Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raporty espi MDI ENERGIA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 15 listopada 2018 ("Umowa ramowa o współpracy z Polską Grupą Biogazową S.A."), oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 22 listopada 2018 ("Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej"), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Emitenta jako Wykonawcy w dniu dzisiejszym Umowy realizacji zadania inwestycyjnego – budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

Umowa realizacji zadania inwestycyjnego – budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Przyborowice, gminie Gubin o mocy 0,999 MW w ramach projektu „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW w gminie Gubin” („Umowa”) została podpisana w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem, spółką PGB Energetyka 5 sp. z o.o. jako Zamawiającym oraz spółką PGB Inwestycje sp. z o.o. jako Koordynatorem. Termin realizacji Umowy wynosi 9 miesięcy. Emitent otrzyma z tytułu wykonania Umowy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 15.573.088,00 zł netto. Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w Umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów umowy w formie kar umownych.
Informację o podpisaniu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu na jej istotne znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Wał Miedzeszyński 608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2021-03-15
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z raporty espi MDI ENERGIA S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: