Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,04%
USD / PLN3,97+0,07%
CHF / PLN4,52-0,05%
GBP / PLN5,04-0,06%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,00-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,30-0,11%
ROPA WTI77,86+0,00%
ZŁOTO2 030,80+0,02%
SREBRO22,42-0,27%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: raport finansowy (2022-04-27 11:36)

ESPI | 13:36 27 kwiecień 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od2021-01-31do2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2022-04-27
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
259400RUBJNWTQZ0ZC880000301201
(LEI) (KRS)
B-think Audit sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20212 02020212 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 533,0044 923,0010 384,0010 040,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 643,003 694,00577,00826,00
Zysk (strata) brutto2 418,003 563,00528,00796,00
Zysk (strata) netto1 822,002 827,00398,00632,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 134,004 150,00466,00928,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-118,00-829,00-26,00-185,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 313,00-2 310,00-724,00-516,00
Przepływy pieniężne netto, razem-1 298,001 011,00-284,00226,00
Aktywa, razem37 855,0038 391,008 230,008 319,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 962,0017 321,003 470,003 753,00
Zobowiązania długoterminowe4 361,006 816,00948,001 477,00
Zobowiązania krótkoterminowe8 189,006 874,001 780,001 490,00
Kapitał własny21 893,0021 070,004 726,004 566,00
Kapitał zakładowy540,00540,00117,00117,00
Liczba akcji (w szt.)2 700 000,002 700 000,002 700 000,002 700 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,671,050,150,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,671,050,150,23
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,117,801,761,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,117,801,761,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,370,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtmlROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Sprawozd_finans_2021_2022-04-25_pl.xhtml.xadesROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - PODPISY
Sprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Sprawozd_Zarzadu_202_2022-04-25_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU - PODPISY
Infor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Infor_dot_ladu_korp_2022-04-25_pl.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO - PODPISY
MEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtmlSPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MEGARONSprawozdaniezbadaniaJSFPSR2021.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPIS
Oswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Oswiad_dot_rzetelnos_2022-04-25_pl.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY
Infor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Infor_dot_wyb_firmy_2022-04-25_pl.xhtml.xadesINFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ - PODPISY
Pismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtmlPISMO PREZESA ZARZĄDU
Pismo_Prezesa_Zarzad_2022-04-25_pl.xhtml.xadesPISMO PREZESA ZARZĄDU - PODPIS
Osw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMIT ETU AUDYTU
Osw_Par_70_ust1_pk8_2022-04-26_pl.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMIT ETU AUDYTU - PODPISY
Osw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtmlOCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Osw_Par_70_ust1_pk14_2022-04-26_pl.xhtml.xadesOCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - PODPISY

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej