Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Spółka FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki finansowe za 2Q’22 [GPWPA 3.0.]

Spółka FOREVER ENTERTAINMENT: wyniki finansowe za 2Q’22 [GPWPA 3.0.] | FXMAG INWESTOR
Materiał własny
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Ostatnia rekomendacja BDM: KUPUJ z ceną docelową 8,0 PLN/akcję (24.03.2022) LINK

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 1

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 1

Komentarz BDM: Finalne wyniki Forever Entertainment za 2Q’22 okazały się delikatnie wyższe od przedstawionych wcześniej szacunków. Tak jak wskazywaliśmy w naszych ostatnich komentarzach, jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wynikami spółki za miniony kwartał. W naszym ostatnim raporcie (Forever Entertainment Kupuj 8,0 PLN) prognozowaliśmy niższe wyniki i to przy założeniu innych ważnych debiutów w 2Q’22, które jednak nie miały miejsca w tym okresie. Na przestrzeni omawianego kwartału spółka wypracowała 17,9 mln PLN przychodów (+227,8% r/r) - z czego 16,7 mln PLN odnosi się do przychodów ze sprzedaży produktów – wzrost o 236,4% r/r, a reszta czyli 1,2 mln PLN do zmiany stanu produktów – wzrost o 142,6% r/r. Największy wpływ na wzrost przychodów FOR w 2Q’22 miała premiera gry „THE HOUSE OF THE DEAD: Remake”, która wygenerowała najwyższe przychody ze sprzedaży popremierowej w dotychczasowej historii spółki. Szacujemy, że w omawianym okresie sprzedaż tego tytułu kształtowała się na poziomie ok. 130 tys. kopii – uwzględniając przedpłaty i otrzymane zaliczki (vs nasze założenia 240 tys. w całym 2022r., 11,5 mln PLN przychodu w całym 2022r. z tego 3,8 mln PLN dla FOR), co odbieramy pozytywnie.

Koszty działalności operacyjnej spółki w 2Q’22 wzrosły o 4,0 mln PLN, tj. o 55,1% r/r do wartości 11,2 mln PLN. Wzrost tej pozycji spółki związany był w największym stopniu ze wzrostem kosztów usług obcych o 4,3 mln PLN, tj. o 81,5% r/r do kwoty 9,6 mln PLN za 2Q’22. Warto dodać, że kwota usług obcych obejmuje wartość rezerwy w wysokości 1,2 mln PLN, utworzonej po raz pierwszy na przyszłe koszty rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier („revenue share”). Bez tej rezerwy zyski operacyjne i brutto spółki byłyby wyższe o 1,2 mln PLN, a zysk netto o 1,0 mln PLN. Drugim istotnym kosztem operacyjnym były koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za 2Q’22 wyniosły łącznie 1,3 mln PLN i były niższe o 17,8% r/r w porównaniu do 2Q’21. Analizując koszty usług obcych, pozytywnie zaskakuje nas podział przychodów z deweloperem gier i właścicielem IP, według naszych szacunków w 2Q’22 kształtuje się on na poziomie ok. 35-40% (vs 67% nasze założenia z ostatniej rekomendacji), zwracamy jednak uwagę, że w kolejnych kwartałach może być on wyższy, ze względu na pierwszeństwo zwrotu kosztów produkcji i wydania tej gry. Spodziewamy się, że mimo to będzie znacznie niższy od naszych wcześniejszych założeń.

Reklama

EBIT spółki za 2Q’22 roku wyniósł 6,8 mln PLN wobec -1,6 mln PLN EBIT w 2Q’21, co przełożyło się na wzrost o 8,5 mln PLN r/r.

Wartość zysku EBITDA spółki za omawiany okres wyniosła 6,9 mln PLN i była wyższa od straty wykazanej w 2Q’21 o 8,3 mln PLN. Na poziomie działalności finansowej, spółka rozpoznała 0,5 mln PLN dywidendy od spółki UF GAMES, a jej zysk netto za 2Q’22 wyniósł 6,0 mln PLN i był wyższy o 6,6 mln PLN w porównaniu do straty netto za 2Q’21. Na koniec 2Q’22 spółka posiadała 2,9 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów (+1,1 mln PLN q/q), w omawianym okresie FOR wypłacił 0,8 mln PLN dywidendy. Należności od pozostałych jednostek urosły q/q o 2,4 mln PLN do poziomu 8,2 mln PLN. Rezerwy na zobowiązania urosły q/q o 1,2 mln PLN do 3,9 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe spadły q/q o 1,5 mln PLN do 6,9 mln PLN. Większość tytułów dla których jest producentem i wydawcą jest wymieniona w harmonogramie premier. Oprócz nich spółka wraz z podmiotami z grupy realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione.

 

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 2

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 2

 

Reklama

 

• Przychody spółki za 2Q’22 wyniosły 17,9 mln PLN i były wyższe o 227,8% r/r (z czego 16,7 mln PLN odnosi się do przychodów ze sprzedaży produktów – wzrost o 236,4% r/r, a reszta czyli 1,2 mln PLN do zmiany stanu produktów – wzrost o 142,6% r/r).

• Największy wpływ na wzrost przychodów spółki w 2Q’22 miała premiera gry „THE HOUSE OF THE DEAD: Remake”, która wygenerowała najwyższe przychody ze sprzedaży popremierowej w dotychczasowej historii spółki. W ocenie sprzedaży tej gry należy uwzględnić datę premiery (07 kwietnia 2022 roku) na konsoli Nintendo Switch, na której z uwzględnieniem pre-orderów sprzedaż odbywała się przez cały 2Q’22. Na pozostałych platformach: Steam, GOG, Xbox One, PlayStation 4 i Stadia, ten tytuł miał premierę w dniu 28 kwietnia 2022 roku, więc przychody ze sprzedaży objęły tylko 2 miesiące tego kwartału.

• W omawianym okresie w związku z wysokim tempem inwestycji w nowe tytuły, których premiery są zaplanowane na najbliższe kwartały, wartość zmiany stanu produktów urosła o 142,6% r/r do kwoty 1,2 mln PLN.

• Koszty działalności operacyjnej spółki w 2Q’22 wzrosły o 4,0 mln PLN, tj. o 55,1% r/r do wartości 11,2 mln PLN. Wzrost wartości kosztów operacyjnych spółki związany był w największym stopniu ze wzrostem kosztów usług obcych o 4,3 mln PLN, tj. o 81,5% r/r do kwoty 9,6 mln PLN za 2Q’22. Warto dodać, że kwota usług obcych obejmuje wartość rezerwy w wysokości 1,2 mln PLN, utworzonej po raz pierwszy na przyszłe koszty rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier („revenue share”). Bez tej rezerwy zyski operacyjne i brutto spółki byłyby wyższe o 1,2 mln PLN, a zysk netto o 1,0 mln PLN.

Reklama

• Drugim istotnym kosztem operacyjnym były koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za 2Q’22 wyniosły łącznie 1,3 mln PLN i były niższe o 17,8% r/r w porównaniu do 2Q’21.

• EBIT za 2Q’22 roku wyniósł 6,8 mln PLN wobec -1,6 mln PLN EBIT w 2Q’21, co przełożyło się na wzrost o 8,5 mln PLN r/r. Wartość zysku EBITDA spółki za omawiany okres wyniosła 6,9 mln PLN i była wyższa od straty wykazanej w 2Q’21 o 8,3 mln PLN.

• Na poziomie działalności finansowej, spółka rozpoznała 0,5 mln PLN dywidendy od spółki UF GAMES.

• Zysk netto za 2Q’22 wyniósł 6,0 mln PLN i był wyższy o 6,6 mln PLN w porównaniu do straty netto za 2Q’21.

• Po krotnym wzroście przychodów i zysków operacyjnych w porównywanych kwartałach, rentowność operacyjna EBITDA wzrosła do 38,7% za 2Q’22 wobec wartości -24,2% za 2Q’21. Jednocześnie rentowność netto spółki wzrosła do 33,6% za wobec wartości -10,2% w porównywalnym okresie.

Reklama

• Na koniec 2Q’22 spółka posiadała 2,9 mln PLN środków pieniężnych i innych aktywów (+1,1 mln PLN q/q). Należności od pozostałych jednostek urosły q/q o 2,4 mln PLN do poziomu 8,2 mln PLN. Rezerwy na zobowiązania urosły q/q o 1,2 mln PLN do 3,9 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe spadły q/q o 1,5 mln PLN do 6,9 mln PLN.

• Aktualnie Forever Entertainment realizuje samodzielnie albo finansuje i zleca realizację kilku gier typu remake studiom developerskim, w których ma udziały. Większość tytułów dla których jest producentem i wydawcą jest wymieniona w harmonogramie premier. Oprócz nich spółka wraz z podmiotami z grupy realizuje także tytuły jeszcze nie ujawnione. Budżety obecnie produkowanych gier są znacznie wyższe od produkcji realizowanych w latach poprzednich. O wzroście budżetów gier może świadczyć wzrost zatrudnienia (bez władz spółek) na koniec czerwca 2022 roku w FE o 16% r/r, a razem z pozostałymi spółkami grupy o 48% r/r.

• FOREVER SEED FUND - spółka w 2Q’22 skupiała się na poszukiwaniu deweloperów, którzy posiadają, realizują lub planują wykonanie wysokiej jakości gier. W ramach tej działalności uczestniczyła w szeregu konferencji, targów oraz spotkań z deweloperami z całego świata. Efekty tych spotkań będą widoczne w najbliższym czasie.

• W 2Q’22 w spółce były kontynuowane prace nad wprowadzeniem do narzędzi automatyzujących procesy portowania gier kolejnych urządzeń (konsol) starszych generacji, celem umożliwienia przeniesienia funkcjonalności portowanych w spółce remake'ów gier.

• UF GAMES jako spółka dochodowa, trzeci rok z rzędu wypłaciła dywidendę z zysku za rok ubiegły. FOR otrzymał od niej łącznie 0,9 mln PLN w postaci dywidendy, w tym 468 tys. PLN z zysku za 2021 rok.

Reklama

• W chwili obecnej Stortm Trident S.A. skupia się na produkcji gry: „FRONT MISSION 2: Remake”.

• Na dzień 30 czerwca 2022 roku spółka zatrudniała łącznie 60 osób, w tym 38 osób (na umowę o pracę) na pełnych etatach oraz 22 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych.

• Aktualny harmonogram premier: https://forever-entertainment.com/premiery,4,pl

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 3

GPWPA 3.0. FOREVER ENTERTAINMENT wyniki 2Q’22 - 3

 

Reklama

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego

 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej