Reklama
WIG82 944,14-0,21%
WIG202 455,38-0,35%
EUR / PLN4,31-0,02%
USD / PLN3,98+0,09%
CHF / PLN4,52+0,03%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 542,99+0,69%
FT-SE7 688,30+0,05%
CAC 407 950,33+0,26%
DJI38 916,38-0,39%
S&P 5005 070,99+0,03%
ROPA BRENT82,22+0,59%
ROPA WTI78,25+0,84%
ZŁOTO2 034,67+0,17%
SREBRO22,48-0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A. (2021-07-05 19:51)

ESPI | 21:51 05 lipiec 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Ustalenie składu osobowego Zarządu i powołanie członków Zarządu Megaron S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. informuje, że w dniu 05 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Megaron S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Zarządu i powołania nowych członków Zarządu Megaron S.A. Zgodnie z uchwałą nr 08/07/2021/RN-P, od dnia jej podjęcia Zarząd Spółki będzie działał w składzie czteroosobowym. Do Zarządu Spółki na wspólną kadencję z aktualnym Zarządem powołano następujących członków Zarządu:
1)Pana Mariusza Sikorę
Pan Mariusz Sikora posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2010 roku ukończył studia magisterskie na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej, natomiast w 2011 roku studia magisterskie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie od czerwca do grudnia 2011 roku pełnił obowiązki księgowego w Prologistics Sp. z o. o., gdzie zajmował się m.in. przeprowadzaniem analiz rentowności sprzedaży, nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów. Od stycznia 2012 roku do marca 2014 roku działał w strukturach Financial Management Services Sp. z o. o., początkowo jako młodszy analityk, a następnie jako analityk - specjalista i realizował zadania z zakresu obsługi księgowej klientów, wsparcia przy sporządzaniu opinii biegłych sądowych, biznes planów, analiz podatkowych oraz wycen przedsiębiorstw. Od kwietnia 2014 roku do maja 2016 roku był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. księgowo-podatkowych w ECDDP Audyt Sp. z o. o. Do jego obowiązków należał wtedy, m.in. udział w badaniach rocznych sprawozdań finansowych oraz obsługa księgowa klientów spółki. Od lutego do października 2017 roku pracował w Eurographic Group Sp. z o. o. na stanowisku księgowego. W tym czasie zajmował się sprawowaniem nadzoru nad księgowością spółki, optymalizowaniem procesów księgowych, rachunkowych oraz funkcjonowania systemu magazynowego. W listopadzie 2017 roku został współwłaścicielem i prezesem biura rachunkowego Enteris Sp. z o. o. i odpowiedzialny był na rozwój pozycji rynkowej firmy oraz obsługę księgową jej klientów. Od czerwca 2014 r. do sierpnia 2019 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Megaron S.A., natomiast od sierpnia 2019 r. jest zatrudniony w Megaron S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W tym czasie kierował działami: księgowym, finansowym, administracji oraz działem kadr i odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki finansowej spółki, proces budżetowania, prognozowania wyników finansowych oraz pozyskiwanie źródeł finansowania zewnętrznego.
Pomiędzy Panem Mariuszem Sikora, a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Mariusz Sikora jest bratem Pana Piotra Sikory – Prezesa Zarządu Megaron S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nigdy nie był skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Pana Kajetana Zaziemskiego
Pan Kajetan Zaziemski jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymał tytuł licencjata w trybie Studiów Indywidualnych w ramach programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych broniąc pracy dyplomowej w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki. Następnie otrzymał tytuł Master of Science (magistra nauk ścisłych) w zakresie Zaawansowanej Fizyki Wysokich Energii na brytyjskiej uczelni University College London. Po zakończeniu studiów w 2015 przez ponad rok prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie transferu technologii pomiędzy jednostkami akademickimi a firmami. Od 2017 przez 3 lata pełnił funkcje Dyrektora Inwestycji w Megaron S.A. zajmując się planowaniem i realizacją strategicznych projektów inwestycyjnych firmy. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Rozwoju zarządzając produkcją i sprzedażą krajową oraz zagraniczną firmy Megaron S.A.
Pomiędzy Panem Kajetanem Zaziemskim a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Kajetan Zaziemski jest synem Pana Piotra Sikory – Prezesa Zarządu Megaron S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kajetan Zaziemski nigdy nie był skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Pana Kaspra Zaziemskiego
Pan Kasper Zaziemski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie otrzymał tytuł zawodowy inżyniera architekta. W latach 2010-2020 ukończył kilkanaście kursów fotograficznych i grafiki komputerowej, zdobywając tym samym szeroką wiedzę techniczną z zakresu sztuk wizualnych w mediach cyfrowych. W latach 2008-2016 pełnił role koordynatorskie w organizacji ponad 20 imprez masowych o tematyce popkulturowej, zdobywając tym samym cenne doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. W trakcie studiów wielokrotnie wykonywał prace graficzne na zlecenie Megaron S.A. tworząc tym samym kilkadziesiąt projektów grafiki użytkowej dla firmy. W latach 2017-2018 na zlecenie Megaron S.A. projektował modułowy budynek laboratorium kontenerowego, następnie w 2018 roku pełnił rolę kierownika projektu budowy nowego laboratorium, sprawując tym samym nadzór autorski. W 2018 roku kierował pracą Działu Marketingu Megaron S.A. w randze kierownika. Następnie, jako Kierownik Projektów Informatycznych, nadzorował i kierował pracami nad poprawą funkcjonalności systemów informatycznych firmy. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Oferty zarządzając rozwojem nowych produktów, prowadzonymi działaniami marketingowymi i wizerunkowymi oraz rozwiązaniami informatycznymi kierując Działem Badań i Rozwoju, Działem Marketingu oraz Zespołem Programistów.
Pomiędzy Panem Kasprem Zaziemskim a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Kasper Zaziemski jest synem Pana Piotra Sikory – Prezesa Zarządu Megaron S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Kasper Zaziemski nigdy nie był skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-05Piotr SikoraPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej