Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

imigracja

  • Blisko 9 na 10 mieszkańców Europy uważa, że UE musi podjąć więcej działań w kwestii nielegalnej imigracji
  • Największymi problemami w Europie są obronność i imigracja: ponad 70% badanych tak uważa
  • Czy to kryzys imigracji w Europie?

 

Imigrantów jest zbyt dużo? 9 na 10 Europejczyków chce więcej działań w kwestii nielegalnej imigracji

Siedmiu na dziesięciu Europejczyków sądzi, że przyjętych zostało zbyt wielu imigrantów i ich kraju. To wynik ankiety przeprowadzonej w kwietniu 2024 roku przez BVA Xsight dla ARTE GEIE. Badanie zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej na reprezentatywnej próbie 22,7 tys. osób w wieku powyżej 15 lat.

 

Wykres: Liczba respondentów, którzy uważają, że ich kraj przyjmuje zbyt wielu imigrantów - badanie BVA Xsight dla ARTE GEIE

Reklama

 grafika numer 1 grafika numer 1

Źródło: BVA Xsight, El Pais.

 

Tylko 39% mieszkańców Europy uważa, że nasz kontynent potrzebuje obecnie imigracji. Wśród tych, którzy opowiadają się za większą imigracją w Europie, przeważa pogląd, że jest to potrzebne, aby zrekompensować niedobór wykwalifikowanych pracowników.

Co więcej, blisko 9 na 10 Europejczyków (85%) uważa, że Unia Europejska musi podjąć więcej działań w celu zwalczania nielegalnej migracji. Jeśli chodzi o środki proponowane w tym zakresie, 74% Europejczyków chce wprowadzenia limitów migrantów na kraj.

Reklama

Imigracja jest postrzegana jako problem przez ponad połowę Europejczyków. To kwestia kontrowersyjna szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje, w których najwięcej osób uważa imigrację za problem to Bułgaria (74%), Czechy (73%), Węgry (68%) oraz Cypr (68%)

 

Czytaj również: Cel inflacyjny jest wyssany z palca. Noblista porównał skuteczność banku centralnego do dedukcji swego psa

 

Wykres: “Ogółem, czy uważasz, że imigracja jest problemem dla twojego kraju?”

 grafika numer 2 grafika numer 2

Reklama

Źródło: ARTE GEIE, BVA Xsight.

 

Co ciekawe, tam, gdzie przyjmuje się najwięcej imigrantów, większość społeczeństwa nie uważa tego za problem. Włochy są krajem, który w 2023 roku przyjął największą liczbę migrantów w Europie, bo ponad 157 tys. osób. Jednak tylko 44% ankietowanych w badaniu BVA Xsight uznało imigrację za problem, a tylko 14% za główny problem kraju.

Podobnie jest w Grecji, Hiszpanii, które również są w ścisłej czołówce (drugie oraz trzecie miejsce w Europie) pod względem liczby przyjętych imigrantów. Tam, tylko 11% respondentów uznało imigrację za główny problem kraju. Jednak jest to raczej efekt innych kłopotów w gospodarce, bowiem w Grecji 90% osób uważa, że kraj przyjmuje zbyt wielu imigrantów.

 

Zobacz także: Rezerwy złota największe od 45 lat! Agresywny plan Glapińskiego. Banki centralne rzuciły się na metal

Reklama

 

Wykres: Odpowiedzi na pytanie “Ogółem, czy uważasz, że imigracja jest problemem dla twojego kraju?” - badanie BVA Xsight

 grafika numer 3 grafika numer 3
Źródło: ARTE GEIE, BVA Xsight.

 

Tylko jedna trzecia ankietowanych Europejczyków uważa, że decyzje Unii Europejskiej mają pozytywny wpływ na ich życie. Tylko w jednym kraju większość uważa, że UE pozytywnie wpłynęła na życie obywateli. Jest to Portugalia, gdzie sądzi tak 51% ludzi.

Reklama

Kryzys wiary w UE ma miejsce we Francji i Czechach, gdzie tylko 21% osób uważa, że decyzje Unii pozytywnie wpłynęły na codzienność. Marnie na poczynania UE patrzą również Węgrzy (24% pozytywnych odpowiedzi) oraz Holendrzy (26%).

W całej populacji krajów Unii Europejskiej tylko 9% przyznaje, że czuje się bardziej Europejczykami niż przedstawicielami własnego kraju. Jednak większość krajów UE chciałaby, aby wspólna polityka europejska została wzmocniona, zwłaszcza w zakresie obrony (72%) i imigracji (70%).

 

Wykres: Odpowiedzi na pytanie: “Według twej opinii, Europa powinna wzmocnić wspólną politykę w zakresie…” 

 grafika numer 4 grafika numer 4

Reklama

Źródło: ARTE GEIE, BVA Xsight.

 

Jeśli chodzi o gospodarkę Europy, to 73% ankietowanych optymistycznie patrzy na swoją osobistą przyszłość. Jednak 57% badanych uważa, że sytuacja gospodarcza w UE pogorszyła się, a 63% ma takie samo zdanie na temat koniunktury we własnym kraju.

 

Link do pełnego raportu z badania: Concerns and perceptions of EU Citizens.

Reklama

 

Zobacz również: Kryzys inflacji. 33% młodych osób obawia się bezdomności. Nieruchomości poza zasięgiem

Czytaj więcej