Reklama
Kurs euro:  4.37
Kurs dolara:  4.08
Kurs funta:  5.18
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.37
Kurs dolara:  4.08
Kurs funta:  5.18
Kurs franka:  4.58
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

W październiku przemysł nadal pod presją słabego popytu. Wzrost płac w ujęciu realnym najszybszy od 2019 roku

|
selectedselectedselected
W październiku przemysł nadal pod presją słabego popytu. Wzrost płac w ujęciu realnym najszybszy od 2019 roku | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Produkcja sprzedana przemysłu powróciła w październiku br. do wzrostów r/r. Dynamika r/r wyniosła 1,6% wobec -3,1% r/r we wrześniu, kończąc ośmiomiesięczny okres systematycznych spadków r/r. Czynnikiem wspierającym przyspieszenie wzrostu r/r była pozytywna różnica w liczbie dni roboczych oraz korzystna baza odniesienia z października 2022 r. Po korekcie czynników kalendarzowych i sezonowych produkcja obniżyła się natomiast o 0,1% m/m. W szczególności, według naszych obliczeń, spadła m/m produkcja w sektorze przetwórczym, najlepiej oddającym popyt w przemyśle. Inflacja cen wyprodukowanych towarów (inflacja PPI) wyniosła w październiku natomiast -4,1% r/r wobec -3,5% r/r miesiąc wcześniej. Oznacza to spadek cen o 0,5% m/m. Dane te okazały się niższe od oczekiwań.

 

W październiku przemysł nadal pod presją słabego popytu. Wzrost płac w ujęciu realnym najszybszy od 2019 roku - 1

W październiku przemysł nadal pod presją słabego popytu. Wzrost płac w ujęciu realnym najszybszy od 2019 roku - 1

 

Reklama

 

W naszej ocenie dane te potwierdzają nadal słabe uwarunkowania popytowe w przemyśle, zarówno z krajowej gospodarki, jak i (jeszcze bardziej) popytu zagranicznego. O ile dynamika r/r produkcji wróciła do wartości dodatnich, to dane m/m za pierwszy miesiąc 4Q 2023 wskazują, że nasze wcześniejsze oczekiwania co do ożywienia w sektorze w 4Q 2023 r. obarczone są niepewnością i że o znaczące przyrosty produkcji m/m możemy poczekać już do 2024 r., gdy poprawa popytu krajowego zapewne będzie się utrwalać. Przyspieszeniu konsumpcji sprzyjać powinna nadal dobra sytuacja na rynku pracy, rosnące płace, w tym znacząca podwyżka płacy minimalnej, oraz zwiększenie transferów społecznych z budżetu państwa. Należy zaznaczyć jednak, że do wyraźnej poprawy koniunktury w przemyśle niezbędna będzie lepsza aktywność w strefie euro, tj. u najważniejszego partnera handlowego Polski. O to może być trudno w 2024 r., gdy stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego zapewne będą pozostawać wysokie. Jednocześnie oczekiwania dla budownictwa poprawiają się w umiarkowanym tempie, stąd skala, w jakiej przemysł będzie wspierał wzrost PKB w 2024 r. zapewne nie będzie duża.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w październiku o 0,1% r/r wobec 0,0% r/r miesiąc wcześniej. Dane te okazały się nieco niższe niż nasza prognoza (0,0% r/r), zgodna z konsensusem prognoz. Pozytywną niespodzianką okazał się natomiast wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wyniósł on 12,8% r/r wobec 10,8% r/r we wrześniu. Jak wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego „wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, motywacyjnych, uznaniowych, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (…)”. W szczególności najmocniejsze przyrosty odnotowano w sektorach Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 31,6%) i Górnictwo i wydobywanie. Niemniej dane te wskazują, że o ile popyt na pracę w niektórych sektorach nie jest tak silny jak w latach ubiegłych, to ogólny wzrost płac nadal jest wysoki, nawet pomimo skondensowania wypłat nagród kwartalnych w październiku.

 

Reklama

Sądzimy, że ten obraz rynku pracy nie będzie znacząco zmieniał się w nadchodzących miesiącach, choć w dłuższej perspektywie, wraz z obniżaniem się inflacji, wzrost płac powinien nieco hamować. W przypadku zatrudnienia najbliższe miesiące zapewne przyniosą stabilizację, a powrót do wzrostów będzie możliwy po utrwaleniu się poprawy aktywności gospodarczej. Wartym odnotowania jest fakt, że wzrost płac w ujęciu realnym przekroczył w październiku 6,0% r/r, co jest najszybszym wzrostem od 2019 r. Dobrze to rokuje dla wzrostu popytu krajowego w 4Q 2023 oraz w 2024 r., co powinno pomagać powolnej poprawie aktywności w przemyśle i zwiększać zatrudnienie w niektórych branżach.

 

Opublikowane dane, w szczególności dynamika płac znacząco przewyższająca średnią historyczną i przyspieszające płace w ujęciu realnym, są zgodne ze scenariuszem stabilnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego w najbliższych miesiącach. Perspektywa realizacji celu inflacyjnego jest odległa i Rada Polityki Pieniężnej, po zmianie retoryki na posiedzeniu w listopadzie na bardziej jastrzębią, będzie, jak nam się wydaje, bardziej powściągliwa w obniżaniu stóp procentowych. Zakładamy brak zmian stóp proc. co najmniej do marca 2024 r., a przestrzeń do obniżek stóp już w kolejnych miesiącach 2024 r. nie będzie duża ze względu na nadal wysoką dynamikę płac oraz odbudowujący się popyt.

 

Zobacz także: Wynagrodzenia w Polsce - zaskakujące dane. Sprawdź, czy zarabiasz powyżej średniej!

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Millennium analizy i komentarze

Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.


Reklama

Czytaj dalej