Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Czy warto już kupować akcje tej spółki?

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Czy warto już kupować akcje tej spółki? | FXMAG INWESTOR
materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Ostatnia rekomendacja BDM: KUPUJ z ceną docelową 6,8 PLN/akcję (27.04.2023) LINK

Komentarz BDM: Na przestrzeni omawianego kwartału spółka wypracowała 10,1 mln PLN przychodów (+68,2% r/r) - z czego 7,8 mln PLN odnosi się do przychodów ze sprzedaży produktów – wzrost o 63,7% r/r (zbliżone do naszych oczekiwań), natomiast 2,3 mln PLN do zmiany stanu produktów – wzrost o 85,7% r/r (vs 1,5 mln PLN BDM), co odzwierciedla wysokie tempo inwestycji w nowe tytuły. Największy wpływ na wzrost przychodów spółki miała sprzedaż gier typu remake, które miały premiery w 2022 roku („FM1” oraz „THoTD”). Drugim istotnym czynnikiem wzrostu przychodów w omawianym okresie było uznanie przychodów z tytułu produkcji gier, co odzwierciedla odbiór kolejnych etapów ich realizacji. Większość tytułów, dla których FOR jest producentem i wydawcą, jest wymienionych w harmonogramie premier. Oprócz nich spółka, wraz z podmiotami z grupy, realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione (z tabelki załączone w raporcie za 1Q’23 wynika, że trwają prace nad 16 grami nieujawnionymi w harmonogramie premier, z czego 2 z nich mają duży potencjał). Koszty działalności operacyjnej spółki w 1Q’23 wzrosły o 35,0% r/r do wartości 8,3 mln PLN (vs 7,7 mln PLN nasze założenia). W omawianym okresie koszty usług obcych urosły o 41,0% r/r do poziomu 6,3 mln PLN (przypominamy, że oprócz kosztów związanych z tworzeniem gier zawierają one koszty „revenue share”), natomiast wynagrodzenia były równe 1,6 mln PLN (+38,8% r/r). EBIT spółki za 1Q’23 roku wyniósł 1,9 mln PLN (vs 0,0 mln PLN w 1Q’22), natomiast EBITDA sięgnęła 1,9 mln PLN (+463,6% r/r). Na poziomie zysku netto FOR wypracował 1,3 mln PLN (+534,3% r/r). W 1Q’23 CF operacyjny wyniósł -1,4 mln PLN, CF inwestycyjny = -0,9 mln PLN, CF finansowy = -5 tys. PLN. Na koniec marca’23 spółka posiadała 1,3 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów (-2,3 mln PLN q/q). W omawianym okresie należności krótkoterminowe urosły q/q o 1,3 mln PLN do poziomu 6,9 mln PLN, a rozliczenia międzyokresowe o 2,3 mln PLN do 13,9 mln PLN. Rezerwy na zobowiązania nie zmieniły się q/q i pozostały na poziomie 2,9 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe urosły q/q o 0,2 mln PLN do 5,8 mln PLN. Pragniemy podkreślić, że aktualny portfel planowanych i realizowanych produkcji prze spółkę obejmuje 40 tytułów, w tym 24 ujawnionych w planie premier (2 z 16 nieujawnionych gier wyróżniają się dużym potencjałem). Władze spółki zakładają, że prezentacja jeszcze nieujawnionych, istotnych produkcji będzie pozytywie przyjęta zarówno przez graczy gier wideo, inwestorów oraz branżowe media na całym świecie. Podsumowując, wyniki Forever Entertainment za 1Q’23 przebiły nasze oczekiwania, jednakże zadziało się to poprzez podbicie przychodów wyższą zamianą stanu produktów, w związku z czym odbieramy je neutralnie. Pozytywnym zaskoczeniem natomiast jest dla nas ilość realizowanych nieujawnionych produkcji, w tym 2 tytuły z dużym potencjałem monetyzacji.

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 1

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 1

 • Przychody spółki za 1Q’23 wyniosły 10,1 mln PLN i były wyższe o 68,2% r/r i 5,5% q/q (z czego 7,8 mln PLN odnosi się do przychodów ze sprzedaży produktów – wzrost o 63,7% r/r i spadek o 12,4% q/q, natomiast 2,3 mln PLN do zmiany stanu produktów – wzrost o 85,7% r/r i 238,8% q/q), która odzwierciedla wysokie tempo inwestycji w nowe tytuły.
 • Największy wpływ na wzrost przychodów spółki miała sprzedaż gier typu remake, które miały premiery w 2022 roku. Drugim istotnym czynnikiem wzrostu przychodów w omawianym okresie było uznanie przychodów z tytułu produkcji gier, co odzwierciedla odbiór kolejnych etapów ich realizacji. FOR realizuje samodzielnie albo finansuje lub zleca realizację gier typu remake studiom developerskim, w których ma udziały. Większość tytułów, dla których jest producentem i wydawcą, są wymienione w harmonogramie premier. Oprócz nich spółka, wraz z podmiotami z grupy, realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione.
 • Koszty działalności operacyjnej spółki wzrosły o 35,0% r/r i 18,0% q/q do wartości 8,3 mln PLN za 1Q’23.
 • Wartość kosztów usług obcych za pierwsze 3 miesiące 2023 r. obejmuje koszty rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży („revenue share”), wraz z rezerwami na przyszłe koszty, które są prezentowane w bilansie po stronie pasywów jako część zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Do kosztów usług obcych zaliczone są także koszty produkcji tytułów realizowanych przez zewnętrzne studia deweloperskie.
 • W omawianym okresie koszty usług obcych urosły o 41,0% r/r i 33,7% q/q do poziomu 6,3 mln PLN, natomiast wynagrodzenia wyniosły 1,6 mln PLN (+38,8% r/r, -4,2% q/q).
 • EBIT za 1Q’23 roku wyniósł 1,9 mln PLN (vs 0,0 mln PLN w 1Q’22), natomiast EBITDA spółki sięgnęła 1,9 mln PLN (+463,6% r/r).
 • Na poziomie działalności finansowej spółka wygenerowała 38,8 tys. PLN.
 • Zysk netto za w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 1,3 mln PLN (+534,3% r/r).
 • W 1Q’23 CF operacyjny wyniósł -1,4 mln PLN, CF inwestycyjny = -0,9 mln PLN, CF finansowy = -5 tys. PLN. Na koniec marca’23 spółka posiadała 1,3 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów (-2,3 mln PLN q/q).
 • W omawianym okresie należności krótkoterminowe urosły q/q o 1,3 mln PLN do poziomu 6,9 mln PLN, a rozliczenia międzyokresowe o 2,3 mln PLN do 13,9 mln PLN. Rezerwy na zobowiązania nie zmieniły się q/q i pozostały na poziomie 2,9 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe urosły q/q o 0,2 mln PLN do 5,8 mln PLN.
 • Na koniec 1Q’23 zapasy spadły q/q o 0,7 mln PLN do 5,2 mln PLN: spadek zaliczek na dostawy i usługi o 0,7 mln PLN.
 • W opinii spółki premiery produkowanych tytułów gier będą miały istotny wpływ na jej wyniki w najbliższych kwartałach. FOR zalicza do nich: Magical Drop VI (premiera odbyła się w dniu 25.04.2023 r. na konsolę Nintendo Switch i na PC) oraz premiera tytułu FRONT MISSION 2: Remake zapowiedziana na konsolę Nintendo Switch w dniu 12 czerwca 2023 roku.
 • Spółka Forever Seed Fund w 1Q’23 kontynuowała poszukiwanie deweloperów, którzy posiadają, realizują lub planują wykonanie wysokiej jakości gier. W ramach tej działalności, Forever Seed Fund uczestniczyła w kilku konferencjach i targach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Efektem tego są zaawansowane rozmowy dot. pozyskania kolejnych kilku gier do dystrybucji przez Forever Entertainment.
 • Ważnym wydarzeniem z życia Forever Seed Fund była rola sponsora (obok Partnera Strategicznego – Forever Entertainment) w wydarzeniu Hackerspace Game Jam, które odbyło się w 02.2023 r. Wydarzenie polegało na pracy przez cały weekend młodych talentów nad prototypami gier, które następnie były przedstawiane przed jury. Forever Seed Fund wyróżniła 8 zespołów, którym przyznała nagrody specjalne i zaproponowała dalszą współpracę przy rozwoju swoich gier.
 • W 1Q’23 w spółce były kontynuowane prace nad wprowadzeniem do narzędzi automatyzujących procesy portowania gier kolejnych urządzeń (konsol) starszych generacji, celem umożliwienia przeniesienia funkcjonalności portowanych w spółce remake'ów gier.
 • Na dzień 31 marca 2023 roku spółka zatrudniała łącznie 75 osób, w tym 42 osoby na umowę o pracę oraz 33 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych oraz B2B.
 • „Nasz portfel planowanych i realizowanych 40 produkcji obejmuje tytuły realizowane na różne platformy. Do tej pory ujawniliśmy 24 produkcje w opublikowanym planie premier. Zakładam, że prezentacja jeszcze nieujawnionych produkcji istotnych tytułów będzie pozytywie przyjęta zarówno przez graczy gier wideo, jak i przez inwestorów, a na pewno będzie o nich głośno w branżowych mediach na całym świecie.” - Prezes Zbigniew Dębicki.
 • W raporcie za 1Q’23 spółka załączyła poniższą tabelkę, w której widać nad iloma nieujawnionymi tytułami pracuje.

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 2

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 2

Reklama

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 3

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 3

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 4

Wyniki finansowe FOREVER ENTERTAINMENT za 1Q’23. Komentarz analityka [GPWPA 3.0] - 4

 

 

https://www.bdm.pl/program-wsparcia-pokrycia-analitycznego-gpw#forever-entertainment

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do programu zakwalifikowano 55 spółek notowanych na rynku głównym i 6 na NewConnect.

W edycji na lata 2021-2023 do programu mogły być zgłoszone spółki notowane na rynku głównym oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln zł (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20 proc. (na dzień 31 maja 2021 roku).


Reklama

Czytaj dalej