Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport espi PRIMA MODA S.A.

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-28
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
52 - 233Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Parafialna27
(ulica)(numer)
71 344 84 8171 342 13 25
(telefon)(fax)
biuro@primamoda.com.plwww.primamoda.com.pl
(e-mail)(www)
897-16-48-802932270815
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów158272370135375510
Zysk (strata) na działalności operacyjnej54651306912213038
Zysk (strata) brutto-1112108-249108
Zysk (strata) netto-1093160-24437
Liczba akcji w sztukach3200320032003200
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,340,050,080,01
Zobowiązania długoterminowe18452425400269
Zobowiązania krótkoterminowe141461605330653770
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)2,873,210,620,75
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej8893734199868
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej014080327
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1054-5100236-1186

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarządu 2020.pdfList Prezesa Zarządu 2020
Sprawozdanie Finansowe 2020.pdfSprawozdanie Finansowe 2020
Sprawozdanie Zarządu 2020.pdfSprawozdanie Zarządu 2020
Sprawozdanie z badania Prima Moda 2020.pdfSprawozdanie z badania Prima Moda 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Dariusz Plesiak
Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z raport espi PRIMA MODA S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: