Reklama
WIG82 292,33+0,42%
WIG202 422,60+0,19%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,99-0,05%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,02%
EUR / USD1,08+0,13%
DAX17 790,07+0,63%
FT-SE7 683,81+0,71%
CAC 407 937,88+0,13%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT82,94+1,15%
ROPA WTI78,41+0,14%
ZŁOTO2 046,96+0,13%
SREBRO22,65-0,35%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r. (2023-11-29 20:55)

ESPI | 21:55 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2023
Data sporządzenia:2023-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 („Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r. wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- nie wystąpiły projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

- nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

- do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów co do podjęcia żadnej z uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia lub dokumentów będących przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.protektorsa.pl/raporty/biezace/ jako załączniki do raportu bieżącego numer 28/2023, a także stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Treść uchwał.pdfTreść uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORprodukcja obuwia (pob)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2023-11-29Kamil GajdzińskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej