Reklama
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.38
Kurs dolara:  4.09
Kurs funta:  5.19
Kurs franka:  4.59
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2021-09-17 17:41

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr86/2021
Data sporządzenia:2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team SA (dalej jako „Emitent”) niniejszym przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team SA na dzień 19 października 2021 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Emitenta, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie_NWZA_19102021.pdfOgłoszenie
Projekt uchwał NA NWZ 19.10.2021.pdfProjekty uchwał
opinia_Zarządu_.pdfOpinia Zarządu
planowane_zmiany_statutu_spółki_19102021.pdfPlanowane Zmiany Statutu
Pełnomocnictwo NWZ 19.10.2021.pdfPełnomocnictwo
Instrukcje_NWZ_19.10.2021.pdfInstrukcje WZA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Piotr BabienoPrezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z firma espi 2021-09-17 17:41

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: