Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wiadomosć espi CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A. 2023-02-08 11:17

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Zawarcie umowy lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Etna Software Technologies S.A. („Emitent, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 07 lutego 2023 roku w godzinach popołudniowych umowy czasowego wyłączenia możliwości rozporządzenia akcjami typu lock-up w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z większościowym akcjonariuszem Spółki Panem Remigiuszem Skrzypczakiem („Umowa”). Zobowiązanie obowiązywać będzie przez rok od dnia 07 lutego 2023 roku i obejmować będzie 97.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 79% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 97.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 79% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przyjęcie zobowiązania stanowi deklarację i potwierdzenie chęci długoterminowego zaangażowania Pana Remigiusza Skrzypczaka w rozwój Emitenta. Sprzedaż akcji w całości lub w części w transakcjach poza rynkiem NewConnect jest możliwe, o ile ww. akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy akcji do Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego15 lok.509
(ulica)(numer)
+48 22 490 94 01+48 22 490 94 02
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7010414089147116303
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-08Bartłomiej Denis-Świerszcz
Prezes Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z wiadomosć espi CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A. 2023-02-08 11:17

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: