Reklama
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawarcie umowy lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki (2023-02-08 11:17)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Zawarcie umowy lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Etna Software Technologies S.A. („Emitent, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 07 lutego 2023 roku w godzinach popołudniowych umowy czasowego wyłączenia możliwości rozporządzenia akcjami typu lock-up w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z większościowym akcjonariuszem Spółki Panem Remigiuszem Skrzypczakiem („Umowa”). Zobowiązanie obowiązywać będzie przez rok od dnia 07 lutego 2023 roku i obejmować będzie 97.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 79% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 97.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 79% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przyjęcie zobowiązania stanowi deklarację i potwierdzenie chęci długoterminowego zaangażowania Pana Remigiusza Skrzypczaka w rozwój Emitenta. Sprzedaż akcji w całości lub w części w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile ww. akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy akcji do Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego15 lok.509
(ulica)(numer)
+48 22 490 94 01+48 22 490 94 02
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010414089147116303
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-08Bartłomiej Denis-Świerszcz
Prezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej