Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

najnowszy raport espi MEGARON S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że Rada Nadzorcza MEGARON S.A. w dniu 31 marca 2021r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia, według uznania Zarządu Spółki, przeglądu lub badania śródrocznego skłóconego jednostkowego sprawozdania finansowego za lata 2021-2022 oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za lata 2021-2022.
Podmiotem uprawnionym jest firma B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-119), przy ul. św. Michała 43, nr ewidencyjny PANA 4063.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr SikoraPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z najnowszy raport espi MEGARON S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: