Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTPL S.A.: Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych. (2024-01-15 13:41)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2024
Data sporządzenia: 2024-01-15
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Uznanie ochrony patentowej od Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent”, “Spółka”, “XTPL”] informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 Spółka otrzymała informację o przyznaniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu zatytułowanego “Method of forming an elongate electrical connection feature traversing a microscopic step”.

Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 2-go sierpnia 2021 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie. W przypadku ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat bieżący.

Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 29 zgłoszeń patentowych i łącznie 27 przyznanych patentów. Wzrost liczby patentów, z poprzednio raportowanych 9 patentów, jest wynikiem zmiany metodologii liczenia - obecnie zliczane jest uzyskanie ochrony dla danego wynalazku dla każdej lokalizacji (kraju) oddzielnie.

Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie rozwiązań technologicznych Emitenta dla rynku elektroniki nowej generacji. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę strategii budowania rodziny patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na potwierdzenie unikalności rozwiązań technologicznych Spółki, a w dalszej kolejności na perspektywę postrzegania Emitenta przez inwestorów, Zarząd Emitenta uznał fakt wydania warunkowej decyzji przyznania Spółce patentu za informację poufną. W związku z powyższym, w opinii Zarządu spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Patent approval by US Patent and Trademark Office.

Legal basis: Article 17 (1) MAR - confidential information.

Content of the Report:

The Management Board of XTPL (“Issuer”, “Company”, “XTPL”) hereby reports that on December 12th, 2023 it received information about the approval of a patent by the United States Patent and Trademark Office. The patent was granted in response to the patent application “Method of forming an elongate electrical connection feature traversing a microscopic step”.

The application procedure for this patent was initiated on August 2nd, 2023. This is also the date when patent protection started for the invention. The final formal requirement for obtaining the patent is to pay the patent fee. Should the requirement not be met, the Company will communicate this in a separate current report.

The Company's portfolio currently includes 29 patent applications and a total of 27 patents granted. The increase in the number of patents, from the previously reported 9 patents, is the result of a change in counting methodology - now, obtaining protection for a given invention is counted for each location (country) separately.

The patent protection will increase the value of the potential commercialization of the Company's technology with respect to the Issuer's technological solutions for the next generation electronics market. The reported event confirms continued delivery of the Company’s strategy of building a patent cloud for its proprietary technology and products, which will contribute to building the Issuer's credibility among potential industrial clients.

In view of the above, and considering the confirmation of uniqueness of the Company's technological solutions, and then the outlook for the Issuer's perception by investors, the Issuer's Management Board has decided that the conditional decision to grant the patent to the Company should be deemed inside information. For this reason, in the opinion of the Management Board, the information meets the criteria set out in Article 7(1) of the MAR.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+47 71 707 22 04
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-01-15Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej