Reklama
WIG81 865,13-0,10%
WIG202 418,02+0,00%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99-0,10%
CHF / PLN4,51-0,13%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08+0,12%
DAX17 764,01+0,49%
FT-SE7 680,93+0,67%
CAC 407 923,42-0,05%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,19+1,45%
ROPA WTI79,51+1,55%
ZŁOTO2 055,64+0,56%
SREBRO22,75+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-11-19 17:24)

ESPI | 18:24 19 listopad 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-11-19
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-681Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 192 905 191 737 42 318 43 165

Koszt własny sprzedaży 182 322 184 853 39 996 41 615

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 384 2 815 1 181 634

Zysk (strata) brutto 4 465 1 788 979 403

Zysk (strata) netto 3 296 1 430 723 322

Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 0,03 0,02 0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-36 142 -32 047 -7 928 -7 215

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 -1 344 -2 -303

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 510 12 210 3 402 2 749


30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020

Aktywa trwałe 5 411 5 380 1 168 1 166

Aktywa obrotowe 146 828 122 499 31 692 26 545

Kapitał własny 33 555 32 364 7 243 7 013

Zobowiązania długoterminowe 7 274 5 449 1 570 1 181

Zobowiązania krótkoterminowe 111 410 90 066 24 048 19 517

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,73 0,70 0,16 0,15

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 30.09.2021-sig.pdfSkonsolidowany raport Grupy Kapitałowej MDI Energia SA za III kwartał 2021 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-19Grzegorz SochackiPrezes Zarządu


2021-11-19Piotr GajekWiceprezes Zarządu


2021-11-19Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu


2021-11-19Magdalena BartkowiakGłówny KsięgowyMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej