Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,11%
USD / PLN3,97-0,12%
CHF / PLN4,51-0,07%
GBP / PLN5,04-0,07%
EUR / USD1,09+0,03%
DAX17 549,00+0,72%
FT-SE7 685,78+0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 902,52-0,43%
S&P 5005 062,48-0,14%
ROPA BRENT82,98+1,52%
ROPA WTI78,15+0,71%
ZŁOTO2 032,12+0,04%
SREBRO22,50-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MEGARON S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. (2022-06-28 12:58)

ESPI | 14:58 28 czerwiec 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A nr 18/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana Adama Krawca jako Członka Rady Nadzorczej.

Pan Adam Krawiec posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2012 roku ukończył studia wyższe na wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze specjalizacją finanse i rachunkowość. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W 2019 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (nr 13622). Swoją całą karierę zawodową zdobywał w działach księgowych audytu oraz finansów (na różnych stanowiskach od Specjalisty do Prezesa Zarządu). Pierwszą pracę rozpoczął na drugim roku studiów dziennych w dziale księgowości Agencji Detektywistycznej Renoma Sp. z o.o. (10.2008-09.2012). Na ostatnim roku studiów rozpoczął praktykę w dziale audytu w międzynarodowej firmie doradczej KPMG którą po studiach kontynuował jako Asystent w dziale audytu (10.2011-05.2013). W okresie od sierpnia 2013 do maja 2016 pracował jako Z-ca Głównego Księgowego a następnie na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego w firmie MOJ S.A. notowanej na GPW. Następnie w czerwcu 2016 roku przeszedł do Spółki matki na stanowisko Z-cy Dyrektora Finansowego w Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. również notowanej na GPW. Dodatkowo we wrześniu 2014 roku rozpoczął aplikację na Biegłego Rewidenta w firmie audytorskiej MW Rafin Sp. z o.o. Sp. k. którą zakończył w lutym 2017 roku. Od czerwca 2017 do dnia obecnego, łącząc pasję z pracą objął funkcję Kierownika Finansowego a następnie Dyrektora Finansowego w klubie sportowym Ruch Chorzów S.A. notowanym na rynku NewConnect. Od stycznia 2018 roku do marca 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki świadczącej usługi księgowe dla Spółek z Grupy Kapitałowej Fasing oraz firm zewnętrznych z poza Grupy. W okresie października 2020 r. do czerwca 2021 r. obejmował funkcję Wiceprezesa Spółki Idea98 Sp. z o.o. (dwa zakłady ciepłownicze). Jednocześnie od października 2020 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa Spółki Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. (jeden zakład ciepłowniczy). W 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Parku Śląskiego S.A. w którym aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego. W okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej FASING S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Krawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Adam Krawiec spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-28Mariusz SikoraCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej