Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

TERMO-REX S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A. (2023-09-22 13:51)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pani Marioli Mendakiewicz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A. Równocześnie w skład Rady Nadzorczej Spółki Termo-Rex S.A. obecnej kadencji powołano Pana Janusza Antoniego Antonik.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz
z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Janusza Antoniego Antonik.

Menedżer o bogatym doświadczeniu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W 1989 roku Zastępca Dyrektora w PWCh Viola-Prodryn, od 1995 roku Członek Zarządu , Dyrektor ds. handlowych w VIMAX Sp. z o.o. roku, a od 1999 roku kierował ZACh „Metalchem” w Gliwicach. W latach 2000 do 2009 roku Syndyk masy upadłości Huty ‘Zygmunt” S.A. w Bytomiu oraz HPBM „Budohut” w Czeladzi. W 2002 roku Dyrektor ds. sprzedaży w „Metal-Zamet” Sp. z o.o. Od 2018 roku Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach. W latach 2017-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŚPPT Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Jest absolwentem Wydziału Chemii i Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia menadżerskie (program MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia podyplomowe „Strategia
i zarządzanie firmami w realiach integracji Polski z Unią Europejską i tendencji globalizacji rynków” w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Katowicach. Ukończył także liczne programy menedżerskie z zakresu strategii, zarządzania i finansów na GWSH w Katowicach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Antoni Antonik nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Termo-Rex S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Janusz Antoni Antonik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Jacek Jussak Prezes Zarządu
2023-09-22Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej