Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wykres produkcja przemysłowa

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 29,8% r/r wobec wzrostu o 44,5% w kwietniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (29,0%) oraz naszej prognozy (27,0%). Główną przyczyną silnego zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy kwietniem a majem był słabszy niż w kwietniu br. efekt niskiej ubiegłorocznej bazy. Ponadto w kierunku obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy kwietniem a majem oddziaływał efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju ich liczba była o jeden mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy w kwietniu była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się o 0,8% pomiędzy kwietniem i majem. Szacujemy, że poziom produkcji przemysłowej w maju był już o 7,1% wyższy niż przed wybuchem pandemii (tj. luty ub. r.).

Branże eksportowe głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłowej

Wspomniane wyżej silne efekty statystyczne utrudniają precyzyjną ocenę tendencji w poszczególnych branżach przemysłu. Najwyższe tempo wzrostu produkcji odnotowano w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że produkcja w branżach eksportowych zwiększyła się w maju o 54,1% r/r wobec wzrostu o 117,1% w kwietniu. Tym samym branże eksportowe pozostają głównym źródłem wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce. Rosnącej produkcji w branżach eksportowych sprzyja obserwowane obecnie silne ożywienie w światowym handlu. Czynnikiem wspierającym produkcję w branżach eksportowych jest również przesuwanie się Polski w górę w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw (por. MAKROmapa z 14.06.2021). Zwiększenie produkcji przemysłowej odnotowano również w pozostałych kategoriach przetwórstwa. Szacujemy, że dynamika produkcji w branżach związanych z budownictwem wyniosła w maju 34,4% r/r wobec 39,9% w kwietniu, a w pozostałych branżach (z wyłączeniem kategorii eksportowych i budowlanych) produkcja zwiększyła się o 16,3% r/r  w maju wobec wzrostu o 17,3% w kwietniu.

Bariery podażowe będą ograniczać aktywność w przemyśle

Uważamy, że w najbliższych miesiącach ożywienie produkcji przemysłowej ograniczane będzie przez narastające bariery podażowe. Wsparcie dla takiej oceny stanowi struktura majowego indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa, zgodnie z którą ze względu na niedobór materiałów i wąskie gardła w globalnych łańcuchach dostaw czas dostaw w polskim przetwórstwie jest obecnie rekordowo długi (por. MAKROpuls z 01.06.2021). Oznacza to, że część firm staje przed koniecznością ograniczania lub wstrzymania produkcji ze względu na niedobór materiałów.

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej stanowią lekkie ryzyko w górę naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w II kw. o 11,2% r/r wobec spadku o 0,9% w I kw. Jednocześnie dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji. 

Reklama

 

Czytaj więcej