Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.07
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

forever entertainment relacje

Ostatnia rekomendacja BDM: KUPUJ z ceną docelową 8,0 PLN/akcję (24.03.2022) LINK

FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki 1Q’22. Raport w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 - 1

FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki 1Q’22. Raport w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 - 1

• Przychody spółki za 1Q’22 wyniosły 6,0 mln PLN i były o 20,1% r/r. Spadek przychodów w omawianym okresie był pochodną spadku przychodów z dotychczasowego portfolio gier o 29,9% r/r do kwoty 4,7 mln PLN. Premiery tytułów z końca 4Q’21 i 2021 r. oraz 1Q’22 nie miały istotnego, dodatniego wpływu na wielkość przychodów spółki.

• Należy zaznaczyć, że zgodnie z prowadzoną polityką, spółka nie odzwierciedliła w RZiS przychodów z przedpłat otrzymanych od kontrahentów na różne tytuły gier przed ich premierami, które zaksięgowane jako zaliczki otrzymane na dostawy i usługi w krótkoterminowych zobowiązaniach spółki. Wartość zaliczek otrzymanych na koniec marca’22 wyniosła ponad 7,2 mln PLN, przy czym część z nich zawierała także przedpłaty na poczet gier oferowanych przez sklep internetowy spółki pod linkiem www.forever-limited.com.

Reklama

• Spółka realizuje tytuły wymienione w harmonogramie premier, w tym kilku gier typu remake, a także tytuły jeszcze niezapowiedziane. Budżety obecnie produkowanych gier są znacznie wyższe niż w poprzednich latach. W opinii zarządu premiery tych gier będą miały istotny wpływ na wyniki spółki począwszy od 2Q’22.

• Koszty działalności operacyjnej spółki wzrosły o 20,2% r/r i wyniosły 6,1 mln PLN za 1Q’22. Wzrost kosztów operacyjnych spółki związany był ze wzrostem kosztów kosztem w wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (łącznie o 58,9% r/r do kwoty 1,3 mln PLN), jako skutek wzrostu liczby zatrudnionych osób. Na wzrost kosztów operacyjnych w 1Q’22 miały także wzrost kosztów usług obcych (wzrost o 11,5% r/r do 4,4 mln PLN) na co wpłynął wzrost wydatków produkcję gier.

• Spółka utrzymuje wysokie tempo inwestycji w nowe tytuły, których premiery są zaplanowane na bieżący rok. Związany z tym faktem jest wzrost wartości stanu produktów o 70,7% r/r do kwoty 1,2 mln PLN za 1Q’22.

• EBIT spółki wyniósł 0,04 mln PLN za 1Q’22 wobec zysku operacyjnego 2,6 mln PLN osiągniętego w 1Q’21, natomiast zysk EBITDA był niższy o 87,9% r/r i wyniósł 0,3 mln PLN. • Zysk netto za 1Q’22 wyniósł 0,2 mln PLN i był niższy o 90,6% w porównaniu do zysku netto wypracowanego za 1Q’21.

• Po znaczącym wzroście kosztów operacyjnych w porównywanych okresach, rentowność operacyjna EBITDA spadła do 5,8% za 1Q’22 z wartości 37,8% za 1Q’21. Podobnie rentowność netto spółki spadła do 3,3% za 1Q’22 z wartości 28,2% za 1Q’21. • W 1Q’22 w spółce kontynuowane były prace w obszarze badań i rozwoju w zakresie usprawnienia narzędzi automatyzujących przenoszenie interfejsów użytkownika i renderowania grafiki w odpowiedniej jakości pomiędzy platformami gamingowymi różnych producentów i generacji. Ponadto opracowywany był autorski framework do tworzenia gier fabularnych opartych na sekwencjach filmów telewizyjnych.

Reklama

• Na koniec 1Q’22 spółka zatrudniała łącznie 59 osób, w tym 35 osób na umowę o pracę, 20 osób na podstawie umów cywilno-prawnych oraz 4 osoby na B2B.

• Spółka w związku ze wzrostem nakładów na nowe tytuły o większych budżetach zanotowała w omawianym okresie -2,9 mln PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a jej stan środków pieniężnych na koniec marca’22 wyniósł 1,8 mln PLN (-3 mln PLN q/q).

Komentarz BDM:

Wyniki Forever Entertainment są powyżej naszych oczekiwań, jednak w związku z faktem iż był to „przejściowy” okres bez ważnych premier, a premiera „The House of the Dead: Remake” wpłynie na odczyty 2Q’22 odbieramy je lekko pozytywnie. W 1Q’22 spółka na poziomie przychodów wypracowała 6,0 mln PLN (+20,1% r/r),. Za 79,2% tej pozycji odpowiadały przychody wygenerowane ze sprzedaży produktów (4,7 mln PLN – zgodne z naszymi oczekiwaniami), wynik ten został osiągnięty głównie z gier, które miały premiery przed 2021 rokiem („Cooking Simulator”, „Thief Simulator”, „Panzer Dragoon”, czy „Green Hell”). Resztę, czyli 1,2 mln PLN stanowiła zmiana stanu produktów (+96,2% q/q vs 0,6 mln PLN prognoza BDM) – spółka utrzymuje wysokie tempo inwestycji w nowe tytuły, których premiery są zaplanowane na bieżący rok. Należy zaznaczyć, że zgodnie z prowadzoną polityką, spółka nie odzwierciedliła w RZiS przychodów z przedpłat otrzymanych od kontrahentów na różne tytuły gier przed ich premierami, które zaksięgowane jako zaliczki otrzymane na dostawy i usługi w krótkoterminowych zobowiązaniach spółki. Wartość zaliczek otrzymanych na koniec marca’22 wyniosła ponad 7,2 mln PLN, przy czym część z nich zawierała także przedpłaty na poczet gier oferowanych przez sklep internetowy spółki. Budżety obecnie produkowanych gier są znacznie wyższe niż w poprzednich latach. W opinii zarządu premiery tych gier będą miały istotny wpływ na wyniki spółki począwszy od 2Q’22. Koszty działalności operacyjnej spółki wzrosły o 20,2% r/r i wyniosły 6,1 mln PLN za 1Q’22 (delikatnie niższe od naszych oczekiwań). Wzrost kosztów operacyjnych spółki związany był ze wzrostem kosztów kosztem w wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych (łącznie o 58,9% r/r do kwoty 1,3 mln PLN), jako skutek wzrostu liczby zatrudnionych osób. Na wzrost kosztów operacyjnych w 1Q’22 miały także wzrost kosztów usług obcych (wzrost o 11,5% r/r do 4,4 mln PLN) na co wpłynął wzrost wydatków produkcję gier. Spółka w 1Q’22 wypracowała 0,3 mln PLN EBITDA (-87,9% r/r) oraz 0,2 mln PLN zysku netto (-90,6% r/r.). FOR w związku ze wzrostem nakładów na nowe tytuły o większych budżetach zanotowała w omawianym okresie -2,9 mln PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a jego stan środków pieniężnych na koniec marca’22 wyniósł 1,8 mln PLN (-3 mln PLN q/q).

FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki 1Q’22. Raport w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 - 2

FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki 1Q’22. Raport w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 - 2

FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki 1Q’22. Raport w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 - 3

FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki 1Q’22. Raport w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 - 3

Reklama

 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

Czytaj więcej

Artykuły związane z forever entertainment relacje