Reklama
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.35
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.15
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

inflacja w Stanach Zjednoczonych

12 sierpnia napłynęły najnowsze dane dotyczące wskaźnika CPI w Stanach Zjednoczonych:

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): 0,6% (prognoza: 0,2%; poprzednio: 0,2%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 1,6% (prognoza: 1,1%; poprzednio: 1,2%)

Wskaźnik CPI (m/m): 0,6% (prognoza: 0,3%; poprzednio: 0,6%)

Reklama

Wskaźnik CPI (r/r): 1,0% (prognoza: 0,8%; poprzednio: 0,6%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Działania Systemu Rezerwy Federalnej w sprawie inflacji

FED tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych odbyła się 29 kwietnia 2020 roku. Aktualna stopa procentowa wynosi 0,25%.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Wielka Brytania- rynek pracy

Reklama

Indeks ZEW w Niemczech i całej Strefie Euro

USA- inflacja PPI

Nowa Zelandia- decyzja w sprawie stóp procentowych

Wielka Brytania- PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa

Czytaj więcej