Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,05%
USD / PLN3,99+0,11%
CHF / PLN4,50-0,02%
GBP / PLN5,05-0,01%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,44-0,42%
ROPA WTI78,30-0,58%
ZŁOTO2 116,14+0,09%
SREBRO23,82-0,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży | FXMAG INWESTOR
własne źródło
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Dane finansowe zaprezentowane przez Ambrę w IV kwartale roku obrotowego 2022/23 (kwiecień-czerwiec) okazały się wyższe od naszych oczekiwań. Wprawdzie osiągnięte przez Spółkę przychody ze sprzedaży były niższe od naszych prognoz o 3.0 mln PLN, to jednak dzięki większemu niż zakładaliśmy wzrostowi marży brutto ze sprzedaży (o 2 p.p. r/r do 35.5%), zysk z działalności operacyjnej Grupy wzrósł do 14.5 mln PLN, zaś wynik netto osiągnął poziom 10.0 mln PLN.

 

Uzyskanie powyższych rezultatów nie byłoby jednak możliwe bez regularnie wprowadzanych podwyżek cen produktów - od stycznia weszły dwie podwyżki, pierwsza na początku roku kalendarzowego, druga zaś w połowie roku. Niemniej rosnąca średnia cena sprzedaży, w połączeniu z wcześniejszym terminem świąt Wielkanocnych (co zwiększyło sprzedaż jeszcze w marcu), efektem wyższej bazy (pierwsze podwyżki cen zostały wprowadzone w IV kw. 2021/22 r.), a także postępującym odwrotem od alkoholi premium (w kierunku kategorii economy), przełożyła się spadek wolumenów o 6.6% r/r. Spodziewamy się, że z uwagi na utrzymującą się presję kosztową, a także wciąż obniżone nastroje konsumenckie, kolejne kwartały będą dla Ambry bardziej wymagające, a tym samym Spółce będzie trudniej o poprawę dobrych zeszłorocznych wyników.

 

Reklama

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 1

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 1

 

Przychody Spółki w IV kwartale wzrosły o 6.9% r/r, po bardzo udanym III kwartale (22% r/r). Obserwowany niższy poziom dynamiki wynikał w głównej mierze z ruchomego terminu świąt wielkanocnych oraz wyższej bazy porównawczej (rok temu to IV kw. był znacząco lepszy od III kw.). Sprzedaż w Polsce zwiększyła się o 4.4% r/r (powyżej naszych oczekiwań, prognozowaliśmy 2% r/r), w Czechach i na Słowacji spadła o 12.5% r/r (zakładaliśmy redukcję o 9% r/r; efekt wysokiej wrażliwości cenowej tamtejszych konsumentów), zaś w Rumunii wzrosła dynamicznie o 23.1% r/r (spodziewaliśmy się 22% r/r). W konsekwencji łączne przychody Grupy Ambra osiągnęły poziom 191.9 mln PLN.

Marża brutto ze sprzedaży Spółki wzrosła o 2 p.p. r/r do poziomu 35.5% i jednocześnie była istotnie wyższa od naszych oczekiwań (spodziewaliśmy się jej niewielkiego zwiększenia o 0.3 p.p. r/r). Poprawa rentowności jest pochodną konsekwentnie wprowadzanych podwyżek cen produktów oraz niższych notowań kursu EUR/PLN, które zrekompensowały rosnące koszty zakupu surowców i materiałów. Łączne koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 12.0% r/r do 55.5 mln PLN i były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Natomiast linia pozostałych przychodów i koszów operacyjnych wykazała znacząco dodatni wynik (+1.9 mln PLN), w rezultacie czego zysk z działalności operacyjnej Spółki przekroczył nasze prognozy i wzrósł do 14.5 mln PLN (oczekiwaliśmy 11.7 mln PLN).

Koszty finansowe netto były niższe niż w poprzednich kwartałach i wyniosły 0.7 mln PLN (prognozowaliśmy 0.5 mln PLN). Ujemna różnica na saldzie pozostałych przychodów i kosztów finansowych to pochodna rosnących kosztów finansowania wyższego zadłużenia, które w IV kw. było częściowo zrównoważone aprecjacją kursu PLN względem EUR.

Reklama

 

Zyski mniejszości wyniosły 1.8 mln PLN (spodziewaliśmy się 0.9 mln PLN), zaś podatek dochodowy 2.2 mln PLN (zgodnie z naszymi oczekiwaniami). Ostatecznie zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 10.0 mln PLN i był o 1.6 mln PLN wyższy od naszych prognoz. W IV kwartale przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Spółki wzrosły aż o 96.0% r/r do 69.0 mln PLN. Tak znaczące zwiększenie poziomu cash flow jest pochodną unormowania się tempa wzrostu zapasów, a także lepszych wyników finansowych. Dług netto Grupy Ambra wyniósł z kolei 28.1 mln PLN i był o 8.2 mln PLN wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo widocznego wzrostu wartości zobowiązań oprocentowanych, zadłużenie Spółki wciąż pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.

Podsumowując, wyniki Grupy Ambra w IV kwartale roku obrotowego 2022/23 były wyższe od naszych szacunków. Niemniej, wydaje się że kolejne miesiące mogą przynieść Spółce większe wyzwania, co związane będzie z wciąż rosnącymi cenami surowców i materiałów oraz spadkiem dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Zakończony rok, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych, okazał się dla Ambry okresem bardzo dobrym, tym bardziej nie spodziewamy się aby w kolejnym, już rozpoczętym roku, Spółka była w stanie utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu.

 

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 2

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 2

Reklama

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 3

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 3

 

Rekomendacja wypłaty 1.1 PLN dywidendy na akcję

Zarząd Ambry zarekomendował WZA wypłatę dywidendy w wysokości 1.1 PLN na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2022/23. Stopa dywidendy obliczona przy kursie akcji z dnia poprzedzającego wydanie rekomendacji wynosi zatem 3.8%. W roku ubiegłym Ambra wypłaciła 1.0 PLN dywidendy na akcję. Zaproponowana przez Zarząd kwota jest więc zarówno większa o 10% r/r jak i najwyższa w dotychczasowej historii Spółki. Zwiększenie wartości dywidendy o 0.1 PLN świadczy w naszej opinii o tym, że Ambra pozytywnie ocenia niedawno zakończony rok obrotowy, ale jednocześnie przygotowuje się na trudniejszy okres, w którym utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu zysku netto będzie ciężkie do powtórzenia.

Pomimo słabszych perspektyw na rok 2022/23, przyszłoroczna kwota dywidendy również powinna wzrosnąć, jednak już nie tak dynamicznie – prognozujemy 1.17 PLN na akcję. Ponadto Spółce w kolejnych latach sprzyjać powinien stosunkowo niewielki poziom zadłużenia. Na zakończenie czerwca dług netto Ambry wyniósł 28.1 mln PLN, przy czym do końca roku obrotowego 2023/24 prognozujemy jego obniżenie do 13.6 mln PLN (czyli do 0.1x oczekiwanego przez nas wyniku EBITDA i o 14.5 mln PLN mniej r/r). Wprawdzie na przestrzeni IV kw. wskaźnik bieżącej płynności uległ obniżeniu z 1.9 do 1.8, zaś wskaźnik płynności podwyższonej spadł z 0.12 do 0.10, to jednak wciąż znajdują się one na bezpiecznym poziomie. Dlatego też uważamy, że aktualna polityka dywidendowa nie jest w żaden sposób zagrożona i powinna zostać utrzymana w kolejnych latach.

 

Ambra stawia na rozwój na rynku rumuńskim

Reklama

W dniu 27 lutego 2023 r. spółka zależna Grupy Ambra – Zarea S.A. zawarła warunkową umowę nabycia 70% udziałów w spółkach Vitis Prod s.r.l. oraz Demeniile Dealu Mare s.r.l., zajmujących się uprawą winorośli oraz produkcją win w rumuńskim regionie Dealu Mare – Urlati. Transakcja obejmuje także opcję późniejszego zakupu pozostałych 30% udziałów. Warunkiem realizacji umowy było zatwierdzenie jej przez rumuńskie organy monopolowe, które udało się finalnie uzyskać w lipcu 2023 r. Według informacji przekazanych przez Ambrę w sprawozdaniu finansowym, wartość nabycia 70% udziałów wynosi 2.1 mln EUR (wpisuje się to w schemat poprzednich przejęć, które również były niewielkie i oscylowały w okolicach kilku – kilkunastu mln PLN). W sytuacji gdy Spółka zdecyduje się na realizację opcji kupna pozostałych 30% udziałów, ich cena nabycia uzależniona będzie od uzyskania określonej wysokości zysków, a jej wartość nie przekroczy kwoty 2.1 mln EUR. Celem zawarcia umowy jest wzmocnienie pozycji na rynku win stołowych w Rumunii, który jednocześnie ma przełożyć się na zwiększenie przychodów Grupy o ponad 6 mln EUR. Przedstawiona transakcja jest kolejną akwizycją dokonaną na rumuńskim rynku, po tym jak Spółka w 2019 r. przejęła markę win stołowych Sange De Taur.

Pomimo spowolnienia rynkowego Ambra nie zamierza ograniczać tempa swoich inwestycji. Spółka planuje w dalszym ciągu monitorować rynek na którym jest obecna, w poszukiwaniu potencjalnych akwizycji. Dodatkowo Grupa kontynuować będzie inwestycję w modernizację zakładów produkcyjnych w Woli Dużej i Bukareszcie, a także w usprawnienie infrastruktury informatycznej (wdrażanie nowego systemu ERP). Z uwagi na stosunkowo niską wartość długu netto i stabilną sytuację finansową Spółki, jesteśmy zdania że Ambra będzie w stanie sfinansować planowane przedsięwzięcia bez nadmiernego wzrostu poziomu zadłużenia.

 

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 4

Spółka z GPW poprawia wyniki mimo spadających wolumenów sprzedaży - 4

 

Reklama

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej