Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: Zmiana składu Komitetu Audytu (2021-12-10 09:28)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-12-10
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zmiana składu Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 09 grudnia 2021 roku, w związku z utratą przez Panią Ewę Majkowską statusu niezależności i faktem, że tylko dwaj członkowie Rady spełniają kryteria niezależności, Rada Nadzorcza, zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, podjęła uchwałę zmieniającą liczebność członków Komitetu Audytu z czterech na trzech członków. Z dotychczasowego składu Komitetu Audytu został odwołany Pan Kazimierz Kwiecień.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powierzenia następujących funkcji w Komitecie Audytu:

Panu Tomaszowi Mazurczakowi - Przewodniczącego Komitetu Audytu
Pani Ewie Majkowskiej - Wiceprzewodniczącej Komitetu Audytu
Panu Łukaszowi Lechowiczowi - Sekretarza Komitetu Audytu


Kryteria niezależności spełnia Pan Tomasz Mazurczak oraz Pan Łukasz Lechowicz.

Mandat Komitetu Audytu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-12-10Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2021-12-10Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2021-12-10Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu
Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej