Reklama
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.11
Kurs franka:  4.52
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.33
Kurs dolara:  4.03
Kurs funta:  5.11
Kurs franka:  4.52
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ile kosztuje dziś frank

W środę kontynuowane było umocnienie złotego, dzięki któremu notowania EUR/PLN zeszły w okolice 4,54, a para USD/PLN zbliżyła się do 4,02.

 

Na ostatniej sesji zauważalnie umacniały się waluty ryzykowne, a w szczególności te z rynków wschodzących

Pozytywnie na tym tle wyróżniał się złoty, co po części wynikało z ostatniej wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego, według której aprecjacja złotego wspierałaby zacieśnienie monetarne i byłaby spójna z kierunkiem działań banku centralnego. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej w czwartek uwagę będzie przyciągało posiedzenie Narodowego Banku Czeskiego, który według oczekiwań rynkowych zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o 75 pb. Zacieśnianie polityki pieniężnej w regionie CEE jest jednym z czynników wspierających umocnienie ich walut tych krajów.

notowania walut

notowania walut
 

Dla notowań walut EM istotne znaczenie miało również osłabienie dolara

Reklama

Para EUR/USD wzrosła powyżej poziomu 1,13, za czym w dużym stopniu stał wzrost rynkowych stóp procentowych w strefie euro napędzany przez oczekiwania na podwyżki stóp procentowych. Inflacji HICP wzrosła w styczniu w strefie euro o 5,1% r/r i zdecydowanie przebiła rynkowe oczekiwania na spadek do 4,4%. Po tym odczycie notowania instrumentów pochodnych wskazują, że EBC mógłby zdecydować się na podwyżkę stopy depozytowej o 10 pb już w lipcu, a do końca roku widziane są łączne podwyżki o 30 pb. Na niekorzyść dolara w ostatnim czasie działają również negatywne zaskoczenie w danych makroekonomicznych. Według instytutu ADP zatrudnienie w sektorze prywatnym w USA spadło o 301 tys. w styczniu wobec oczekiwanego wzrostu o 207 tys. Słabszy odczyt z rynku pracy był już częściowo zapowiedziany przez P. Harkera (prezes Fed z Filadelfii).

 

 

Na krajowym rynku stopy procentowej środowa sesja przyniosła spadek krzywych dochodowości, nieco wbrew tendencji dominującej w Europie. Wyceny instrumentów w strefie euro osłabiła bowiem zaskakująco wysoka inflacja w styczniu. Po publikacji HICP rentowności 2-letnich niemieckich Schatz podskoczyły w okolice -0,45%, poziomu ostatni raz notowanego na początku 2016 r.

Reklama

 

inflacja w europie

inflacja w europie

 

Większa zmienność na rynku może pojawić się w czwartek w związku z posiedzeniami banków centralnych

Potencjalne wzrosty krzywych rentowności w Europie wzmacniać będą oczekiwane podwyżki stóp BoE i CNB. Z punktu widzenia średnioterminowych perspektyw najważniejsze wydaje się jednak posiedzenie EBC. Pojawiają się coraz liczniejsze głosy, że bank centralny zaskoczy sygnalizując gotowość do szybszego wycofania się z luzowania polityki monetarnej. Takie ryzyko rośnie z każdym miesiącem, determinując jednocześnie wzrost krzywych rentowności w Europie. Nie musi się to jednak stać już w lutym.

kursy walut dziś

kursy walut dziś

Reklama

Mimo wzrostu inflacji powyżej 5% r/r w strefie euro, oficjalna projekcja banku centralnego zakłada jej powrót do celu w 2023 r. Jak oficjalnie sygnalizuje EBC, w takiej sytuacji stopy procentowe nie będą podnoszone. Ten scenariusz wzmacnia fakt, że również rynek wycenia równie silny spadek inflacji do celu w 2023 r. Przy tak konserwatywnym scenariuszu oczekiwania rynkowe sugerują wzrost stopy depozytowej do zera dopiero w połowie 2023 r. Teoretycznie pierwsza podwyżka mogłaby nastąpić najwcześniej na przełomie III i IV kw. 2022 r. wraz z wycofaniem skupu aktywów, chociaż EBC może przyspieszyć proces. Asymetryczne ryzyko po stronie „jastrzębiego” EBC będzie ciągnąć w górę krzywe dochodowości w górę w najbliższych tygodniach.

notowania walutowe

notowania walutowe

Czytaj więcej