Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

forever entertainment spółka akcyjna

Ostatnia rekomendacja BDM: KUPUJ z ceną docelową 8,0 PLN/akcję (24.03.2022) LINK

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 1

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 1

Komentarz BDM: Finalne wyniki Forever Entertainment za 2Q’22 okazały się delikatnie wyższe od przedstawionych wcześniej szacunków. Tak jak wskazywaliśmy w naszych ostatnich komentarzach, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami spółki za miniony kwartał. W naszym ostatnim raporcie (Forever Entertainment Kupuj 8,0 PLN) prognozowaliśmy niższe wyniki i to przy założeniu innych ważnych debiutów w 2Q’22, które jednak nie miały miejsca w tym okresie. Na przestrzeni omawianego kwartału spółka wypracowała 17,9 mln PLN przychodów (+227,8% r/r) - z czego 16,7 mln PLN odnosi się do przychodów ze sprzedaży produktów – wzrost o 236,4% r/r, a reszta czyli 1,2 mln PLN do zmiany stanu produktów – wzrost o 142,6% r/r. Największy wpływ na wzrost przychodów FOR w 2Q’22 miała premiera gry „THE HOUSE OF THE DEAD: Remake”, która wygenerowała najwyższe przychody ze sprzedaży popremierowej w dotychczasowej historii spółki. Szacujemy, że w omawianym okresie sprzedaż tego tytułu kształtowała się na poziomie ok. 130 tys. kopii – uwzględniając przedpłaty i otrzymane zaliczki (vs nasze założenia 240 tys. w całym 2022r., 11,5 mln PLN przychodu w całym 2022r. z tego 3,8 mln PLN dla FOR), co odbieramy pozytywnie.

Koszty działalności operacyjnej spółki w 2Q’22 wzrosły o 4,0 mln PLN, tj. o 55,1% r/r do wartości 11,2 mln PLN. Wzrost tej pozycji spółki związany był w największym stopniu ze wzrostem kosztów usług obcych o 4,3 mln PLN, tj. o 81,5% r/r do kwoty 9,6 mln PLN za 2Q’22. Warto dodać, że kwota usług obcych obejmuje wartość rezerwy w wysokości 1,2 mln PLN, utworzonej po raz pierwszy na przyszłe koszty rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier („revenue share”). Bez tej rezerwy zyski operacyjne i brutto spółki byłyby wyższe o 1,2 mln PLN, a zysk netto o 1,0 mln PLN. Drugim istotnym kosztem operacyjnym były koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za 2Q’22 wyniosły łącznie 1,3 mln PLN i były niższe o 17,8% r/r w porównaniu do 2Q’21. Analizując koszty usług obcych, pozytywnie zaskakuje nas podział przychodów z deweloperem gier i właścicielem IP, według naszych szacunków w 2Q’22 kształtuje się on na poziomie ok. 35-40% (vs 67% nasze założenia z ostatniej rekomendacji), zwracamy jednak uwagę, że w kolejnych kwartałach może być on wyższy, ze względu na pierwszeństwo zwrotu kosztów produkcji i wydania tej gry. Spodziewamy się, że mimo to będzie znacznie niższy od naszych wcześniejszych założeń.

Reklama

EBIT spółki za 2Q’22 roku wyniósł 6,8 mln PLN wobec -1,6 mln PLN EBIT w 2Q’21, co przełożyło się na wzrost o 8,5 mln PLN r/r.

Wartość zysku EBITDA spółki za omawiany okres wyniosła 6,9 mln PLN i była wyższa od straty wykazanej w 2Q’21 o 8,3 mln PLN. Na poziomie działalności finansowej, spółka rozpoznała 0,5 mln PLN dywidendy od spółki UF GAMES, a jej zysk netto za 2Q’22 wyniósł 6,0 mln PLN i był wyższy o 6,6 mln PLN w porównaniu do straty netto za 2Q’21. Na koniec 2Q’22 spółka posiadała 2,9 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów (+1,1 mln PLN q/q), w omawianym okresie FOR wypłacił 0,8 mln PLN dywidendy. Należności od pozostałych jednostek urosły q/q o 2,4 mln PLN do poziomu 8,2 mln PLN. Rezerwy na zobowiązania urosły q/q o 1,2 mln PLN do 3,9 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe spadły q/q o 1,5 mln PLN do 6,9 mln PLN. Większość tytułów dla których jest producentem i wydawcą jest wymieniona w harmonogramie premier. Oprócz nich spółka wraz z podmiotami z grupy realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione.

 

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 2

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 2

 

Reklama

 

• Przychody spółki za 2Q’22 wyniosły 17,9 mln PLN i były wyższe o 227,8% r/r (z czego 16,7 mln PLN odnosi się do przychodów ze sprzedaży produktów – wzrost o 236,4% r/r, a reszta czyli 1,2 mln PLN do zmiany stanu produktów – wzrost o 142,6% r/r).

• Największy wpływ na wzrost przychodów spółki w 2Q’22 miała premiera gry „THE HOUSE OF THE DEAD: Remake”, która wygenerowała najwyższe przychody ze sprzedaży popremierowej w dotychczasowej historii spółki. W ocenie sprzedaży tej gry należy uwzględnić datę premiery (07 kwietnia 2022 roku) na konsoli Nintendo Switch, na której z uwzględnieniem pre-orderów sprzedaż odbywała się przez cały 2Q’22. Na pozostałych platformach: Steam, GOG, Xbox One, PlayStation 4 i Stadia, ten tytuł miał premierę w dniu 28 kwietnia 2022 roku, więc przychody ze sprzedaży objęły tylko 2 miesiące tego kwartału.

• W omawianym okresie w związku z wysokim tempem inwestycji w nowe tytuły, których premiery są zaplanowane na najbliższe kwartały, wartość zmiany stanu produktów urosła o 142,6% r/r do kwoty 1,2 mln PLN.

• Koszty działalności operacyjnej spółki w 2Q’22 wzrosły o 4,0 mln PLN, tj. o 55,1% r/r do wartości 11,2 mln PLN. Wzrost wartości kosztów operacyjnych spółki związany był w największym stopniu ze wzrostem kosztów usług obcych o 4,3 mln PLN, tj. o 81,5% r/r do kwoty 9,6 mln PLN za 2Q’22. Warto dodać, że kwota usług obcych obejmuje wartość rezerwy w wysokości 1,2 mln PLN, utworzonej po raz pierwszy na przyszłe koszty rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier („revenue share”). Bez tej rezerwy zyski operacyjne i brutto spółki byłyby wyższe o 1,2 mln PLN, a zysk netto o 1,0 mln PLN.

Reklama

• Drugim istotnym kosztem operacyjnym były koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za 2Q’22 wyniosły łącznie 1,3 mln PLN i były niższe o 17,8% r/r w porównaniu do 2Q’21.

• EBIT za 2Q’22 roku wyniósł 6,8 mln PLN wobec -1,6 mln PLN EBIT w 2Q’21, co przełożyło się na wzrost o 8,5 mln PLN r/r. Wartość zysku EBITDA spółki za omawiany okres wyniosła 6,9 mln PLN i była wyższa od straty wykazanej w 2Q’21 o 8,3 mln PLN.

• Na poziomie działalności finansowej, spółka rozpoznała 0,5 mln PLN dywidendy od spółki UF GAMES.

• Zysk netto za 2Q’22 wyniósł 6,0 mln PLN i był wyższy o 6,6 mln PLN w porównaniu do straty netto za 2Q’21.

• Po krotnym wzroście przychodów i zysków operacyjnych w porównywanych kwartałach, rentowność operacyjna EBITDA wzrosła do 38,7% za 2Q’22 wobec wartości -24,2% za 2Q’21. Jednocześnie rentowność netto spółki wzrosła do 33,6% za wobec wartości -10,2% w porównywalnym okresie.

Reklama

• Na koniec 2Q’22 spółka posiadała 2,9 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów (+1,1 mln PLN q/q). Należności od pozostałych jednostek urosły q/q o 2,4 mln PLN do poziomu 8,2 mln PLN. Rezerwy na zobowiązania urosły q/q o 1,2 mln PLN do 3,9 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe spadły q/q o 1,5 mln PLN do 6,9 mln PLN.

• Aktualnie Forever Entertainment realizuje samodzielnie albo finansuje i zleca realizację kilku gier typu remake studiom developerskim, w których ma udziały. Większość tytułów dla których jest producentem i wydawcą jest wymieniona w harmonogramie premier. Oprócz nich spółka wraz z podmiotami z grupy realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione. Budżety obecnie produkowanych gier są znacznie wyższe od produkcji realizowanych w latach poprzednich. O wzroście budżetów gier może świadczyć wzrost zatrudnienia (bez władz spółek) na koniec czerwca 2022 roku w FE o 16% r/r, a razem z pozostałymi spółkami grupy o 48% r/r.

• FOREVER SEED FUND - spółka w 2Q’22 skupiała się na poszukiwaniu deweloperów, którzy posiadają, realizują lub planują wykonanie wysokiej jakości gier. W ramach tej działalności uczestniczyła w szeregu konferencji, targów oraz spotkań z deweloperami z całego świata. Efekty tych spotkań będą widoczne w najbliższym czasie.

• W 2Q’22 w spółce były kontynuowane prace nad wprowadzeniem do narzędzi automatyzujących procesy portowania gier kolejnych urządzeń (konsol) starszych generacji, celem umożliwienia przeniesienia funkcjonalności portowanych w spółce remake'ów gier.

• UF GAMES jako spółka dochodowa, trzeci rok z rzędu wypłaciła dywidendę z zysku za rok ubiegły. FOR otrzymał od niej łącznie 0,9 mln PLN w postaci dywidendy, w tym 468 tys. PLN z zysku za 2021 rok.

Reklama

• W chwili obecnej Stortm Trident S.A. skupia się na produkcji gry: „FRONT MISSION 2: Remake”.

• Na dzień 30 czerwca 2022 roku spółka zatrudniała łącznie 60 osób, w tym 38 osób (na umowę o pracę) na pełnych etatach oraz 22 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

• Aktualny harmonogram premier: https://forever-entertainment.com/premiery,4,pl

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 3

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 3

 

Reklama

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

 

Czytaj więcej

Artykuły związane z forever entertainment spółka akcyjna