Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,98-0,07%
CHF / PLN4,50-0,22%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,09+0,15%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,79-0,73%
ROPA WTI78,76-0,32%
ZŁOTO2 114,29+1,52%
SREBRO23,90+3,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi TERMO-REX S.A. 2023-09-22 13:51

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO-REX S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Termo-Rex S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pani Marioli Mendakiewicz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Termo-Rex S.A. Równocześnie w skład Rady Nadzorczej Spółki Termo-Rex S.A. obecnej kadencji powołano Pana Janusza Antoniego Antonik.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz
z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Janusza Antoniego Antonik.

Menedżer o bogatym doświadczeniu w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W 1989 roku Zastępca Dyrektora w PWCh Viola-Prodryn, od 1995 roku Członek Zarządu , Dyrektor ds. handlowych w VIMAX Sp. z o.o. roku, a od 1999 roku kierował ZACh „Metalchem” w Gliwicach. W latach 2000 do 2009 roku Syndyk masy upadłości Huty ‘Zygmunt” S.A. w Bytomiu oraz HPBM „Budohut” w Czeladzi. W 2002 roku Dyrektor ds. sprzedaży w „Metal-Zamet” Sp. z o.o. Od 2018 roku Dyrektor ds. marketingu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach. W latach 2017-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ŚPPT Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Jest absolwentem Wydziału Chemii i Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia menadżerskie (program MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Studia podyplomowe „Strategia
i zarządzanie firmami w realiach integracji Polski z Unią Europejską i tendencji globalizacji rynków” w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Katowicach. Ukończył także liczne programy menedżerskie z zakresu strategii, zarządzania i finansów na GWSH w Katowicach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Antoni Antonik nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Termo-Rex S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Janusz Antoni Antonik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERMO-REX S.A.Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-600Jaworzno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wojska Polskiego2i
(ulica)(numer)
+48 (32) 614 00 56+48 (32) 615 03 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6322006690242619597
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Jacek Jussak Prezes Zarządu
2023-09-22Barbara KrakowskaWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej

Artykuły związane z wiadomosć espi TERMO-REX S.A. 2023-09-22 13:51