Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kurs euro do złotego (EURPLN) spadł najniżej od lutego 2020 roku

|
selectedselectedselected

Na początku tygodnia zmienność na globalnych rynkach była ograniczona w oczekiwaniu na jutrzejsze dane o inflacji w USA. Dolar pozostawał relatywnie stabilny wobec euro a wzrosty rentowności amerykańskich obligacji wyhamowały, podobnie zachowywały się polskie SPW. Złoty na początku tygodnia kontynuował aprecjację, pod koniec dnia USDPLN kształtował się w okolicy 3,94 a EURPLN 4,27i był najmocniejszy od lutego 2020.

Kurs euro do złotego (EURPLN) spadł najniżej od lutego 2020 roku
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Przed nami spokojny dzień, bez istotnych publikacji makroekonomicznych na rynkach światowych i w kraju. W regionie uwagę zwróci publikacja zrewidowanego PKB w Rumunii za 4q23, którego wzrost powinien wyraźnie przyspieszyć – do 3% r/r z 1,1% r/r w 3q23.

 

Zobacz także: Biznes ucieka z tego kraju – boi się wojny. USA wyciągają rękę z miliardami dolarów

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

GER: Produkcja przemysłowa w lutym zwiększyła się o 2,1% m/m po wzroście o 1,3% m/m w styczniu. To pozytywne zaskoczenie w kontekście słabszych danych o zamówieniach w niemieckim przemyśle i oczekiwań analityków (kons.: 0,5% m/m). W efekcie spadek w ujęciu rocznym był mniejszy niż w styczniu i wyniósł 4,9% r/r. Dane z pierwszych miesięcy 2024 skłaniają do umiarkowanego optymizmu i sygnalizują, że mimo obaw niemiecka gospodarka może uniknąć recesji (obecnie jej prawdopodobieństwo szacowane jest na 30%). Pozytywnym sygnałem jest wzrost produkcji w motoryzacji (5,7% m/m) i energochłonnej branży chemicznej(4,6% m/m). Obawy natomiast wciąż budzi pogorszenie nastrojów firm przemysłowych w badaniu PMI, które może mieć związek ze słabszą kondycją sektora eksportowego.

Reklama

 

 

GER: Eksport w lutym skurczył się silniej od oczekiwań (kons.: ‑0,5% m/m) i spadł o 2,0% m/m (sca) po wzroście o 6,3% m/m w styczniu. Jednocześnie wyższa od prognoz była dynamika importu (3,2% m/m po 3,3% w styczniu wobec oczekiwań -1,2% m/m). W rezultacie nadwyżka w handlu wyniosła 21,4 mld EUR i była nieco niższa od oczekiwań.

 

Reklama

EUR: W kwietniu wskaźnik nastrojów inwestorów wzrósł silniej niż oczekiwano – do -5,9 pkt. (kons.: -8,3 pkt.) wobec -10,5 pkt. w marcu.  Wzrost jest wypadkową wyraźnej poprawy oczekiwań (do 5,0 pkt. wobec ‑2,3 pkt. w marcu) i nieco lepszych ocen sytuacji bieżącej (-16,3 pkt. wobec -18,5 pkt. w ubiegłym miesiącu). W badaniu europejskiej koniunktury pogłębia się rozdźwięk pomiędzy wciąż słabą oceną sytuacji bieżącej i solidną poprawą prognoz na przyszłość. Optymistyczne prognozy wspierane są oczekiwaniami na złagodzenie polityki pieniężnej EBC i ożywienie w światowej gospodarce.

 

 

POL: H.Wnorowski (RPP) podtrzymuje, że obniżki stóp procentowych są możliwe w 2024, zaznaczając, że sytuacja inflacyjna jest obarczona bardzo dużą niepewnością.

Reklama

 

POL: Minutes z marcowego (przedostatniego) posiedzenia RPP pokazały, że Rada oczekiwała że w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP, przy czym inflacja bazowa utrzyma się powyżej inflacji CPI. W kolejnych kwartałach, zgodnie z marcową projekcją, dynamika cen może ponownie wzrosnąć. Rada podtrzymała ocenę, że kształtowanie się dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie zależało od decyzji regulacyjno-fiskalnych i obarczone jest wysoką niepewnością.

 

CZEW lutym produkcja przemysłowa wzrosła o 0,7% r/r, a wartość nowych zamówień zwiększyła się o 8,8% r/r. Głównym czynnikiem wzrostu produkcji były pojazdy silnikowe, a wpływ na wynik miała niska baza z ubiegłego roku. Sektor produkcji maszyn i urządzeń miał największy negatywny wpływ na rozwój przemysłu. Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła spadła o 10% z powodu ciepłej pogody, mniejszego zużycia gazu i ograniczenia produkcji w elektrowniach węglowych. Produkcja podstawowych metali, metalurgia i odlewnictwo doświadczyły spadku popytu, szczególnie na stal w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym. Produkcja budowlana wzrosła o 3,6% r/r w lutym, po spadku o 5,9% r/r w styczniu. Najszybszy od maja 2022 wzrost jest głównie napędzany przez budownictwo inżynieryjne (wzrost o 19,4% r/r), podczas gdy budownictwo mieszkaniowe spadło o 1,5% r/r. W lutym saldo handlu zagranicznego było dodatnie, równe 34,6 mld CZK, co stanowi wzrost o 19,7 mld CZK r/r. Wzrost ten był głównie wynikiem większych nadwyżek w handlu pojazdami silnikowymi i sprzętem elektrycznym. Dodatnie saldo wzrosło również w handlu maszynami i urządzeniami oraz pozostałym sprzętem transportowym. Wpływ na ogólny bilans miały również większe deficyty w handlu ropą naftową i gazem ziemnym, oraz wzrost deficytu w handlu komputerami, sprzętem elektronicznym i optycznym.

 

Reklama

 

ŚWIAT: J.Yellen podczas wizyty w Chinach powiedziała, że USA nie pozwolą na dumping w kolejnych gałęziach przemysłu (wymieniła produkcję pojazdów elektrycznych, baterii i fotowoltaiki). W odpowiedzi Chiny deklarują rozmowy poświęcone nadwyżce swoich mocy produkcyjnych.

 

USA: Światowy lider produkcji najnowocześniejszych chipów, tajwańska firma TSMC, wybuduje w Phoenix w USA łącznie 3 fabryki, korzystając z dotacji i pożyczek amerykańskiego rządu. Zakłady mają zacząć działać w 2025 i 2028. Jest to jedno z największych przedsięwzięć ogłoszonych w ramach programu Chips and Science Act z 2022 (obejmującego 39 mld USD dotacji oraz 75 mld USD pożyczek). Celem programu jest produkcja na terytorium USA na dużą skalę najbardziej zaawansowanych chipów i tym samym uniezależnienie się w tym zakresie od fabryk zlokalizowanych na Tajwanie. Ostatni zakład produkcyjny TSMC w Phoenix będzie opierał się na najprecyzyjniejszej 2-nanometrowej technologii procesowej. Chipy 2 nm są niezbędne dla rozwoju sztucznej inteligencji i w nowoczesnym przemyśle zbrojeniowym.

Reklama

 

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej