Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kiedy EBC rozpocznie obniżki stóp?

|
selectedselectedselected

Wczoraj indeksy akcyjne w USA wzrosły po tym, jak słabsze dane o kondycji sektora usługowego przeważyły nad danymi wskazującymi na wciąż silną presję płacową. Rentowności obligacji na rynkach bazowych nieco wzrosły. 

Kiedy EBC rozpocznie obniżki stóp?
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Ceny ropy Brent zbliżyły się do 90 USD/bbl przy wciąż napiętej sytuacji geopolitycznej (m.in. ataki na rosyjskie rafinerie, sytuacja na Bliskim Wschodzie) oraz w reakcji na posiedzenie OPEC+, na którym utrzymane zostały cele wydobycia, a niektóre kraje członkowskie zobowiązały się do respektowania ustalonych ograniczeń w produkcji. Kurs EURPLN utrzymał się poniżej 4,30, pomimo pewnego osłabienia, wynikającego z mniejszego apetytu na ryzykowne aktywa. Rentowności krajowych obligacji rosły, śladem rynków bazowych.

W kraju w centrum uwagi znajdzie się dziś finał posiedzenia RPP (oczekiwany brak zmiany stóp procentowych, st. ref.: 5,75%). Globalnie najistotniejsze wydają się być minutes EBC, które pozwolą ocenić skłonność członków Rady Prezesów do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp u progu wakacji.

RPP jasno komunikuje, że jej funkcja reakcji koncentruje się wokół inflacji bazowej i inflacyjnych czynników ryzyka, stąd najpewniej pozostanie niewzruszona na spadek (tymczasowy) inflacji CPI do 1,9% r/r, czyli poniżej celu NBP. Nie widzimy przesłanek, aby funkcja reakcji w najbliższym czasie miała się zmienić w kierunku większego apetytu na luzowanie polityki pieniężnej. Nowych perspektyw nie dostarczy też raczej zaplanowana na piątek konferencja prasowa Prezesa NBP, która poza polityką pieniężną może także dotyczyć kwestii zw. z wnioskiem o Trybunał Stanu.

Dla światowych rynków kluczowym punktem dnia będą minutes EBC, które mogą dać wgląd w układ sił między frakcją jastrzębi i gołębi. Dotychczasowe doniesienia i wypowiedzi członków Rady Prezesów (w tym Prezes Ch.Lagarde o tym, że „w kwietniu będziemy wiedzieć nieco więcej, za to w czerwcu już znacznie więcej”) sugerują, że na kwietniowym posiedzeniu EBC może zapowiedzieć obniżkę stóp w czerwcu. Korzystne dane inflacyjne HICP za marzec (więcej w przeglądzie wydarzeń) wesprą frakcję gołębią. Dziś poznamy również, nieco mniej istotne, dane o deflacji producenckiej PPI za luty, która najpewniej marginalnie się zmniejszy (-8,5% r/r vs -8,6% r/r w styczniu).

Reklama

Wśród innych wydarzeń poznamy też finalne raporty PMI dla sektora usług ze strefy euro i Niemiec za marzec (wstępne wyniki wskazywały na wzrosty), a z USA cotygodniowy raport o bezrobociu oraz bilans handlowy za luty.

Lokalnie istotne będzie posiedzenie Narodowego Banku Rumunii, który najprawdopodobniej pozostawi stopy bez zmian (7%), mimo spadającej inflacji (w lutym 7,2% r/r). Ostrożność w rozpoczęciu procesu łagodnych obniżek stóp (wg nas możliwych od maja) wymuszają wysokie deficyty fiskalne i obrotów bieżących, mocna koniunktura i wysoka presja płacowa.

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

EUR: Inflacja HICP w marcu spadła głębiej od oczekiwań, do 2,4% r/r (kons.: 2,5% r/r) z 2,6% r/r w lutym. Również spadek inflacji bazowej (bez cen żywności, energii i używek) okazał się być głębszy od prognoz – wskaźnik obniżył się do 2,9% r/r (kons.: 3,0% r/r) z 3,1% r/r w lutym. Inflacja żywnościowa kontynuoowała ruch w dół – w marcu wyniosła już tylko 2,7% r/r wobec 3,9% r/r przed miesiącem i 6,1% r/r w grudniu 2023. Żywność nieprzetworzona w marcu wręcz taniała, o 0,6% m/m (po odsezonowaniu o 0,3% m/m). Na podwyższonym poziomie utrzymuje się inflacja usługowa – od listopada 2023 niezmiennie wynosi 4,0% r/r. W ujęciu miesięcznym poziom cen ogółem wzrósł o 0,8%, cen bazowych o 1,1%, a po odsezowaniu w obu przypadkach wzrost sięgnął 0,2%, co oznacza wyhamowanie wobec stycznia i lutego (0,3-0,4% m/m). To pozytywna informacja dla EBC, szczególnie, że ze względu na przypadającą na marzec Wielkanoc można było oczekiwać sezonowych zwyżek cenowych. Nieco niepokoić może tylko brak wyhamowania impetu cen w usługach - w marcu miesięczna zmiana cen po odsezonowaniu była porównywalna z tą w styczniu i lutym, co wskazuje uporczywość inflacji w tej kategorii. Wiążemy ją, podobnie jak EBC, z napiętym rynkiem pracy i relatywnie wysokimi podwyżkami płac. Wiele wskaźników wyprzedzających sugeruje jednak, że presja płacowa słabnie, co powinno się przełożyć na wolniejszy wzrost cen. Podsumowując, wczorajsze dane są istotnym wsparciem dla gołębiej frakcji w EBC i wespierają scenariusz szybkiego (czerwiec) rozpoczęcia obniżek stóp. W tym samym kierunku oddziałują spadające krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne konsumentów, o których pisaliśmy dwa dni temu.

 

Reklama

 

EUR: R.Holzmann (EBC i Bank Austrii) wypowiedział się na temat docelowej stopy procentowej EBC, czyli w temacie, którego przedstawiciele banku unikali bądź wypowiadali się o nim niekonkretnie. Wskazał, że jego zdaniem przy inflacji rzędu 2% i wzroście produktywności o 1% stopa depozytowa równa 3% może być „dobrym celem”. Sugerowana przez niego wysokość docelowej stopy procentowej jest jednak warunkowana przezwyciężeniem przez strefę euro niedawnego spadku produktywności. Jeśli luka produktywności w stosunku do USA pozostanie tak duża jak obecnie, to stopa depozytowa na poziomie 3% mogłaby być, jego zdaniem, zbyt wysoka. 

 

EUR: Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu wyniosła 6,5%, a w UE 6,0% - w obu przypadkach nie zmieniła się od grudnia 2023 i jest najniższa w historii. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 2,9% i była drugą najniższą w UE po Czechach (2,6%). Liczba bezrobotnych w UE wyniosła 13,2 mln, a w strefie euro 11,1 mln. Najwyższa stopa bezrobocia występuje w Hiszpanii (11,5%) i Grecji (11,0%) i są to jedyne państwa UE z dwucyfrowym bezrobociem. Dane potwierdzają, że europejski rynek pracy pozostaje napięty.  

Reklama

 

USA: Zatrudnienie w sektorze prywatnym wg ADP w marcu wzrosło o 184 tys. etatów (kons.: 150 tys.), a dane za luty zostały zrewidowane w górę do 155 tys. ze 140 tys. Wzrost zatrudnienia był skoncentowany w segmentachrozrywki/HoReCa (63 tys.) i handlu/transportu (29 tys.) Medianowa „podwyżka” dla osób zmieniających pracę drugi miesiąc z rzędu rosła – w marcu sięgnęła 10% wobec 7,6% w lutym a te wzrosty nastąpiły po trwającym od 2h22 okresie hamowania premii za zmianę pracy (por. wykres na marginesie). Medianowe wynagrodzenie wśród osób niezmieniających pracy wzrosło o 5,1%, a dynamika kontynuowała hamowanie. Implikowana „premia za zmianę pracy” ponownie wzrosła, w bardzo szybkim tempie. Tym samym piątkowy oficjalny raport z amerykańskiego rynku pracy będzie jeszcze ciekawszy, w szczególności kwestii tego, czy potwierdzone zostaną sygnały o narastaniu presji płacowej (konsensus zakłada wyhamowanie dynamiki płac godzinowych do 4,1% r/r w marcu z 4,3% r/r w lutym).

 

 

Reklama

TUR: Inflacja CPI w marcu wzrosła nieco słabiej od oczekiwań, do 68,5% r/r (kons.: 69,1% r/r) z 67,0% r/r w lutym. W ujęciu miesięcznym poziom cen wzrósł o 3,2%, czyli słabiej niż w styczniu i lutym. Presja cenowa narasta w konsekwencji zeszłorocznej wysokiej podwyżki płacy minimalnej, podbijającej ceny w usługach pracochłonnych (np. w edukacji +104,7% r/r, HoReCa +95,0% r/r), rosnących cen żywności, osłabienia liry, sytuacji geopolitycznej oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. Bank centralny oczekuje, że inflacja CPI w kolejnych miesiącach będzie jeszcze rosła, ale zacznie szybko spadać w drugiej połowie roku (do 36% r/r w grudniu). Wydaje się, że bilans ryzyka skierowany jest w kierunku wyższej inflacji – inflacja PPI w marcu wzrosła do 51,5% r/r, najwyższego poziomu od kwietnia 2023, co wskazuje na nasilającą się presję po stronie producenckiej. Tym samym, perspektywy do obniżek stóp procentowych oddalają się, a pojawia się nawet możliwość (w pesymistycznym scenariuszu) kolejnej dostosowawczej podwyżki z obecnego poziomu 50%.

 

 

USA: Wskaźnik PMI dla usług w marcu spadł do 51,7 pkt. z 52,3 pkt., osiągając trzymiesięczne minimum.Raport wskazał na wzrost aktywności gospodarczej w tym sektorze, aczkolwiek nieco słabszy niż w poprzednich miesiącach (wolniejszy wzrost nowych zamówień, który umożliwia realizację zaległych zleceń). Szczególnie istotne wydaje się być nasilanie presji kosztowych, w skali najsilniejszej od sześciu miesięcy, wg badanych jej główne źródła to silny wzrost płac oraz, w mniejszym stopniu, cen transportu i materiałów. W konsekwencji wskaźnik cen finalnych wzrósł do najwyższego poziomu od lipca 2023. Usługowy wskaźnik ISM w marcu również spadł – do 51,4 pkt. z 52,6 pkt. w lutym, a wskaźnik aktywności usługowej wzrósł do 57,4 pkt. z 57,2 pkt. w lutym. W raporcie zwrócono uwagę na słabszy wzrost nowych zamówień, szybsze czasy dostaw i zmniejszające się stany magazynowe. Jednocześnie respondenci ocenili, że ceny płacone za towary i usługi wzrosły w wolniejszym tempie niż w lutym.

Reklama

 

 

USA: R.Bostic (Fed z Atlanty; z prawem głosu w FOMC) ocenił, że nie widać symptomów oczekiwanego schłodzenia gospodarki. Jego zdaniem do osiągnięcia długoterminowego celu inflacyjnego konieczne będzie wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego. Bankier w dalszym ciągu oczekuje tylko jednej obniżki stóp w tym roku, dopiero w 4q24. Według R.Bostica inflacja wróci do celu dopiero w 2026. Bardziej gołębio wypowiedział się J.Powell, który stwierdziłże bank centralny, dzięki dobrym wynikom gospodarczym, ma czas na ocenę danych przed przeprowadzeniem obniżek stóp procentowych, które spodziewane są jeszcze w tym roku. Ostatnie dane dotyczące inflacji, które były wyższe niż oczekiwano, nie zmieniły znacząco perspektywy dalszej dezinflacji. Podkreślił również, że bank centralny będzie zachowywał swoją niezależność w trakcie trwającego roku wyborczego, unikając osobistych czy politycznych uprzedzeń w analizie. Podobnie wypowiedziała się A.Kugler(Fed), która prognozuje, że inflacja będzie nadal spadać w tym roku, ze względu na ograniczenie wydatków przez gospodarstwa domowe i firmy, a jednocześnie poprawia się podaż towarów i usług. A.Kugler oczekuje kontynuacji trendu dezinflacyjnego, co może otworzyć drogę do obniżek stóp procentowych, jednak nie precyzuje czasu ani zakresu oczekiwanych działań polityki monetarnej.

 

Reklama

POL: Popyt na kredyty mieszkaniowe w marcu wzrósł o 68,7% r/r, według danych BIK. O kredyt mieszkaniowy wnioskowało o 33,5% r/r więcej potencjalnych kredytobiorców. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w marcu 430 tys. PLN i wzrosła o 15,3% r/r (0,6% m/m). Popyt na kredyty wyhamowuje względem początku roku, wraz z końcem programu BK2%, lecz nadal jest powyżej poziomu sprzed wprowadzenia tego programu.

 

POL: Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS w lutym wzrosła do 1,132 mln, z czego 760,6 tys. stanowili Ukraińcy. Tempo wzrostu liczby cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS od sierpnia 2023 ustabilizowało się na poziomie ok. 6-6,5% r/r, przy czym w przypadku samych Ukraińców tempo wzrostu jest wolniejsze i wynosiło w tym okresie od 1 do 3% r/r.

 

Reklama

 

POL: Wiceminister finansów H.Majszczyk stwierdziła, że trwają prace nad zmianami w ustawie o dochodach JST. Intencją nowych rozwiązań jest przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów JST, co miałoby odbyć się w oparciu o dochody własne samorządów i uniezależnić je od potencjalnie niekorzystnych zmian przepisów.

 

Zobacz także: Czy RPP zaskoczy? Decyzja w sprawie stóp procentowych już jutro!

 


 

Reklama

Nie przegap najciekawszych artykułów! Obserwuj nas w Wiadomościach Google (GOOGLE NEWS)!  Obserwuj FXMAG>>

 


 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej