Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kolejni deweloperzy wchodzą w PRS – czynniki kształtujące ceny na rynku mieszkaniowym

Kolejni deweloperzy wchodzą w PRS – czynniki kształtujące ceny na rynku mieszkaniowym | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

W 2021 fundusze z rynku PRS kupiły 5,9 tys. lokali, tj. 17% ogólnej sprzedaży deweloperów powiązanych z rynkiem kapitałowym (w 2020 było to odpowiednio 0,9 tys. i 4%). Osłabienie popytu ze strony indywidualnych klientów w warunkach wysokiej inflacji i stóp procentowych skłania deweloperów do sprzedaży całych projektów funduszom - jest to atrakcyjne z punktu widzenia zarządzania płynnością i ograniczania ryzyka, pozwala też na utrzymanie zdolności produkcyjnych i zakładanych poziomów sprzedaży. W 2022 rozpoczęcie działalności w segmencie PRS zapowiedział Ronson. Na rynek najmu instytucjonalnego wchodzą też Develia i Grupa Antczak.

Wspomniane ok. 100 tys. mieszkań w wynajmie instytucjonalnym w perspektywie najbliższych 7 lat wobec obecnie ok. 1,2 mln mieszkań w wynajmie rynkowym (i 15,2 mln mieszkań ogółem w Polsce) ilustruje jednak w dalszym ciągu uzupełniający charakter tej formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Po stronie podażowej do najistotniejszych czynników kształtujących ceny należą:

  • Niewielki wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku ogółem: w 2q22 oddano 54,7 tys. mieszkań (4,1% r/r vs 3,2% r/r w 1q22). Liczba oddanych mieszkań deweloperskich wzrosła o 10,9% r/r (w 1q22 spadek o 3,6% r/r). Deweloperzy w 2q22 oddali do użytku 61,4% mieszkań ogółem (+3,8 pp r/r). W 2q22 wyhamowała wysoka dynamika mieszkań oddawanych do użytku przez indywidulanych inwestorów (budowa systemem gospodarczym) wysoka w ostatnich kwartałach (0,4% r/r vs 11,5% r/r w 1q22 i 14,8% r/r w 4q22). Ich udział w 2q22 zmalał do 38,5% (-1,4 pp r/r).

W 10 największych miastach (o liczbie mieszkańców pow. 300 tys.) W 2q22 łącznie oddano do użytku 12,5 tys. mieszkań (15,3 tys. w 2q21), spadek liczby oddanych mieszkań pogłębił się, znaczący spadek utrzymuje się od 4 kwartałów. Liczba mieszkań oddanych do użytku zmalała w 7 miastach (znacząco w Katowicach, Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu), natomiast wzrosła istotnie w Lublinie i Łodzi (Tabela 2).

  • Kontynuacja spadku liczby rozpoczynanych mieszkań w 2q22 (-17,9% r/r vs -16,3% r/r w 1q22), rozpoczęto 66,4 tys. mieszkań (w tym 39,9 tys. to mieszkania deweloperskie, o 16,1% mniej niż w 2q21).
  • Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 6,7% r/r (vs -7,7% r/r w 1q22), co jest konsekwencją silnego wzrostu liczby pozwoleń na budowę mieszkań przez deweloperów (+24,2% r/r vs -7,7% r/r w 1q22); w przypadku pozostałych inwestorów liczba pozwoleń zmalała o 20% r/r.
Reklama

 

 

 

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Rynek Mieszkaniowy 3q22/Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Reklama

Pobierz raport

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 


Reklama

Czytaj dalej