Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

system espi CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Zawarcie porozumień dot. produkcji, promowania i sprzedaży produktów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. Spółka zawarła z zagranicznym kontrahentem [Kontrahent] cztery porozumienia przyznające Kontrahentowi prawo do produkcji, promowania i sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku produktów Esthechoc, Rechoc oraz produktu Sportchoc [w różnych formatach, w przypadku zakończenia dla tego produktu prac rozwojowych przez Emitenta]. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka udzieli Kontrahentowi wyłącznej, niezbywalnej licencji w zakresie uzgodnionych produktów na ww. obszarze, w tym prawo do udzielania sublicencji, przy czym rozpoczęcie realizacji współpracy z Kontrahentem nastąpi po pokryciu przez Kontrahenta na rzecz Spółki wybranych kosztów koniecznych do poniesienia przez Emitenta związanych z przygotowaniem produktów do sprzedaży na terytoriach objętych porozumieniami, o czym Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym.

Porozumienia przewidują również płatność przez Kontrahenta na rzecz Spółki opłat licencyjnych w okresie kolejnych trzech lat z wyłączeniem pierwszego półrocza od dnia zawarcia porozumień o realizacji, których Spółka będzie informowała na gruncie raportów okresowych.

W pozostałym zakresie zawarte porozumienia zawierają postanowienia typowe dla tego typu kontraktów i nie przewidują odpowiedzialności Emitenta z tytułu sprzedaży produktów przez Kontrahenta na uzgodnionych rynkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-510Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Józefa Zajączka 11/14
(ulica)(numer)
+48 22 408 44 80+48 22 490 94 02
(telefon)(fax)
info@cambridgechocolate.com www.cambridgechocolate.com
(e-mail)(www)
7010414089147116303
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Marek OrłowskiCzłonek ZarząduMarek Orłowski
2021-03-15Anna Aranowska-BablokPrezes ZarząduAnna Aranowska-Bablok
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z system espi CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: