 6

 

USA:

Reklama

Zamówienia fabryczne w grudniu wzrosły o 1,8% m/m (kons. 2,3% m/m), w dużej części odrabiając straty po spadku o 1,9% m/m w listopadzie. Zamówienia na dobra trwałe wzrosły o 5,6% m/m po spadku o 1,8% m/m. Do ożywienia przyczyniło się odbicie zamówień transportowych (16,9% m/m po spadku o 5,2% m/m w listopadzie). Po ich wyłączeniu zamówienia spadły drugi miesiąc z rzędu, o 1,2% m/m, co sugeruje pogorszenie popytu w sektorze przemysłowym.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 7

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Płytsza recesja i szybsza dezinflacja - 7

 

POL:

Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP O.Szczepańska w wywiadzie stwierdziła, że pogorszyła się ocena perspektyw krajowego sektora finansowego ze względu na osłabienie wzrostu gospodarczego i niesprzyjające otoczenie prawno-regulacyjne. O.Szczepańska ostrzegła, że zmniejszenie kapitałów własnych banków w wyniku wymogów regulacyjnych (m.in. MREL, wakacje kredytowe) i strat na portfelu obligacji może skutkować racjonowaniem kredytu przez banki. Niesprzyjająca dla stabilności sektora jest również wysoka niepewność związana z próbami podważania wskaźnika WIBOR i ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. O.Szczepańska zaproponowała zmiany w podatku bankowym oraz by ewentualne wydłużenie wakacji kredytowych dotyczyło tylko potrzebujących.

 

EUR:

Reklama

Przewodnicząca KE U.von der Leyen powiedziała, że UE szykuje dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji, który ma zostać wdrożony w rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę (24 lutego).

 

USA-CHN:

Według doniesień medialnych sekretarz stanu USA, Antony Blinken, ma spotkać się z chińskim przywódcą, Xi Jinpingiem, w czasie swojej dwudniowej wizyty w Pekinie, która rozpocznie się w niedzielę. Byłoby to pierwsze spotkanie sekretarza stanu z prezydentem Chin od pięciu lat.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej