Reklama
Kurs euro:  4.36
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.16
Kurs franka:  4.56
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.36
Kurs dolara:  4.06
Kurs funta:  5.16
Kurs franka:  4.56
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raporty espi XTPL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 09.04.2021 otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie 6/1.1.1/2020 - "Szybka ścieżka", organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej" (“Projekt”).

Przedmiotem projektu jest opracowanie i implementacja nowej technologii precyzyjnego druku ultracienkich struktur przewodzących na trójwymiarowych podłożach do zastosowań w elektronice drukowanej.

• Wartość całkowita Projektu: 11 615 569,56 zł;
• Rekomendowana wartość dofinansowania: 7 695 844,09 zł;
• Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2023.

Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem.

Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla Emitenta obszaru elektroniki drukowanej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that on 9 April 2021 it received information that the Issuer’s project “Development of breakthrough printing technology of 3D micrometric conductive structures using an innovative printhead capable of printing on non-planar substrates and compatible ink for printed electronics applications” (the “Project”) has been recommended for co-financing under the 6/1.1.1/2020 – “Fast Track” competition of the National Centre for Research and Development (“NCBiR”).

The scope of this project is the design and implementation of the new technology for printing of ultrafine conductive structures on 3D substrates for applications in printed electronics.

• Total Project value: PLN 11,615,569.56;

• Recommended co-financing value: PLN 7,695,844.09;

• Implementation period: 1 October 2020 – 30 September 2023

The final co-financing amount may change slightly at the stage of preparing the documentation for the grant agreement. The signing of the grant agreement will be communicated by the Issuer in a separate report.

In the opinion of the Issuer’s Management Board the above fact is inside information, as grants constitute an important part of financing the Issuer's operations. The Project will contribute to further development of the Issuer’s strategic area of printed electronics.

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+48 71 707 22 61
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-09Jacek Olszański
Członek Zarządu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z raporty espi XTPL S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: