Reklama
WIG81 412,34-0,45%
WIG202 411,43-0,48%
EUR / PLN4,31-0,09%
USD / PLN3,99-0,11%
CHF / PLN4,53+0,10%
GBP / PLN5,04-0,09%
EUR / USD1,08+0,02%
DAX17 118,12+0,29%
FT-SE7 662,51-0,73%
CAC 407 812,09+0,22%
DJI38 511,27-0,14%
S&P 5004 963,79-0,24%
ROPA BRENT82,77+0,21%
ROPA WTI77,57+0,44%
ZŁOTO2 022,78-0,08%
SREBRO22,82-1,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

RESBUD SE: raport finansowy (2023-11-29 15:17)

ESPI | 16:17 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2023
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD SEBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-085Modlniczka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zielna20
(ulica)(numer)
+48 12 3071599
(telefon)(fax)
resbud@resbud.plwww.resbud.pl
(e-mail)(www)
5130282962690294174
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży i pozostałe operacyjne15 781209 7113 44844 733
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-39 9308 372-8 7241 786
Zysk (strata) brutto-43 83814 509-9 5773 095
Zysk (strata) netto-43 92011 813-9 5952 520
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej51 646-24 48311 283-5 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 2033 259263695
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-50 56710 175-11 0472 170
Przepływy pieniężne netto, razem2 282-11 049499-2 357
na 30.09.2023na 30.09.2023
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62 53213 490
Zobowiązania długoterminowe27 7765 992
Zobowiązania krótkoterminowe62 53213 490
Kapitał własny134 14628 938
Kapitał podstawowy159 30134 365
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,0125-0,1392
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)o,430,09

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Resbud_SE_Skonsolidowane_ III kwartał 2023_FIN-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Joanna Dyjaczłonek zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej