Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Czas na finalną inflację za kwiecień oraz wnioski z raportu Banku Światowego o produktywności firm

Czas na finalną inflację za kwiecień oraz wnioski z raportu Banku Światowego o produktywności firm | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Sejm powołał wczoraj Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisko prezesa NBP. Nic nie zmienia się w kwestii naszej prognozy kolejnych ruchów RPP (pisaliśmy o nich np. tutaj). Dziś wracamy do danych. GUS opublikuje finalną inflację za kwiecień (flash wskazał na 12,3% r/r - głównym winowajcą ceny żywności i energii).

Ponadto NBP poda dane o marcowym bilansie płatniczym. Tu w naszych prognozach mocno odbiegamy od konsensusu (nasza prognoza to 5900 mln EUR deficytu na rachunku obrotów bieżących, konsensus to 2732 mln EUR deficytu).

W USA najważniejszy będzie indeks Uniwersytetu Michigan za maj.

Polska: Raport Banku Światowego o produktywności firm

Warto oderwać się czasem od analizy bieżących danych i spojrzeć trochę szerzej. Dobrą okazją do tego jest opublikowany w środę raport Ścieżki wzrostu produktywności w Polsce: perspektywa firm*, który został opracowany przez Bank Światowy (we współpracy z GUS). Przeanalizowano w nim panelowe dane ze 140 tys. polskich firm (małe, średnie, duże) z okresu 2009-2019, pod kątem wspomnianej produktywności. Poniżej kilka wybranych przez nas wniosków.

Reklama

Jak zwracają uwagę autorzy raportu od 2012 r. łączna produktywność czynników produkcji (Total Factor Productivity - TFP) sektora wytwórczego nie rośnie dynamicznie, a rozwój tego sektora napędzany jest głównie inwestycjami kapitałowymi. Widać to na wykresach poniżej. Można zaobserwować silne zróżnicowanie w zależności od branży - najbardziej "w tyle" jest przetwórstwo przemysłowe (średni wzrost TFP o 1% w okresie 2012-2019. Usługi i budownictwo radzą sobie zdecydowanie lepiej (wzrost o ok. 3%). Ponadto (tu znów wprost oddamy głos autorom) szybszy wzrost wydajności pracy w porównaniu do TFP sugeruje zwiększenie kapitałochłonności metod produkcji w latach 2009- 2019. Innymi słowy, firmy w dużej mierze rozszerzyły swoją produkcję wykorzystując więcej maszyn na pracownika, a nie poprzez poprawę wydajności produkcji.

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 1

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 1

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 2

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 2

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 3

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 3

Widoczne jest również zróżnicowanie w kontekście źródeł wzrostu produktywności. Autorzy wykorzystują podział na 3 kategorie: within growth(poprawa wydajności wewnątrz firmy, np. zaadaptowanie lepszej technologii, wzrost innowacyjności i umiejętności), between growth (firmy zwiększają udział w rynku w swojej branży, pracownicy są alokowani do bardziej produktywnych firm) i dynamic growth (firmy bardziej efektywne wchodzą na rynek - upscalling, mniej wychodzą - downscalling). Produktywność w przetwórstwie rosła głównie pod koniec próby (lata 17-19), za sprawą poprawy wydajności wewnątrz firm. Wpływ pozostałych źródeł był niewielki, lub ujemny. Odwrotnie sytuacja miała się w przypadku innych branż - tu źródeł wzrostu produktywności można szukać zdecydowanie więcej. Szczególnie widoczny jest wpływ wchodzenia i wychodzenia z rynku firm, ale też dodatni wpływ between growth(przeciwnie do przetwórstwa)

Reklama

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 4

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 4

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 5

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 5

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 6

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 6

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 7

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 7

Które podsektory odpowiadały za wzrosty produktywności i co były ich głównym motorem? Tu odpowiedzią są wykresy poniżej:

Reklama

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 8

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 8

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 9

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 9

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 10

Czas na finalną inflację za kwiecień. Zobacz, raport Banku Światowego o produktywności firm - 10

To tylko wybrane (i znacząco skrócone) wnioski z raportu. Zdecydowanie polecamy całość (link poniżej).

* Marć,Lukasz Marek; Kilinc,Umut; Malec,Magda; Skowron,Bartlomiej Dominik. Paths of Productivity Growth in Poland: A Firm Level Perspective (English). Washington, D.C.: World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099235002102240024/P17424902ef0460db083a002cec248affd7

Reklama

Wszystkie wykresy pochodzą ze wspomnianego raportu.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Ekonomiści mBanku

Ekonomiści mBanku

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 1992 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


Reklama

Czytaj dalej