Reklama
WIG81 693,48-0,11%
WIG202 423,05-0,01%
EUR / PLN4,32+0,06%
USD / PLN4,00+0,22%
CHF / PLN4,54+0,32%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08-0,16%
DAX17 085,69+0,10%
FT-SE7 659,19-0,78%
CAC 407 800,52+0,07%
DJI38 563,80-0,17%
S&P 5004 975,51-0,60%
ROPA BRENT82,00-0,73%
ROPA WTI76,66-0,74%
ZŁOTO2 027,41+0,15%
SREBRO23,07-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Budownictwo (bud)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących Pana Jonasza Drabka - powołanego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Jonasz Drabek złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Spółka przedstawia notę biograficzną Pana Jonasza Drabka jako załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Nota biograficzna - Jonasz Drabek.pdfNota biograficzna - Jonasz Drabek
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTALBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
022 8297100022 8260493
(telefon)(fax)
kontakt@polimex.plwww.polimex.pl
(e-mail)(www)
8210014509710252031
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych
Czytaj więcej