Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

XTPL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. (2024-01-17 18:31)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2024
Data sporządzenia: 2024-01-17
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent”), podaje do publicznej wiadomości że raporty okresowe Emitenta w 2024 roku będą publikowane w następujących terminach:

- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2023 - w dniu 25 kwietnia 2024 roku;
- skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 22 maja 2024 roku;
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku - w dniu 19 września 2024 roku;
- skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 21 listopada 2024 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że nie będzie publikować raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku.
Ponadto Emitent informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Title: Dates of publication of the periodic reports in 2024.

Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering - current and financial reports

Content of the Report:

The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) announces that in 2024 the Issuer’s financial reports will be published on the following dates:

- annual consolidated and standalone report for 2023 - on 25 April 2024;

- consolidated report for Q1 2024 - on 22 May 2024;

- consolidated half-yearly report for H1 2024 - on 19 September 2024;

- consolidated report for Q3 2024 - on 21 November 2024.

At the same time, the Issuer informs that the Issuer will not publish quarterly reports or consolidated quarterly reports for Q4 2023 and Q2 2024.

Moreover, the Issuer informs that the consolidated quarterly and half-yearly reports will contain quarterly and half-yearly, respectively, condensed standalone financial statements.

Detailed legal basis:

§ 80(1) in conjunction with § 6 of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2019 on current and financial information (...).

XTPL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
XTPL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-066Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stabłowicka147
(ulica)(numer)
+48 71 707 22 04+47 71 707 22 04
(telefon)(fax)
investors@xtpl.comwww.xtpl.com
(e-mail)(www)
9512394886361898062
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-01-17Jacek OlszańskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej