Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ODLEWNIE: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok (2021-05-11 12:06)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 11.05.2021 r., podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnego Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2020 r. w kwocie 5 027 405,25 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujących zasadach:

1.w podziale dywidendy uczestniczyć będzie 20.109.621 szt. akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden akcji),
2.dywidenda na jedną akcję - 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
3.dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2020 (dzień dywidendy) - 30 czerwca 2021 r.
4.dzień wypłaty dywidendy – 15 lipca 2021 r.

Zarząd przedłoży powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do opinii. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-05-11Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2021-05-11Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2021-05-11Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu
Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej