Reklama
WIG82 081,31-1,12%
WIG202 423,75-1,39%
EUR / PLN4,31+0,10%
USD / PLN3,99+0,49%
CHF / PLN4,53+0,22%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08-0,41%
DAX17 579,01+0,13%
FT-SE7 638,73-0,58%
CAC 407 943,90-0,06%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT81,80-0,72%
ROPA WTI77,98+0,15%
ZŁOTO2 025,76-0,23%
SREBRO22,30-0,80%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

recesja 2023

GER:

Niemiecki indeks ZEW w styczniu zaskoczył wyraźnie in plus, rosnąc do 16,9 pkt (kons: -15,0) z -23,3 pkt, co oznacza, że po raz pierwszy od wybuchu wojny analitycy oczekują poprawy koniunktury. Poprawiły się również oceny bieżącej sytuacji gospodarczej, choć na razie wciąż są one niekorzystne (tj. na ujemnym poziomie). Wzrost indeksu wiąże się z poprawą sytuacji na rynkach energii a także z przyjętymi w grudniu rządowymi limitami na ceny gazu i energii elektrycznej (które mają obowiązywać od marca 2023, choć ustawa zakłada pokrywanie „wstecz” wyższych kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe i MŚP w styczniu i lutym). Zniesienie restrykcji pandemicznych w Chinach poprawiło perspektywy dla sektora eksportowego. Gospodarka niemiecka najprawdopodobniej minęła dołek, co pokazywaliśmy też we wczorajszym dzienniku, w indeksie aktywności bazującym na danych o wysokiej częstotliwości.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zew końca recesji - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zew końca recesji - 1

 

EUR:

W wywiadzie dla Financial Times główny ekonomista P.Lane ocenił, że EBC musi dalej podnosić stopy, gdyż bilans ryzyk dla inflacji jest asymetryczny. P.Lane stwierdził, że choć w zeszłym roku jasne było, że stopy powinny wrócić do bardziej „normalnych” poziomów, dzisiaj można stwierdzić, że muszą one powrócić w restrykcyjne rejony, choć ich docelowy poziom będzie zależny od danych. Powrót inflacji do niskiego poziomu równowagi z jakim mieliśmy do czynienia do wybuchu pandemii może nie nastąpić z dwóch powodów. Po pierwsze, przed wybuchem pandemii część z tendencji antyinflacyjnych wynikała z globalizacji, która po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie będzie wyglądać inaczej, z większym naciskiem kładzionym na odporność i bezpieczeństwo łańcuchów dostaw. Inflacja będzie zatem bardziej wrażliwa na krajową a nie globalną koniunkturę. Po drugie, lepsza kondycja finansowa sektora prywatnego (ze względu na przymusowe oszczędności gospodarstw domowych w okresie pandemii i wsparcie fiskalne poprawiające ich finanse) będzie wspierać zagregowany popyt. Nieco w kontrze do wywiadu P.Lana stoją wczorajsze doniesienia Bloomberga, który powołując się na niesprecyzowane źródła w EBC wskazał, że wśród bankierów rośnie skłonność do dalszego ograniczenia skali podwyżek stóp procentowych, do 25 pb, począwszy od posiedzenia w marcu. Do spowolnienia tempa podwyżek miałyby skłaniać m.in. korzystne inflacyjne dane, znacząca korekta cen gazu w Europie i rosnące prawdopodobieństwo mniej agresywnych podwyżek stóp ze strony Rezerwy Federalnej. Te czynniki mogą prowadzić do nieco bardziej optymistycznych wskazań w marcowej aktualizacji prognoz inflacji.

Reklama

 

EUR:

W swoim przemówieniu w Davos przewodnicząca Komisji Europejskiej, U. von der Leyen poinformowała o planach KE w zakresie poluzowania części przepisów dot. pomocy publicznej, aby zapewnić finansowanie dla strategicznych klimatycznie przedsiębiorstw realizujących projekty na rzecz zielonej transformacji. U. von der Leyen argumentowała, iż zmiana jest konieczna wobec podobnych rozwiązań już istniejących poza EU. W szczególności chodzi tu o amerykańską ustawę Inflation Reduction Act, która zakłada przeznaczenie 370 mld USD na inwestycje na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i czystej energii, a także wiele preferencyjnych rozwiązań podatkowych (np. ulgi podatkowe związane z zakupem auta elektrycznego).

 

CHN:

Wicepremier Chin, Liu He, który miał swoje wystąpienie na Światowym Forum Gospodarczym w Davos stwierdził, że w 2023 wzrost gospodarczy Chin powróci do normalnego tempa (analitycy spodziewają się wzrostu w okolicach 5%). He zapewnił, że Chiny są otwarte na współpracę międzynarodową oraz zagraniczne inwestycje i nie ma już dla nich powrotu do gospodarki centralnie planowanej.

 

USA:

Reklama

Subindeks cen płaconych publikowany w ramach ankiety Empire State Manufacturing Survey obniżył się w styczniu o niemalże 18 pkt., do 33,0 pkt. Historycznie indeks wykazywał wysoką korelację z inflacją PPI, zatem styczniowy wynik wspiera nasze oraz rynkowe oczekiwania na spadek PPI w grudniu (dane poznamy dzisiaj po południu). Jednocześnie negatywnie zaskoczył ogólny indeks koniunktury, który obniżył się z -11,2 pkt. w grudniu do -32,9 pkt., podczas gdy oczekiwano jego poprawy. Tak niski poziom indeks odnotował jedynie w globalnym kryzysie finansowym oraz na początku pandemii Covid-19.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zew końca recesji - 2

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zew końca recesji - 2

 

JPY:

Bank Japonii (BoJ) wbrew oczekiwaniom rynkowym pozostawił parametry polityki pieniężnej bez zmian (stopa procentowa: -0,10%; brak zmian jeżeli chodzi o ograniczenia rentowności obligacji). Zaskakująca decyzja odbiła się czkawką na notowaniach jena, który stracił wobec dolara ponad 2%. Decyzja o pozostawieniu docelowych poziomów stóp procentowych (-0,1% dla stóp krótkoterminowych oraz 0,0% dla stóp 10-letnich) podjęta była jednomyślnie. Aby utrzymać kontrolę nad stopami rynkowymi BoJ zmodyfikował zasady zasilania rynku w płynność – obecnie może on udzielać instytucjom finansowym zabezpieczonych pożyczek na stałą i zmienną stopę procentową z terminem do 10 lat. Przed zmianami BoJ mógł udzielać tychże tylko na stałą stopę procentową. BoJ będzie ustalać stopę procentową w każdej takiej operacji zasilającej, aby kształtować zgodnie ze swoimi preferencjami kształt krzywej dochodowości. Na konferencji po posiedzeniu prezes H.Kuroda powiedział, że BoJ nie widzi na razie potrzeby rozszerzenia przedziału dopuszczalnych wahań dla rentowności papierów wokół wyznaczonych przez BoJ celów. Dodał, że niepewność co do perspektyw dla japońskiej gospodarki jest nadal bardzo wysoka. W takich warunkach BoJ nadal widzi konieczność utrzymywania ultrałagodnej polityki pieniężnej. Dodał także, że spodziewa się spadku inflacji bazowej do 2% w trakcie roku fiskalnego 2023. Wynik posiedzenia na razie utrzymuje status quo w japońskiej polityce pieniężnej. Obecnie kolejnym istotnym momentem dla BoJ wydaje się być koniec kadencji Kurody w kwietniu – wtedy też możliwa będzie zmiana kursu polityki pieniężnej.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zew końca recesji - 3

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Zew końca recesji - 3

Czytaj więcej