Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: raport finansowy (2021-09-17 17:41)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-09-17
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
Advantim Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 123 852 127 330 27 237 28 670
Koszt własny sprzedaży 116 879 121 719 25 704 27 406
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 464 2 948 762 664
Zysk (strata) brutto 3 047 2 140 670 482
Zysk (strata) netto 2 283 1 642 502 370
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,05 0,04 0,01 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 453 -24 507 -3 618 -5 518
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 -1 393 -2 -314
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 402 9 023 748 2 032
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe 5 355 5 380 1 185 1 166
Aktywa obrotowe 136 182 122 499 30 123 26 545
Kapitał własny 32 542 32 364 7 198 7 013
Zobowiązania długoterminowe 7 391 5 449 1 635 1 181
Zobowiązania krótkoterminowe 101 604 90 066 22 475 19 517
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,71 0,70 0,16 0,15

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 30.06.2021-sig.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za I półrocze 2021
MDI Energia SA SZZD 30.06.2021-sig.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MDI ENERGIA SA za I półrocze 2021
MDI Energia raport z przeglądu 30.06.2021.pdfRaport Audytora z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2021-09-17Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2021-09-17Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2021-09-17Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej