Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,98+0,04%
CHF / PLN4,50+0,00%
GBP / PLN5,06+0,03%
EUR / USD1,09-0,03%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,71-0,10%
ROPA WTI78,59-0,22%
ZŁOTO2 113,77-0,02%
SREBRO23,75-0,63%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PRIMA MODA S.A.: raport finansowy (2022-05-27 23:02)

ESPI | 01:02 28 maj 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2022
(kwartał) (rok)(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego
2022 obejmujący okres


zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie
data przekazania:PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)PRIMA MODA S.A.
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)52 - 233
Wrocław(kod pocztowy)
(miejscowość)Parafialna
27(ulica)
(numer)71 344 84 81
71 342 13 25(telefon)

(fax)biuro@primamoda.com.pl
www.primamoda.com.pl(e-mail)

(www)897-16-48-802
932270815(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży towarów28233123607683
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-397105-8523
Zysk (starta) brutto-442-29-95-6
Zysk (strata) netto-484-38-104-8
Liczba udziałów/akcji w sztukach 3200320032003200
Aktywa trwałe113241154324332477
Aktywa obrotowe138271494429713207
Kapitał własny9303914619991963
Zobowiązania długoterminowe39513322849713
Zobowiązania krótkoterminowe118971401925573008
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,912,860,620,61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 145-69731-152
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -80-374-17-82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4931805-106395
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Prima Moda za 1 Kw. 2022.pdfŚródroczne Sprawozdanie Finansowe Prima Moda za 1 Kw. 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-05-27Dariusz PlesiakPrezes ZarząduMasz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej