Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99+0,01%
CHF / PLN4,54+0,21%
GBP / PLN5,04+0,01%
EUR / USD1,08+0,02%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 662,51-0,73%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 516,29-0,12%
S&P 5004 963,10-0,25%
ROPA BRENT82,89+0,35%
ROPA WTI77,73+0,65%
ZŁOTO2 021,73-0,13%
SREBRO22,80-1,21%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: prognozowana stopa bezrobocia zrewidowana w górę

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: prognozowana stopa bezrobocia zrewidowana w górę | FXMAG INWESTOR
materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

POL:

Rząd przyjął nowelizację ustawy budżetowej na 2023. Zgodnie z nowymi założeniami PKB w 2023 wzrośnie o 0,9% (wcześniej 1,7%), a inflacja średniorocznie wyniesie 12,0% (wcześniej zakładano 9,8%). Minister finansów M.Rzeczkowska, stwierdziła, że w optymistycznym scenariuszu wzrost PKB może być wyższy niż 1%, z kolei inflacja powinna obniżyć się do jednocyfrowego poziomu pod koniec roku. Deficyt budżetu państwa będzie wyższy o 24 mld PLN (0,7% PKB) niż pierwotnie zakładano (68 mld PLN), czyli nie powinien przekroczyć 92 mld PLN (2,7% PKB). Głębszy deficyt ma być wynikiem większej subwencji ogólnej dla samorządów (o 14 mld PLN) oraz środków na jednorazowe wypłaty dla pracowników sfery budżetowej. Prognozowana stopa bezrobocia została nieznacznie zrewidowana w górę, do 5,5% na koniec 2023, z wcześniejszych 5,4%.

 

POL:

Według minutes z majowego posiedzenia NBP większość członków RPP uważa, że proces dezinflacji będzie kontynuowany, a perspektywy powrotu inflacji do celu w horyzoncie projekcji nie zmieniły się. Oceniono, że napływające dane potwierdzają spowolnienie dynamiki PKB, w tym wyraźny spadek popytu konsumpcyjnego. Towarzyszą temu spadek oczekiwań inflacyjnych konsumentów oraz trudności w przenoszeniu rosnących kosztów przez przedsiębiorstwa na ceny produktów gotowych. Wraz ze słabnącym popytem krajowym proces dezinflacji w Polsce będzie wspierany przez spadek cen surowców oraz osłabienie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym. W dokumencie wskazywano również na aprecjację kursu złotego jako czynnik sprzyjający dezinflacji. Jednocześnie część członków była zdania, że inflacja nie obniży się do celu inflacyjnego do końca 2025, a skala zacieśnienia monetarnego nie jest wystarczająca. Wydźwięk protokołu z posiedzenia jest zgodny z naszym przekonaniem, że lipcowa projekcja może skłonić RPP do dyskusji na temat pierwszych obniżek stóp w 2023, chociaż samej obniżki spodziewamy się pod koniec roku.

 

POL:

Reklama

J.Tyrowicz (RPP) powiedziała, że preferowany poziom stóp procentowych w Polsce to 7,75-8,0%, co oddaje jej głosowania w RPP (wnioski o podwyżki o 100pb). Według J.Tyrowicz nadal istnieje wysokie ryzyko, że inflacja będzie oscylowała w okolicach 8% r/r i przy obecnym poziomie stóp nie zejdzie do celu inflacyjnego. Zdaniem członkini Rady obecnie jakiekolwiek dyskusje o obniżkach stóp procentowych są przedwczesne i obniżają skuteczność transmisji polityki pieniężnej. J.Tyrowicz powiedziała też, że nie widzi uzasadnienia dla tezy, że inflacja opada szybciej niż oczekiwano, ponieważ „obecna ścieżka inflacji w prognozach NBP pozostaje o 0,9pp powyżej ścieżki centralnej z projekcji marcowej NBP”.

 

EUR:

Na koniec kwietnia prawie 4 mln osób niebędących obywatelami UE korzystało z prawa tymczasowej ochrony w UE. Spośród nich aż 98% stanowili uchodźcy wojenni z Ukrainy. Najwięcej osób korzystających z tymczasowej ochrony zamieszkiwało Niemcy (1 090 tys., 28% ogółu), Polskę (995 tys., 25%) i Czechy (332 tys., 8%), a w przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwięcej uchodźców było w Czechach (31,6), Polsce i Estonii (26,4), Litwie (24,5), Bułgarii (22,7) i Łotwie (21,2), przy średniej unijnej 8,9.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: prognozowana stopa bezrobocia została nieznacznie zrewidowana w górę - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: prognozowana stopa bezrobocia została nieznacznie zrewidowana w górę - 1

 

POL:

Reklama

Ministerstwo Finansów opublikowało kompleksową analizę dotyczącą wsparcia finansowego dla rodzin na podstawie danych administracyjnych (stan za 2018). Dane wskazują, że średnia liczba dzieci w rodzinie malała wraz ze wzrostem przeciętnego dochodu netto na osobę (w 1. decylu 1,85 dzieci do 9. decyla 1,43 dzieci). W decylu najlepiej zarabiających rodzin liczba dzieci nieznacznie rosła, do 1,48. Dane o dochodach netto wskazują na występowanie luki płacowej między kobietami a mężczyznami (przy czym jest ona minimalna w przypadku osób samotnych bez dzieci). Przeciętne dochody par z dziećmi rosną wraz z wiekiem zdecydowanie dłużej niż wśród par bez dzieci – dochody mężczyzn posiadających dzieci rosną od wieku 20 lat i osiągają szczyt przed 45 rokiem życia, z kolei dochody mężczyzn bez dzieci przestają rosnąć tuż po 30 roku życia i stabilizują się na zdecydowanie niższym poziomie niż dla mężczyzn z dziećmi. Dochody kobiet posiadających dzieci rosną nieprzerwanie od 20 do ok. 42 roku życia, a kobiet bez dzieci tylko do ok. 33 roku życia, przy czym stabilizują się na podobnych poziomach, w obydwu przypadkach wyraźnie poniżej dochodów dla mężczyzn.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej